Zamknij Drukuj
A1Alleluja - niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja

Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
Na wysokościach cześć niech oddadzą
Wielbijcie Pana duchy niebieskie
Wielbijcie Pana Jego Zastępy

Słońce, księżycu wielbijcie Pana
Gwiazdy świecące wielbijcie Pana
Niebiosa niebios wielbijcie Pana
Wody podniebne wielbijcie Pana

Niech wszyscy wielbią imię Pana
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko
Bo tylko Jego imię jest wzniosłe
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała

On daje siłę Swemu ludowi
Z prochu podnosi Swoich przyjaciół
Jest Bogiem bliskim dla Izraela
Swoich wybranych On sam umacnia

Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza
Jego Synowi, który jest Panem
Duchowi, który w nas zamieszkuje
Przez wszystkie wieki, wieków, Amen
a e F d e a
a e F d e a

a G a
G C G a
a G F a
a G e a a/H

a G a
G C G a
a G F a
a G e a a/H

a G a
G C G a
a G F a
a G e a a/H

a G a
G C G a
a G F a
a G e a a/H

a G a
G C G a
a G F a
a G e a a/H
Autor: Nieznany
Tłumaczenie: CARL
Na podstawie: Ps 148
A2Alleluja - On nam Królem jest
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

On nam Królem jest
On nam Królem jest
Królem królów, Panem panów
Alleluja
Królem królów, Panem panów
Alleluja
a d7 a d7 a
a a2 d7
E E7 a (E7)
a a2 d d7 E E7 a (a2 a)

a d7
a d7 a
a a2 d7 E E7
a (E7)
a a2 d7 E E7
a (a2 a)
Tytuł oryginalny: Halleluja Hu Malkeinu
Autor: Joy Hjertstedt Newman
©: 1983 Continental Sound Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

A3Alleluja - zakrólował wszechmocny nasz Bóg
Alleluja! Alleluja
Zakrólował wszechmocny nasz Bóg
Alleluja! Alleluja
Zakrólował wszechmocny nasz Bóg

Alleluja! Święty, Święty
Jesteś Panem Wszechmocny
Baranek godzien jest, Baranek godzien jest
Jesteś Święty, Święty
Jesteś Panem Wszechmocny
Baranek godzien jest, Baranek godzien jest
Amen
E A E E A
H A E
E A E E A
H A E

E A A H E H
H E H
A f#
A E H E
E A A H E H
H E H
A E
Tytuł oryginalny: Agnus Dei
Autor: Michael W. Smith
©: 1990 Sony/ATV Tunes
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ap 19:6
A4Alleluja Chwalcie Pana u świątyni bram
Alleluja Chwalcie Pana u świątyni bram
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk
Chwalcie Go, bo króluje pośród nas

Wszystko, co żyje niech sławi Go, Alleluja
Wszystko, co żyje niech sławi Go, Alleluja

Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go
Chwalcie Go na harfie i na cytrze
Chwalcie Go na bębnach chwalcie tańcem
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet

Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana
Na cymbałach brzmiących chwalcie Go
Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana
Na cymbałach brzmiących chwalcie Go
D G D A
D E G A
D G D A
D E G A (A G# G)

G A h A G A h
G A h A G A h

D G D A
D E G A
D G D A
D E G A (A G# G)

D G D A
D E G A
D G D A
D E G A (A G# G)
Autor: Nieznany
Na podstawie: Ps 150
A5Arcykapłan
Przychodzę przed Twój Tron
Gdzie śmiało mogę stać
Nie przez wzgląd na dzieła me, ostoję się
Bo oto Baranek jest
Który nabył mnie
On Swoją krwią obmył mnie - zbawił mnie

Nasz Arcykapłan
Który przeszedł niebiosa
Nasz Arcykapłan
Oręduje za nami
Nasz Arcykapłan
W swoim ciele, sam poniósł grzech

Przez wiarę mogę wejść
Przed miłosierdzia Tron
Do najświętszego z miejsc
Przed Boży Tron wejście mam
Bo oto człowiek jest
Co przebite dłonie ma
Przez Swoją śmierć
Zburzył mur - pokój dał


Dzięki za Twój przebity bok
Otworzył drogę nam
Otworzył drogę nam
Dmaj7 f#7
Dmaj7 f#7
f#7 G h Asus A D/F# A/E
Dmaj7 f#7 Dmaj7
G h f#7
f#7 G h Asus A A2 A

D
D
h
h
G e
e A/C# G/B D/F# A

Dmaj7 f#7
Dmaj7 f#7
f#7 G
G h Asus A D/F# A/E
Dmaj7 f#7
Dmaj7 f#7
f#7 G
G h f#7 Asus A A2 A


h G
G D
D A
Tytuł oryginalny: High Priest
Autor: Alisha Powell, Cassie Campbell, and Jon Thurlow
©: © 2011 Alisha Powell, Cassie Campbell, Jon Thurlow
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Hbr 4:14;Hbr 10:19;Ap 5:6;Rz 8:34;1 P 2:24
B1Baruch Adonai
Baruch Adonai Elohey Israel Adonai
Błogosławiony Pan
Baruch Adonai Elohey Israel Adonai
Błogosławiony Pan

Min ha-olam v'ad ha-olam
Jego imię na wieki wieków sław
Min ha-olam v'ad ha-olam
Błogosławiony Pan, Izraela Bóg

Hej!
Niechaj narody chwalą Pana
A Izrael powie Amen
Śpiewajcie ludy alleluja
A Izrael powie Amen
A Izrael powie
h e A F#7 h e
A h
h e A F#7 h e
A h

D e A
D e A h
D e A
h e A F#7

F#7
h G D A
h G D A
h G D A
e h A h
e h A (F#7)
Tytuł oryginalny: Baruch Adonai
Autor: Joel Chernoff
©: 2002 Galilee of the Nations Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 106:48
B2Bądź łaskaw swoim dzieciom
Bądź łaskaw swoim dzieciom
A my będziemy żyć
Bądź łaskaw umiłowanym swym
A Twe Słowo będzie w nas

Dusza moja płonie pragnieniem
Za Twym prawem każdego dnia
Poniżyłeś pychę wyniosłych
Bo w sercach swych nie strzegli Słowa

Chociaż ciemność tego wieku wzrasta
Ja nie będę tym karmić się
Będę słuchać Ciebie

Twoje Słowo, niesie światło
I poznanie tajemnic Twych
Twoje Słowo, niesie światło
I poznanie tajemnic Twych

Otwórz oczy me bym widział
Cudowne rzeczy w Słowie twym
W Słowie Twym
Chociaż obcy jestem w ziemi tej
Nie ukrywaj przede mną przykazań swych

Jedno wiem
Nie obcych w Twym Królestwie
Jedno wiem
Nie ma sierot w obecności Twej
Jedno wiem
Nie ma żebraków przy Twym stole
Jedno wiem
Nie ma smutku w ramionach Twych
e G
C
e G
C

e G
C
e G
C

e G
C
e G C

a G
G C
a G
G C

C
D e
e G
C
D e G

C
C D
C
C D
C
C D
C
C D
Tytuł oryginalny: The Entry
Autor: Matt Gilman
©: 2006 Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska

B3Bądź wywyższony
Bądź wywyższony
Bądź wywyższony
Bądź wywyższony
Bądź wywyższony

Bądź wywyższony na niebie
Bądź wywyższony na ziemi
Bądź wywyższony w Świątyni Swej
Jezu, Jezu wywyższony bądź

Bądź uwielbiony, bądź uwielbiony
Bądź uwielbiony, bądź uwielbiony

Bądź uwielbiony na niebie
Bądź uwielbiony na ziemi
Bądź uwielbiony w Świątyni Swej
Jezu, Jezu uwielbiony bądź
D C
G D
D C
G D

C G D
C G D
C G D h
e A F# h e A7 D

D C G D
D C G D

C G D
C G D
C G D h
e A F# h e A7 D
Tytuł oryginalny: Be Glorified
Autor: Billy Funk
©: 1991 Integrity's Prais! Music
Tłumaczenie: Nieznany

B4Będę chwalić Cię na zawsze
Będę chwalić Cię na zawsze
Będę ciągle ufać
Jesteś wyzwoleniem z grzechu
Na skale swej postawiłeś mnie
Nie zachwieję się będę krzyczeć że

Jesteś mą tarczą, mą siłą, mą drogą
Wybawcą mym, schronieniem
Mą twierdzą
Ucieczką kiedy potrzebuję Cię

Któż jest tak jak Ty mój Panie
Jedynym mym pragnieniem jesteś Ty
Dałeś radość mi
Będę krzyczeć że
D A
D A
D A
D A
D h E

A h D
E A
A/cis
D E (D-zwrotka, A-refen)

D A
D A
D h
h E
Tytuł oryginalny: Made Me Glad
Autor: Miriam Webster
©: 2010 Hillsong Church
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 18:1-3
B5Będę śpiewał Tobie
Będę śpiewał Tobie, mocy moja
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę
D G A D h
G A7 D
h D e A7 D
Autor: Jacek Sykulski

B6Będziemy tańczyć
Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz
Spotkamy się w nowym Jeruzalem

Będziemy tańczyć będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan w białych szatach zbawi nas
Przed Ojcem Swym przed Adonai

Nadejdzie dzień w którym wszystko spełni się
Co dawno już objawił Bóg
Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się
Nie poddawaj się
d B C d
d B C d
d B C d
d B C d

d B C d
d B C d
d B C d
d B C d

g d
C a d
g d
C a d
Tytuł oryginalny: Będziemy tańczyć
Autor: Adonai
©: Adonai

B7Będziesz siłą mą
Będziesz siłą mą, będziesz pieśnią mą
Będziesz światłem mym
Przez całą ciemną noc

Baranek godzien jest, Baranek godzien jest

Choćbym szedł przez dolinę
To jest tylko cieniem, to jest tylko cieniem
Choćbym stracił swe życie
To jest tylko cieniem, to jest tylko cieniem
E a E a
E a
E a

E a E a

C D
E
C D
E
Tytuł oryginalny: Only a shadow
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska
Na podstawie: Ps 23:4;Ap 5:12
B8Błogosławieni miłosierni
Wznoszę swe oczy ku górom
Skąd przyjdzie mi pomoc
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest

Błogosławieni miłosierni
Albowiem oni
Miłosierdzia dostąpią

Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas
By w swe ramiona wziąć
Rany uleczyć Krwią swoich ran
Nowe życie tchnąć

Gdyby nam Pan nie odpuścił win
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg

Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług
Syn z grobu żywy wstał
"Panem jest Jezus" – mówi w nas Duch
Niech to widzi świat


Więc odrzuć lęk i wiernym bądź
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg
e C G
G F C G
G D A
C D E

G D e C
G
D A4-3

e C G
F C G
G D A
C D E

e C G
F C G
G D A
C D E

e C G
F C G
G D A
C D E


C D e
C D C
C D e
C D E
Autor: Jakub Blycharz
©: © Copyright by Archidiecezja Krakowska, Kraków 2015
Tłumaczenie: Henry Michael Kurylewski
Na podstawie: Mt 5:7
B9Błogosławię Cię
Błogosławię Cię
Kiedy ziemia wydaje plon
Gdy obfitość Panie zlewasz swą
Błogosławię Cię

Błogosławię Cię
Gdy pustynia w krąg otacza mnie
Choćbym też przez pustkowie szedł
Błogosławię Cię

Każde tchnienie z łaski Twojej
Chwałę odda Ci
Ciemność pokonałeś Boże
Tobie śpiewać chcę

Błogosławię Cię, Boże mój
Błogosławię Cię
Błogosławię Cię, Boże mój
Błogosławię święte imię Twe

Ty dajesz z woli swej
Zabierasz kiedy chcesz
W mym sercu zawsze chcę
Błogosławić Cię
A D
fis D
A E
D

A E
fis D
A E
D

A E
fis D
A E
fis D

A E
fis D
A E
fis D

A E
fis D
A E
fis D
Tytuł oryginalny: Blessed Be Your Name
Autor: Matt Redman;Beth Redman
©: 2002 Thankyou Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska

B10Błogosławione jest imię Twe
Błogosławione jest imię Twe
Błogosławione jest imię Twe
I wywyższone
Nad wszelką chwałę i cześć
Tyś jedynie Panem jest
Błogosławione jest imię Twe
Błogosławione jest imię Twe
I wywyższone
Nad wszelką chwałę i cześć
Tyś jedynie Panem jest

Powstań i Pana chwal
Chwal Go na wieki
Powstań chwal Boga wciąż
On jedynie jest Panem
Powstań i Pana chwal
Chwal Go na wieki
Powstań chwal Boga wciąż
On Panem wszechświata jest
E g#7 c#7 A7
E g#7 c#7 A7
f# H7
g#7 c#7
f#7 A a6 a H7
E g#7 c#7 A7
E g#7 c#7 A7
f# H7
g#7 c#7
f#7 A a6 a H7

E g#7 A7
C D
E g#7 A7
C D
E g#7 A7
C D
E g#7 A7
C D E
Tytuł oryginalny: Blessed Be Your Glorious Name
Autor: Rich Marchi
©: 1986 ZionSong Music
Tłumaczenie: Zbigniew Milczanowski

B11Błogosławmy imię Pana chwał
Błogosławmy imię Pana chwał
Błogosławmy imię Pana chwał
Błogosławmy imię Pana chwał

Bo On skałą jest
On skałą jest, On Panem jest
Bo On skałą jest
On skałą jest, On Panem jest

Jezus Królem całej ziemi jest
Jezus Królem całej ziemi jest
Jezus Królem całej ziemi jest

Cały świat w rękach jest Pana chwał
Cały świat w rękach jest Pana chwał
D A D
D A D
D A D

G Gsus G
G D (Dsus D2)
G Gsus G
G D (Dsus D2)

D A D
D A D
D A D

G Gsus G
G D (Dsus D2)
Tytuł oryginalny: Blessed Be The Name Of The Lord
Autor: Kevin Prosch;Denny Daniels
©: 1989 Mercy Publishing/Kingsway's Thankyou Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 62:3,7
B12Bo nadejdą dni (Tęsknota za Oblubieńcem)
Bo nadejdą dni
Gdy oblubieniec zabrany zostanie
I wtedy będą pościć
Wtedy będą się smucić

I powiedzą
Nic nie jest tak, gdy Ciebie brak
Gdy Ciebie tu nie ma
Gdyś nieobecny

Czekamy byś przyszedł już
Wołamy byś przyszedł już
Pościmy byś przyszedł już
Tęsknimy byś przyszedł już

Teraz nic nie jest takie jak powinno być
I nie będzie aż powrócisz
D
Asus/C#
h7
G2

D
Asus/C#
h7
G2

D
Asus/C#
h7
G2

D Asus/C#
h7 G2
Tytuł oryginalny: Mourning for the Bridegroom
Autor: Jon Thurlow
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Mt 9:15
B13Bo On jest godzien
Już czas, wszystkiego wyzbyć się
Bym Chrystusa poznać mógł
Już czas pod stopy rzucić Mu
Me własne plany, drogi me
Bo pielgrzymem jest tu
Na drodze do ojczyzny mej
Już czas bym wreszcie wkroczył na
Odwieczną ścieżkę - Boży plan

Bo On jest godzien, godzien
Godzien jest nasz Pan
Bo On jest godzien, godzien
Godzien jest nasz Pan

Już czas bym wszystko poddał Mu
I szczerze umiłował Go
Czas bym położył życie swe
Uniżył się by wzrastał On
I Ewangelię głosił już
Czczej gadaniny wyzbył się
Już czas bym w wieczność spojrzeć mógł
Czas by zamienić słowo w czyn

Bo On jest godzien, godzien
Godzien jest nasz Pan
Bo On jest godzien, godzien
Godzien jest nasz Pan

Alleluja, chwała Bogu
Bo otworzył dla nas serce Swe
Alleluja, chwała Bogu
Bo On wkrótce wróci do nas tu
Alleluja, chwała Bogu
Bo otworzył dla nas serce Swe
Alleluja, chwała Bogu
Bo On wkrótce wróci do nas tu
Wkrótce wróci do nas tu, wkrótce wróci tu
Wkrótce wróci do nas tu, wkrótce wróci tu
G C
G C
G D
D
(D) G C
C G (C)
C D
D

D C D H e
C D G
D C D H e
C D G

G C
G C
G D
D
(D) G C
C G (C)
C D
D

D C D H7 e
C D G
D C D H7 e
C D G

C D
H7 e
C D
H7 e
C D
H7 e
C D
H7 e
e C D
D H7 e
Tytuł oryginalny: It's Time To Give It All Away
Autor: Marcus Meier
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Flp 3:7-8;2 Kor 5:6;Flp 3:20;1 Tm 1:6;Ap 4:11;Ap 5:9
B14Bo zanim powstał świat
Bo zanim powstał świat
Zanim powstał świat
Ty znałeś, kochałeś mnie

Jezu do serca mego przyjdź
Do serca mego przyjdź
Jezu do serca mego przyjdź już dziś
D G
D G
G D

D G
D G
D G D
Tytuł oryginalny: Before the world began
Autor: Carol Hall
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

B15Boże niebios
Boże niebios, Panie mój
W moje serce wlej miłość Twą
Bo moja dusza tęskni wciąż za Bogiem mym
Boży Synu, Zbawco mój
Przez krew Twoją wejście mam
Do miejsca najświętszego
Tam, gdzie Boży tron
O Święty Boże wielbię Cię
Wszechmocny Panie sławię Imię Twoje
Któż jest jak Ty - wszechmocny Pan
Święty, Święty i godny, godny tak jak Ty

Święty, tak Święty
Wszechmocny Bóg tak święty
Święty, tak Święty
Któż jest jak Ty - tak Święty

Godny, tak godny
Wszechmocny Bóg tak godny
Godny, tak godny
Któż jest jak Ty - tak godny

Jezu, o Jezu! Wszechmocny Panie Jezu
Jezu, o Jezu! Wszechmocny Panie Jezu
C D
C D
e D e a e
C D
C D
e D
e a H7
e a D e
e a D H7
e a D e
C D C D e
(C D)
e a D e
e a D e
e a D e
e a D e
(C D)
e a D e
e a D e
e a D e
e a D e
(C D)
e a D e a D e
e a D e a D2 D e
Tytuł oryginalny: Holy Lord
Autor: Joey Holder
©: 1991 Integrity's Hosanna! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Hbr 10:19
B16Boże Ojcze nie wiem
Boże Ojcze nie wiem
Jak ja mogłem żyć bez Ciebie
Nic nie wiedząc, że mam Ojca w niebie
Który kocha mnie
Lecz teraz jestem dzieckiem Twym
Przyjętym do rodziny Bożej
Nigdy już nie będę sam
Bo Boże Ojcze jesteś ze mną

Będę śpiewał Ci na chwałę
Śpiewał Ci na chwałę
Śpiewał Tobie na zawsze już
Będę śpiewał Ci na chwałę
Śpiewał Ci na chwałę
Śpiewał Tobie na zawsze już
e
D
D C
H7
e
D
C
D H7

E a D
G C
a D H7
E a D
G C
a D H7
Tytuł oryginalny: Father God I Wonder
Autor: Ian Smale
©: 1984 Kingsway's Thankyou Music
Tłumaczenie: Nieznany

C1Cały świat niech pozna Cię
Cały świat niech pozna Cię
Twą potęge i chwałę i moc
Każdy język wyzna, że jesteś Panem

Każdy naród dowie się
O miłości i łasce Twej
Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem

Nikt nie jest tak Święty jak Ty
Prócz Ciebie, nie ma nikogo
Nikt nie jest skałą
Tak mocną jak Ty, nasz Bóg

Serce przepełnia radość i strach
Chwała wróciła wraz z Tobą
Do swojej własności
Przyszedłeś Adonai

Ty wszystko wiesz, przenikasz i znasz
I jesteś pewną ostoją
Najsłabszych podnosisz
Ochraniasz tarczą swą

Zuchwali i dumni rozproszą się
Lecz ufni ucieszą się Tobą
Pieśni zwycięstwa
Niech głoszą prawde tą
    
Wywyższony pośród nas
Adonai  El Eljon  El Szadaj
C G F
C G F
C G F a C G

C G F
C G F
C G F a C G

a G
C F
a
G C

a G
C F
a
G C

a G
C F
a
G C

a G
C F
a
G C

F C a G
Tytuł oryginalny: Cały świat niech pozna Cię
Autor: Mateusz Otremba
©: Mate.O

C2Całym sercem
Całym sercem
Duszą mą
Ze wszystkich sił
I myśli swych

Całym sercem
Duszą mą
Ze wszystkich sił
I myśli swych

Stworzyłeś mnie, bym kochał Cię
Stworzyłeś mnie, bym kochał Cię
h
h D
D A
A E

h
h D
D A
A E

h G D A
h G D A
Tytuł oryginalny: With all my heart
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Pwt 6:5
C3Chcę do Ciebie podobny być
Chcę do Ciebie podobny być
Chcę do Ciebie podobny być
Chcę do Ciebie podobny być
Chcę do Ciebie podobny być

Naczyniem, które byś używać mógł
Chcę do Ciebie podobny być
D f# G A7
D f# G A7
D f# G A7
D f# G A7

F# h h/A
C e G A7 D
Tytuł oryginalny: I Want To Be More Like You
Autor: Clint Brown
©: 1989 Integrity's Hosanna! Music
Tłumaczenie: Nieznany

C4Chcę głosić Twą wielkość Boże mój i Królu
Chcę głosić Twą wielkość Boże mój i Królu
I błogosławić Imieniu Twemu na wieki
Co dzień błogosławić Ci będę
Wysławiać Imię Twoje na wieki

Bo Ty jesteś godzien, Królu mój
By wywyższać Cię i błogosławić Imię Twe
Godzien jesteś Królu mój

Twe Imię jest na ustach mych
Na wieki wieków, na wieki wieków
h
D
h
Autor: Tomasz Kłosiński
©: Fundacja 24/7
Na podstawie: Ps 145
C5Chcę przestąpić Jego próg
Chcę przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu swym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go
Bo kolejny nadszedł dzień
Który dał nam Pan
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą

Pan radością mą, Pan radością mą
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą
Pan radością mą, Pan radością mą
Chce śpiewać Mu, bo Pan radością mą
D G
G f# h
h D G A A7
D G
G f# h
h e A A7 D

D G f# h
e A A7 D A7
D G f# h
e A A7 D
Tytuł oryginalny: I Will Enter His Gates
Autor: Leona von Brethorst
©: 1976 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Aleksander Karpowicz
Na podstawie: Ps 100:4;Ps 118:24
C6Chcę uwielbiać Twoje imię
Chcę uwielbiać Twoje imię
Pośród ludów Twych
Bo Ty sam jesteś święty
I uwielbia Cię Izraela hymn

Dziś wysławiam Twoją dobroć
Twoją świętą moc
Chwała Twemu imieniu w niebie
Na ziemi, w sercu mym

Lai, lai, lai-lai-lai-lai-lai-lai
Lai, lai, lai-lai-lai-lai-lai-lai
Lai, lai, lai-lai-lai-lai-lai-lai
Lai, lai, lai-lai-lai-lai-lai-lai
A7 d
A7 d A7 d
D g C
F B g A7

A7 d
A7 d A7 d
D g C
F B g A d

A7 d A7 d A7 d
D g C F B g A7
A7 d A7 d A7 d
D g C F B g A d
Tytuł oryginalny: The Celebration Song
Autor: Brent Chambers
©: 1977 Scripture in Song
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 22:3,22;Ps 116:14
C7Chcę widzieć Cię
Jeśli chcę tego, czego nie chcesz Ty
Zatrzymaj mnie
I powiedz, czego pragniesz
Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz Ty
Zatrzymaj mnie
Nie pozwól dalej iść

Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym

Cokolwiek czynię
Dla swojej własnej chwały
Zatrzymaj mnie
I zbadaj moje serce
Gdy oceniam innych bez miłości
Zatrzymaj mnie
I zniszcz moją pychę

Gdy boję się
O to, co pomyślą inni
Zatrzymaj mnie
Ważne jest, co myślisz Ty
Gdy troszczę się
Tylko o to, co jest moje
Zatrzymaj mnie
I skrusz moje serce

Bo tylko Twoja jest chwała
Twoja jest chwała
I tylko Tobie się kłaniam
Tobie się kłaniam
h A D G
h A
D G
h A D G
h A
D G

G A
D
G A

h A
D G
h A
D G
h A D G
h A
D G

h A
D G
h A
D G
h A
D G
h A
D G

h
G A
h
G A
Tytuł oryginalny: Chcę widzieć Cię
Autor: Fisheclectic
©: Fisheclectic

C8Chcę wywyższać imię Twe
Chcę wywyższać imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie mój raduję się
Bo przyszedłeś by mnie zbawić

Z nieba zstąpiłeś i chcesz
Prowadzić mnie
Na krzyżu zmarłeś by mój
Zapłacić dług
Z grobu wstałeś i dziś
Nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać imię Twe
G C D C
G C D C
G C D C
G C D D7

G C D
C G
G C D
C G
G C D
H7 e
C D G (Gsus G)
Tytuł oryginalny: Lord I Lift Your Name On Hight
Autor: Rick Founds
©: 1989 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Nieznany

C9Chefsiba
Chefsiba, mam w tobie upodobanie Swe

Nawet w słabości twej
Nawet w słabości twej
Nawet w słabości twej

Moje słabe tak, jest ważne przed Tobą
Moje słabe tak, jest ważne przed Tobą
Moje słabe tak, jest ważne przed Tobą

Niech zabłyśnie światło
Oblicza Twego nad sercem mym
Niech zabłyśnie światło
Oblicza Twego nad sercem mym
To jedyna nadzieja i modlitwa
To jedyna nadzieja i modlitwa

Całuję Twoje stopy
Synu Boży, synu Dawida

Umiłowana
Mam w Tobie upodobanie swe
Nawet w słabości Twej
Asus2 f# a h

Asus2 f#
a h
a h

Asus2
f#
a

Asus2
f#
a h/A
Asus2
Asus2 f#
a h

Asus2 f#
a h

Asus2
f# a h
Asus2 f#
Autor: Dorota Wolska
©: Fundacja 24/7
Na podstawie: Iz 62:4
C10Chodź to czas by wielbić Pana
Chodź to czas by wielbić Pana
Chodź to czas by dać mu serce swe
Chodź taki jak jesteś by wielbić
Chodź taki jak jesteś przed Bogiem stań
Chodź

Każdy język wyzna że Tyś
Panem jest
Każdy człowiek pokłoni się
Lecz nagrodę wielką odbierze ten
Kto wybrał Ciebie dziś
D
A G
D
A e G
D

G D
D
G D
G h
e A (D)
Tytuł oryginalny: Come now is the time
Autor: Brian Doerksen
©: 1998 Vineyard Songs
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Rz 14:11;Flp 2:10-11
C11Chrystus to nadzieja cała nasza
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza
On do Ojca nas prowadzi
miłość czyni życia prawem
Chrystus naszym jest pokojem
Naszym pojednaniem

On jest Słowem nad wiekami
Pierworodnym pośród stworzeń
Bóg przez Niego dał nam życie
I ukazał nam swą chwałę

To On Głową jest Kościoła
I początkiem wszystkich rzeczy
Zechciał Bóg, by cała Pełnia
W Jego ciele zamieszkała

Pokój przyszedł On budować
Między ludźmi dobrej woli
Z Bogiem znowu nas pojednał
Gdy na krzyżu oddał życie

On jednoczy we wspólnocie
Przezwyciężył mur wrogości
Jak Brat starszy nas prowadzi
Do radości swego Ojca
A f# E A
h E A H f# E
A fis A D H E E7 A
A f#
A h E A
A E A

A
A E f#
h E f#
A h

A
A E f#
h E f#
A h

A
A E f#
h E f#
A h

A
A E f#
h E f#
A h
Autor: Nieznany
Na podstawie: Kol 1:13-27
C12Chwalcie dziś Pana wszystkie narody
Chwalcie dziś Pana wszystkie narody
Niech imię Jego wysławia świat
Bo Jego łaska jest wciąż nad nami
A wierność Jego na wieki trwa

Alleluja, alleluja
E A
E F# H7
E A
E H7 E
E A E E A E
Autor: Nieznany
Na podstawie: Ps 117
C13Chwalcie swego Pana wraz wszystkie ludy
Chwalcie swego Pana wraz wszystkie ludy
Wysławiajcie Pana wszystkie narody
Bo łaskawość Jego nad nami jest
A wierność na wieczny czas trwa

Allelu-Alleluja, Allelu-Alleluja
Allelu-Alleluja, Alleluja
a G C
a G E
a d E a
F e a

E a E a
E a d E a
Tytuł oryginalny: Hallelu Et Adonai
Autor: Rachel Boskey
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 117
C14Chwalę Ciebie Panie
Chwalę Ciebie Panie
I uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Wywyższając imię Twe

Bo wielki Tyś
Wielkie cuda czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt
A A2
c#
h h/A
D E

E7 A A2
A A2 f# f#/E
f# f#/E D D2
h h/A E
Autor: Nieznany

C15Chwalimy Pana dziś
Chwalimy Pana dziś
Za łaskę, którą daje nam
Chwalimy Pana dziś za Jego moc

I z otwartym sercem stoję przed Nim
By oddać Mu siebie, me szczere ja
D e
A D G D
D e A D G D

D e A D
e A D
Autor: Nieznany

C16Chwalmy Pana bo jest dobry
Chwalmy Pana, bo jest dobry
Na wieki trwa łaska Jego
Chwalmy Pana, Króla królów
Na wieki trwa łaska Jego
Który stworzył cały wszechświat
Na wieki trwa łaska Jego
Który czyni wielkie cuda
Na wieki trwa łaska Jego!

Mój Pan, mój Bóg jest tarczą mą
Skałą zbawienia mego

Grajmy Panu, bo jest dobry
Na wieki trwa łaska Jego
Klaszczmy Panu, bo jest dobry
Na wieki trwa łaska Jego
Tańczmy przed Panem, bo jest dobry
Na wieki trwa łaska Jego
h E
G A h
h E
G A h
h E
G A h
h E
G A h

D A
G h

h E
G A h
h E
G A h
h E
G A h
Autor: Nieznany
Na podstawie: Ps 136
C17Chwała chwała w wysokości
Chwała, chwała w wysokości
Chwała, chwała Najwyższemu
Chwała Barankowi
Chwała Słowu Boga
Barankowi cześć

Oddajmy chwałę
Chwałę
Chwałę, Barankowi cześć
Oddajmy Barankowi cześć
G C D
G C D
G D C
G D C
G D C D G

G C
G
a a7 D
G D C D G
Tytuł oryginalny: Glory
Autor: Danny Daniels
©: 1987 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Nieznany

C18Chwała Panu i cześć
Chwała Panu i cześć
Od wszystkich wiernych Mu sług
Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu
I cześć oddajmy Mu

Panie, błogosław nam
My trwamy tam, gdzie Twój tron
Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię
Ty Panie błogosław nam
D G D
D G D
D G
D G D

D G D
D G D
D G
D G D
Autor: Nieznany
Tłumaczenie: Katarzyna Miturska; Andrzej Sionek

C19Ciebie Boga wysławiamy
Ciebie Boga wysławiamy
Tobie Panu wieczna chwała
Ciebie Ojca, niebios bramy
Ciebie wielbi ziemia cała

Tobie wszyscy Aniołowie
Tobie Moce i Niebiosy
Cheruby, Serafinowie
Ślą wieczystej pieśni głosy

Święty, Święty, nad Świętymi
Bóg Zastępów, Król łaskawy
Pełne niebo z kręgiem ziemi
Majestatu Twojej sławy

Apostołów Tobie rzesza
Chór Proroków pełen chwały
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały

Ciebie poprzez okrąg ziemi
Z głębi serca ile zdoła
Głosy ludów zgodzonymi
Wielbi święta pieśń Kościoła

Niezmierzonej Ojca chwały
Syna Słowo wiekuiste
Z Duchem wszechświat wielbi cały
Królem chwały Tyś, o Chryste

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka
By świat zbawić swoim zgonem
Przyoblókłszy się w człowieka
Nie wzgardziłeś Panny łonem

Tyś pokruszył śmierci wrota;
Starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota
Otworzyłeś wiernym sobie

Po prawicy siedzisz Boga
W chwale Ojca, Syn Jedyny
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga
Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny

Po wiek wieków nie ustanie
Pieśń, co sławi Twoje czyny
O, w dniu onym racz nas Panie
Od wszelakiej ustrzec winy

Zjaw swą litość w życiu całym
Tym, co żebrzą Twej opieki
W Tobie Panie zaufałem
Nie zawstydzę się na wieki
e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G

e
e C D
G C e
G C D G
Tytuł oryginalny: Te Deum laudamus
Autor: bp Nikita z Remegiany
Tłumaczenie: ks. T. Karyłowsli; ks. A. Chlondowski

C20Ciebie pragnie dusza moja
Ciebie pragnie dusza moja
W suchej ziemi pragnę Cię

Przyjdź i zajmij miejsce swe
Na tronie naszych serc
Przyjdź i zajmij miejsce swe
h G D A h G D A
h G D A h G D A

h G
D A
h G D A
Tytuł oryginalny: Take your place
Autor: Jon Thurlow
©: 2011 Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 63:2
C21Córki Jeruzalem
Tak, mój ukochany
On się wyróżnia nad dziesięć tysięcy

Tak, On jest Święty
Jest pokorny
Miły, łagodny

Córki Jeruzalem
Powiedzcie gdy znajdziecie Go
Że jestem chora
Chora z miłości

Miły mój, chcę być z Tobą
Zawsze tam gdzie Ty
C a
d G

C a
d
G

(e) F
G a
e F G
e F G

C G F
d C
Tytuł oryginalny: Doughters of Jerusalem
Autor: David Brymer
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Tomasz Kłosiński
Na podstawie: PnP 5
C22Cudowna Boża Łaska
Cudowna Boża Łaska ta
Zbawiła z grzechów mnie
Zgubiony, nędzny byłem ja
Lecz teraz cieszę się

Ta Łaska wlała Boży strach
W kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach
Żem na przepaści dnie

Lecz Łaska podźwignęła mnie
I naprzód wiedzie wciąż
Przez ciemne i burzliwe dnie
Tam, gdzie ojcowski dom

O, Boże, dzięki, dzięki Ci
Za cudną Łaskę Twą
Do nóg Twych padam w kornej czci
Niebiosa chwałą brzmią
D G D
D A7
D G D
D A7 G D

D G D
D A7
D G D
D A7 G D

D G D
D A7
D G D
D A7 G D

D G D
D A7
D G D
D A7 G D
Tytuł oryginalny: Amazing Grace
Autor: Johna Newtona
Tłumaczenie: Adela Bajko

C23Czcijmy Jezusa
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go

Powstał z martwych, powstał z martwych
I On żyje na wieki już
Powstał z martwych, powstał z martwych
Więc razem się radujmy
Świętując zmartwychwstania ten dzień
D G A D G A
D G A D G A
D G A D G A
D G A D G A

A h
A h
A h
A G
G D
Tytuł oryginalny: Celebrate Jesus
Autor: Gary Oliver
©: 1988 Integrity's Hosanna! Music
Tłumaczenie: Nieznany

C24Czuję Ciebie jak przepływasz
Czuję Ciebie, jak przepływasz
Duchu Święty, dotknij też i mnie
Przyjdź napełnij mnie
Daj mi odczuć miłość Swoją
Obecności Twojej pragnę - przyjdź
Przyjdź napełnij mnie

Niech miłosierdzie Twoje zmyje wszelki grzech
A miłość Twa wypełni mnie jeszcze raz
Chcę Ciebie i kocham, gdy jesteś ze mną
Chcę Ciebie i kocham, gdy jesteś ze mną
E
E H7
A A2 E
E
E H7
A A2 E

f# H7 c# A
f# H7 E c#
A E A H7
A E f# A H7 E
Tytuł oryginalny: Come and fill me up
Autor: Brian Doerksen
©: 1990 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Nieznany

D1Duchu Ogniu
Duchu Ogniu, Duchu Żarze
Duchu Światło, Duchu Blasku
Duchu Wichrze i Pożarze
Ześlij płomień Twojej łaski

Chcesz, rozpalisz i rozognisz
Serca wzniesiesz na wysokość
W ciemność rzucisz blask pochodni
I rozproszysz grzechu mroki

Naszą nicość odbudujesz
W najpiękniejsze znów struktury
Tchnieniem swoim świat przesnujesz
W szeleszczących modlitw sznury

Z mgieł konkretny kształt wywodzisz
I z chaosu piękno ładu
Tyś spokojem wśród niezgody
W bezradności Tyś jest radą

Twe zbliżenie zaróżowi
Pulsem życia, wzrostu drżeniem
Narodzimy się na nowo
Ciemność stanie się płomieniem
e h
C D
G C
a C H7 (2 raz e)

G H7 e
a C H7 (D)
G E7 a
a C a H7

G H7 e
a C H7 (D)
G E7 a
a C a H7

G H7 e
a C H7 (D)
G E7 a
a C a H7

G H7 e
a C H7 (D)
G E7 a
a C a H7
Autor: W. Łakowicz;G. Rechowska

D2Duchu Święty Boże przyjdź
Duchu Święty, Boże przyjdź
Przyjdź Duchu Światło
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas

Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem
Niech promienieje Twej chwały blask

O, Świadku prawdziwy umocnij nas
Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan

Przyjdź Źródło niebieskie przyjdź zdroju życia
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj

O, Duchu Radości, rozraduj Kościół
Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń

Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca
Oblicze Chrystusa objawiaj nam.

Bądź nam tchnieniem życia
Światła promieniem
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż
e h
e D
G D h e

e h e h e
D G D e h e

e h e h e
D G D e h e

e h e h e
D G D e h e

e h e h e
D G D e h e

e h e h e
D G D e h e

e h e h e
D G D
e h e
Tytuł oryginalny: Viens Esprit de sainteté
Autor: Andre Gouze
©: Editions Cahier du Renouveau
Tłumaczenie: Andrzej Sionek

D3Duchu Święty ogarnij mnie
Duchu Święty, ogarnij mnie
Otwórz oczy mego serca, napełnij miłością
Duchu Święty, ja kocham Cię
Niech Twa święta wola pełni się
D A F# h
G A
D A F# h
G e A
Autor: Deus Meus
©: Deus Meus

D3Duchu Święty wołam przyjdź
Duchu Święty wołam przyjdź
Duchu Święty wołam przyjdź
Bądź jak ogień duszy mej
Bądź jak ogień duszy mej
Bądź jak ogień duszy mej
Bądź jak ogień w ciele mym
Rozpal mnie

Wszechmogący Bóg jest pośród nas
Miłosierdzie jego wielkie jest
Okazuje dobroć swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłować Go
D
D
a
a
G
G
D G D

a7 G D
a7 G D
a7 G D
a7 G D
Tytuł oryginalny: Duchu Święty wołam przyjdź
Autor: Ewa Szymczykowska

D4Dziękuj Mu bo nasz Pan dobry jest
Dziękuj Mu, bo nasz Pan dobry jest
Jego Łaska wiecznie trwa

Dziękuj Mu, dziękuj Mu
Dziękuj Mu, dziękuj Mu
Dziękuj Mu, bo nasz Pan dobry jest
E H7 A E
E E7 f# A H7 E

E H7
A E
E H7 E E7
Tytuł oryginalny: Hodu l'adonai ki tov
Autor: Barry Segal;Batya Segal
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 107:1
D5Dziękuj Mu bo Pan dobry jest
Dziękuj, dziękuj Mu, bo Pan dobry jest
Jego łaska, na wiek wieków trwa

O tak, składamy dzięki Ci
Bo twa miłość trwa na wieki
Ki l'olam chasdo
O tak, składamy dzięki Ci
Cały świat zależy dzisiaj od
Ki l'olam chasdo

Z całego serca modlimy się
O pokój co trwa w każdy dzień
Gdy plan Boga wypełni się
Ki l'olam, l'olam chasdo
G C D
G C D G

D
C G
e G A D
D
C G
e A D

C G D
C G D
F C G
e A D
Tytuł oryginalny: Hodu l'adonai ki tov
Autor: Steve Dropkin
©: 1998 Steve Dropkin
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 118:1-4
D6Dziś Kościele Żyjącego Boga wstań
Dziś Kościele Żyjącego Boga wstań
Bóg Królem całej ziemi jest
Żadne Moce, ni Zwierzchności
Nie wzruszą nas nigdy już
Gdy stajemy w jedności
Nikt nas już nie rozdzieli
Bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg

Jesteśmy ludem nabytym cenną krwią
W radości Bogu oddajemy cześć
Gdy głosimy Bożą wielkość
Majestat Jego i moc
To niszczymy moc szatana na ziemi tej

Uwielbiajmy Jego chwałę dzień po dniu
W radości Bogu oddawajmy cześć
Gdy głosimy Jego wielkość i miłosierdzia dar
To niszczymy moc szatana na ziemi tej

Ogłaszamy mocom zła na świecie tym
Wasz czas już kończy się
Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my Jego Kościół dziś
Niszczymy moc szatana na ziemi tej

Zatem cały ludu Pana teraz wstań
Uwierz mocy Słowa, które daje Bóg
Bo szatan jest pokonany i zastępy jego też
Kiedy Kościół przyjmuje Bożą moc
G h C D7
G h C D7
G G7
C Gdim7
G D
G D
C D G

D C H7
e A A2 A
e A
D Adim7 H7
e F D7

D C H7
e A A2 A
e A D Adim7 H7
e F D7

D C H7
e A A2 A
e A D Adim7 H7
e F D7

D C H7
e A A2 A
e A D Adim7 H7
e F D7
Autor: David Hadden
Tłumaczenie: Nieznany

D7Dziś przychodzę z uwielbieniem mych ust
Dziś przychodzę z uwielbieniem mych ust
Dziś przychodzę przed Twój tron
Z dziękczynieniem
To dla Ciebie śpiewam pieśń
I błogosławię Cię
Tyś jest najwyższy
Jesteś przyjacielem mym
Tyś odwiecznym Ojcem jest
Który strzeże duszy mej

W Duchu, w Prawdzie dziś oddaję Ci cześć
Wznoszę ręce me na znak uwielbienia
Serce me raduje się, wywyższa imię Twe
Oddaje chwałę
Jesteś Zbawicielem mym
Tyś Doradcą, Królem jest
Który strzeże duszy mej
Który strzeże duszy mej
C a e
F
C
a a/G
F d7
F G
e a
e a
d7 G C a

C a e
F C
a a/G F d7
F G
e a
e a
d7 G C a
d7 G C
Tytuł oryginalny: Keeper of my heart
Autor: Kelly Husted;Ron Kenoly
©: 1991 Integrity's Hosanna! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

D8Dokąd iść
Jestem śniada
Słońce świata opaliło mnie
Tak spragniona
Twojej wody w w cieniu Twym odpocznę
Szuka Ciebie na pustyni
Szuka Cię na górze Twej
Przyjdź pociągnij mnie
Za sobą do Twych miejsc

Powiedz mi, Ty którego
Kocha dusza moja
Dokąd iść, aby spotkać
Ciebie na Twych drogach
Powiedz mi, Ty którego
Kocha dusza moja
Gdzie jest miejsce
Wyznaczone na spotkanie dla nas

Późną nocą będę słuchać
Czy zapukasz do mych drzwi
Z drżeniem w sercu
Ta podejdę by otworzyć ci
Wyjdę i obiegnę miasto
Będę szukać Cię
Ciemna dłoń strażników już
Nie zatrzyma mnie
a G
A#
a G
A#
a G A#
a G A#
a G
A#

C G a
F
F
C a G
e F
C G a
F
C a G e F

a G
A#
a G
A#
a G A#
a G A#
a G
A#
Autor: Fisheclectic
©: Fisheclectic
Na podstawie: PnP 1:5-7
E1El Shaddai
El Shaddai, El Shaddai
El-Elyon na Adonai
Wieki płyną Tyś ten sam
Swoją mocą wiecznie trwasz

El Szaddaj, El Szaddaj
Wszechmogący Panie nasz
Wywyższamy Imię Twe
El Szaddaj

Sam Baranka dałeś by
Nie zginął Abrahama Syn
Tyś potężną ręką swą
Morze zmienił w suchy ląd
Gdy wygnaniec modlił się
Tyś Bogiem był, co serce zna
Ty Mocą Swą wyzwalasz dzieci Swe

Wiele lat mówiłeś nam
Że czas Mesjasza bliski jest
Lecz nikt pojąć nie mógł
Że w mizernym kształcie zjawisz się
W słowie Twym zawarty plan
Niewielu wciąż zrozumieć chce
Posłuszny słowom Twym
W kruchym ciele zszedł Bóg Syn
e A
D G
C7 F#
h H7

e A
D G
C A
D D4 D

e A
D G
C7 F#
h H7
e A
D G
C A D

e A
D G
C7 F#
h A H7
e A
D G
C A D
C7 A4 A e A
Tytuł oryginalny: El Shaddai
Autor: John Thompson;Michael Card
©: 1981 MoleEnd Music
Tłumaczenie: Ludmiła Rapanowicz
Na podstawie: Rdz 14:8;Rdz 15:2;Rdz 16:13;Rdz 17:1;Ps 18:1
E2Emanuel najwyższe Imię
Emmanuel, Emmanuel
Najwyższe Imię, Emmanuel

Z nami Bóg, On żyje w nas
A Jego Imię Emmanuel
G C D G
Esu4 E a D G Gsus4 G

G C D G
Esu4 E a D G (G 2cz. Esu4 E)
Tytuł oryginalny: Emmanuel
Autor: Bob McGee
©: 1976 C. A. Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Iz 7:16;Mt 1:23
G1Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz
Gdy rozmyślam nad miłością Twą
Kiedy to, co wokół mnie
Niknie w cień światłości Twej

Gdy dotykasz Panie
Serca mego
Gdy mą wolę składam u Twych stóp
Kiedy to, co wokół mnie
Niknie w cień światłości Twej

Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię
Bo mego życia cel, to uwielbiać Cię
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię
Bo mego życia cel, to uwielbiać Cię
C e F G
C e F G
C e
e F d7 G G7

C
e F G
C e F G
C e
e F d7 G G7

G7 F G e a
d7 G C C7
C7 F G e a
d7 G C
Tytuł oryginalny: When I Look Into Your Holiness
Autor: Wayne Perrin;Cathy Perrin
©: Maranatha! Music
Tłumaczenie: Nieznany

G2Godzien chwały jest Baranek
Godzien chwały jest Baranek
Święty, święty jest Bóg
Przed tronem łaski jak kadzidło
Niech się wzniesie nowa pieśń

Święty, święty, święty
Jest Pan Bóg Wszechmogący
On był i jest i przyjdzie znów
Całe stworzenie śpiewa
Królowi chwała
Tyś wszystkim dla mnie jest
I Ciebie uwielbiam

W barwy tęczy przyodziany
Blask błyskawic, gromów głos
Błogosławieństwo, chwałę, moc
Siłę, mądrość, cześć
Niech przyjmie Pan, potężny Bóg

Staję w podziwie, staję w zachwycie
Gdy wspominam imię Twe
Jezu, Twe imię mocą
Oddechem, żywą wodą
Niepojęty, wielki Bóg
D a
C G
D a
C G

D
a
C G
D
a
C
G

D a
C G
D
a
C G

D a
C G
D
a
C G
Tytuł oryginalny: Revelation Song
Autor: Kari Jobe
©: 2009 Gateway Create Publishing
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ap 4
G3Godzien jest nasz Pan
Jezu, dzięki za Twój krzyż
Starłeś nim mój zapis win
Wziąłeś grzech mój i mój wstyd
Z miłości Ty cudowną łaskę dałeś mi

Wielbię Cię za dobroć Twą
Za przebite ręce Twe
Z łaski Twej obmyty krwią
Już teraz znam
Przebaczenie, bliskość Twą

Godzien jest nasz Pan
Król na tronie swym
Na głowie Swej korony masz
Zwycięsko władasz  nam 

Wszelkiej godzien czci
Mesjasz, Boży Syn
Ukochany duszy mej

Baranek godzien jest!
Przyjąć chwałę, przyjąć cześć
Baranek godzien jest
Przyjąć chwałę, przyjąć cześć

Jesteś godny aby wielbić Cię
Jesteś godny, Święty, Święty

Święty, Święty
Święty, Święty
Święty, Święty
E A E/G#
A H E
c#
H A f# E/G# Hsus4 H

A E/G#
A H E
c#
H A
f# E/G# H

E H/D#
f# E/G# A
H H7 E/G# A
f# E/G# H

E H/D#
f# E/G# A
H H7 E/G# A

f# E/G# A
H
c# H A
H

c# H
g# A

A A5/H
A A5/H
c# h g# A
Tytuł oryginalny: Worthy is the Lamb
Autor: Darlene Zschch
Tłumaczenie: Nieznane

G4Godzien jesteś
Godzien jesteś, godzien jesteś
Panie i Boże nasz
Godzien jesteś przyjąć chwałę
Chwałę, cześć i moc
Ponieważ Ty wszystko
Stworzyłeś w swej mocy
Wszystko stworzyłeś Ty sam
I z woli Twojej zostało stworzone
Godzien jesteś wziąć cześć

Godzien jesteś, godzien jesteś
Zbawco, Baranku nasz
Godzien jesteś przyjąć chwałę
Chwałę, mądrość i moc
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój
Wszystkich zbawiłeś Ty sam
I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu
Godzien jesteś wziąć cześć

Godzien jesteś, godzien jesteś
Panie i Boże nasz
Godzien jesteś, godzien jesteś
Zbawco, Baranku nasz
Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność
Błogosławieństwo i moc
Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki
Amen. Amen
G C
G e a D7
G G7 C a7
G a D7 G
a D
G e
a D G
G G7 C A7 (D)
G a D7 G

G C
G e a D7
G G7 C a7
G a D7 G
a D G e
a D G
G G7 C A7 (D)
G a D7 G

G C
G e a D7
G G7 C a7
G a D7 G
a D G e
a D G
G G7 C A7 (D)
G a D7 G
Tytuł oryginalny: Thou Art Worthy
Autor: Pauline Mills;Franciszek Blachnicki
©: 1991 Fred Bock Music Company
Tłumaczenie: Franciszek Blachnicki
Na podstawie: Ap 4;11;Ap 5:9
G5Godzien o godzien nasz Bóg
Godzien o godzien nasz Bóg
Siedzący na tronie
Baranek wśród chwał
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc
Honor i chwałę i cześć

On Bogiem jest na wieki wieków
On Bogiem jest na wieki wieków
On Bogiem jest na wieki wieków
Amen

Będziemy niezmiennie wciąż trwać
W jedności i w prawdzie
Oddając Ci cześć
Mądrość wdzięczność, siłę i moc
Honor i chwałę i cześć
G D/F# e G
C G (Gsus G) a D
G D/F# e G (Gsus G)
C G C G (Gsus G)
F C D D7

G D/F# C C7+ D
G D/F# C C7+ D
G D/F# C C7+ D
G (e C D)

G D/F# e G
C G (Gsus G) a D
G D/F# e G (Gsus G)
C G C G (Gsus G)
F C D D7
Tytuł oryginalny: Salvation Belongs To Our God
Autor: Adrian Howard;Pat Turner
©: 1985 Restoration Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ap 4:11;Ap 5:12
H1Hawa nagila
Hawa nagila, hawa nagila, hawa nagila
Wenisim chah
Hawa nagila, hawa nagila, hawa nagila
Wenisim chah

Hawa neran ne na, hawa neran ne na
Hawa neran ne na wenisim chah
Hawa neran ne na, hawa neran ne na
Hawa neran ne na wenisim chah

Uru, urułachim
Urułachim belew sameach
Urułachim belew sameach
Urułachim belew sameach
Urułachim belew sameach
Urułachim, urułachim belew sameach
E d
E
E d
E

E d
d E
E d
d E

a
a
a
G
G
E E7 a
Tytuł oryginalny: Hawa nagila
Autor: Tradycyjna żydowska
Tłumaczenie: Nieznany

H2Hosanna na niebiosach
Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach
Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach

Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią
Wywyższony bądź Boże nasz
Hosanna niechaj ciągle brzmi

Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć
Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć

Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest
Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest

Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią
Wywyższony bądź Boże nasz
Jezus Królem królów jest
E H c#7 A H
E H c#7 A H

A H E c#
A H E c#
A H E H/D# c#7
f# H E

E H c#7 A H
E H c#7 A H

E H c#7 A H
E H c#7 A H

A H E c#
A H E c#
A H E H/D# c#7
f# H E
Tytuł oryginalny: Hosanna
Autor: Carl Tuttle
©: 1985 Mercy Publishing
Tłumaczenie: Nieznany

H3Hosanna
To Pan jest mym światłem i mym zbawieniem
Kogóż mam się bać
To Pan jest mym światłem i mym zbawieniem
Kogóż miałbym się bać

Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana
Dziś śpiewamy o Twym zbawieniu
Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana
Dziś wołamy o Twe Zbawienie

Nie dano nam, innego imienia
Tylko imię Pana, Adonai
Niechaj imię Twe pozna świat
By narody wezwały Cię, Adonai
Imienia Jeshua
a a/G
d a
a a/G
d E

a a/G F
F G E4 E
a a/G F
F G E4 E

a a/G
d E a (G)
a
a/G F
F G E a
Tytuł oryginalny: Hoshiana
Autor: Joshua Aaron
©: Joshua Aaron
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 27:1
I1Idzie mój Pan
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
On teraz biegnie, by spotkać mnie
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
On teraz biegnie, by spotkać mnie

Mija góry, łąki, lasy
By Komunii stał się cud
On chce chlebem nas nakarmić
By nasycić życia głód
e
e a H7 e
e
e a H7 e

e a e
D G H7
e a e
D e H7 e
Autor: Pierre Etiente
Tłumaczenie: Jan Góra
Na podstawie: PnP 2:8
I2Izraelu Bóg twój który strzeże Cię
Izraelu Bóg twój, który strzeże Cię
On nie zaśnie, ni zdrzemnie się
Izraelu Bóg twój, który strzeże Cię
On czuwa cały czas
d g
C A7 d A7 d
d g
A A7 d
Tytuł oryginalny: Hineh lo yanum
Autor: Barry Segal;Batya Segal
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 121:4
I3Izraelu słysz
Izraelu słysz, że Pan Twój Bóg
Jedynym Bogiem jest (On Bogiem jest)
Izraelu słysz, że Pan Twój Bóg
Jedynym Bogiem jest (On Bogiem jest)

Będziesz kochał Boga twego
Całym sercem, całą mocą
Daj Mu chwałę, On - Król chwały
W Nim jest szczęście Twe

Bo poza Nim nie znajdziesz
Zbawienia, ani życia
Więc całym sercem wielbij
Wznosząc głos swój w tym wyznaniu
e D
e C D e (e D e)
e D

e C D e (e D e)
e G D
e G D
G D
C H7

e D e
e D e
e D e
C a H7
Tytuł oryginalny: One God
Autor: Bob Fitts
©: 1987 Scripture in Song/Maranatha! Music
Tłumaczenie: Maciej Wiszniowski
Na podstawie: Pwt 6:4-5
J1Ja będę Twój
Ja będę Twój, Ty będziesz mój
Będziemy wiecznie razem
W miłości Twej złączymy się
Będziemy wiecznie razem już
Będziemy zawsze razem już
Ja będę Twój, Ty będziesz mój
Będziemy wiecznie razem
W miłości Twej złączymy się
Będziemy wiecznie razem już
Będziemy zawsze razem już

Już nie będzie łez w oczach twych
Wstyd nie dotknie cię
Na wieki z Tobą być
O tak! Wciąż z Tobą być
A A/C# D
E E7
A A/C# D
E f#
D A (A A/C# D E)
A A/C# D
E E7
A A/C# D
E f#
D A

c# D h h/A E
c# D A
E f#
D E E7
Tytuł oryginalny: Eternity
Autor: Brian Doerksen
©: 1994 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Iz 25:8;Ap 21:4
J2Ja kocham Cię Panie wznoszę głos
Ja kocham Cię, Panie wznoszę głos
Uwielbiać Cię z całej duszy chcę
Rozraduj się, dźwiękiem modlitw mych
Pragnę miłą pieśnią być, w uszach Twych
F g F C F
g F C
F g F
g F C B F
Tytuł oryginalny: I love you lord
Autor: David Fellingham
©: 1984 Kingsway's Thankyou Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

J3Ja wierzę że to Jezus
Ja wierzę, że to Jezus
Wierzę, że On Synem Boga jest
On zmarł i powstał, aby żyć
I za cenę śmierci życie dał

Wierzę, że jest tu teraz
(On tu teraz jest)
Stoi pośród nas
Ma moc nas teraz uzdrawiać
(uzdrowienia moc)
Ma przebaczenia dar

Ja wierzę Tobie, Panie
Wierzę, że Tyś Synem Boga jest
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć
I za cenę śmierci życie dać

Wierzę, że tutaj jesteś
( Ty jesteś tu)
Stoisz pośród nas
Masz moc nas teraz uzdrawiać
(Uzdrowienia moc)
Masz przebaczenia dar
E A H7
E A H7
E A H7
E A H7

A H7 E
E A
H7 E
A H7 E
E A
A H7 E

E A H7
E A H7
E A H7
E A H7

A H7 E
E A
H7 E
A H7 E
E A
A H7 E
Tytuł oryginalny: I believe in Jesus
Autor: Marc Nelson
©: 1987 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Andrzej Sionek
Na podstawie: Mt 18:20 ;1 Kor 15:3
J4Jahwe - przyjdź do Izraela
Jahwe, Jahwe
Przyjdź do Izraela, ukochanej Swej
Jahwe, Jahwe
Przyjdź i nawiedź znowu ją
Jahwe, Jahwe
Na nowo zjednocz to, co podzielone jest
Jahwe

Jahwe, Jahwe
Przyjdź odbuduj już przybytek, chwały Swej
Jahwe, Jahwe
Królu królów objaw się
Jahwe, Jahwe
Ukaż piękno chwały Swej w Jeruzalem
Jahwe

Zaświeć znów
Słońcem Swym
Na ulicach
Jeruzalem
C e
D a
C e
D
C e
D a
C D

C e
D a
C e
D
C e
D a
C D

G
D
a
C
Tytuł oryginalny: Yahweh
Autor: Leonard Jones
©: Integrity's Hosanna! Music
Tłumaczenie: Mateusz Rozwadowski, Marcin Widera

J5Jak Dawid kiedy przed Bogiem był
Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był
Będę tańczyć ze wszystkich sił
Przed Panem, Królem mym

Jak Miriam grała na bębnie swym
Będę klaskać ze wszystkich sił
Przed Panem, Królem mym

Jak Judejczycy przed bitwą swą
Zawierzmy Panu i chwalmy Go
Pobity będzie wróg

Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń
Oddajmy Panu chwałę, cześć
A wróg ucieknie wnet

Pokłońmy się przed Bogiem
Oddajmy Jemu cześć
Wielbijmy imię Jezus
Śpiewajmy Jemu pieśń
a e
a e
G a

a e
a e
G a

a e
a e
G a

a e
a e
G a

F a G
F d7 a (a2 a)
F a G
F d7 a (a2)
Tytuł oryginalny: As David Did
Autor: Martin Nystrom
©: 1984 Integrity’s Hosanna
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: 2 Sm 6:16;Wj 15:20-21;Joz 6:16
J6Jak miłe są przedsionki Twe
Jak miłe są przedsionki Twe
O Panie nasz
Twych przedsieni pragnie dusza ma
Serce me i ciało
Tęsknią wciąż za Bogiem mym
Jak miłe są przedzionki Twe

Wróbel dom swój znajdzie
I jaskółka gniazdo swe
Przy ołtarzach twoich Panie, Królu mój
O jak szczęśliwi, którzy
Mieszkają w Domu Twym
I niustannie wychwalają Cię

Jeden dzień w Twym Domu
Kiedy wielbić mogę Cię
Lepszy od tsięcy innych jest dni
Ty chojnie darzysz łaską
Tych, którzy wierni są
Szczęśliwy człowiek, który ufa Ci
C F C
d G C
a D G
C F C
E E7 a a/G
F G C

F C
F C
d F C
D# d
D# A
d D G G7

F C
F C
d F C
D# d
D# A
d D G G7
Tytuł oryginalny: How lovely is your dwelling place
Autor: Tom Howard
©: 1999 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 84
J7Jak ożywczy deszcz
Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc
G C e D
G C e D
a h C h
a h C h
Autor: Sławomir Butenko

J8Jak Pan dobry jest zobacz i skosztuj dziś
Jak Pan, dobry jest, zobacz i skosztuj dziś
Jak Pan, dobry jest, zobacz i skosztuj dziś
(o tak)

Me narzekanie zmieniłeś w taniec
Żałobę wziąłeś
Dałeś radość
Więc wstanę dzisiaj, będę wielbić
i śpiewać, nie będę milczeć

Panie, Boże
Ja będę dziękować Ci na wieki
Panie, Boże
Ja będę dziękować Ci

Będę żyć tylko dla Ciebie
Wznosić w górę ręce do Ciebie
Tańczyć będę przed Tobą
Będę krzyczeć, będę krzyczeć dla Ciebie
A fis E D
A fis E D
E D

A fis E D
A
fis E D
A fis E D
A fis E D

A fis
E D
A fis
E D

E h cis D E D E D
E h cis D E D E D
E h cis D E D E D
E h cis D E D E D
Tytuł oryginalny: O taste and see
Autor: Jenn Johnson;Brian Johnson
©: 2008 ION Records
Tłumaczenie: Dorota Wolska
Na podstawie: Ps 34:9;Ps 30:12
J9Jakże wielu tych co trapią mnie
Jakże wielu tych, co trapią mnie
Wielu przeciw mnie dziś powstaje
Wielu dziś wydaje o mnie sąd
Nie uratuje ciebie Bóg

A jednak Ty jesteś tarczą mą
Ty Panie sam podnosisz głowę mą
A jednak Ty jesteś tarczą mą
Ty Panie sam podnosisz głowę mą

Gdy wzywam Ciebie Panie Boże mój
Ty słyszysz mnie i litujesz się
Bezpiecznie więc mogę spać
Bo Pan mój Bóg jest mą tarczą

Nie będę lękał się
Tysięcy moich wrogów
Choć otaczają
Wszyscy razem mnie
Nie będę lękał się
Tysięcy moich wrogów
Choć otaczają
Wszyscy razem mnie
a G a (G)
F G a (G)
F G a (G)
F G a

F G a
F G a
F G a
F G a

a G a (G)
F G a (G)
F G a (G)
F G a

a G
a
F
G a
F G
a
F
G a
Tytuł oryginalny: Thou Art A Shield For Me
Autor: Freda Tapp
©: 1976 Matterborn Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 3:1-6
J10Jeden jest tylko Pan
Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy
Którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go

Miejsce to wybrał Pan
Aby wysłuchać nas
Śpiewajcie wszyscy
Słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć
e a
D e
e
D
D H7 e

e a
D e
e
D
D H7 e
Autor: Nieznany

J11Jedynie Ty jesteś moim źródłem
Jedynie Ty jesteś moim źródłem
Napełnij, napełnij mnie życiem swym
Jedynie Ty jesteś moim źródłem
Napełnij, napełnij mnie życiem swym
Życiem swym
Napełnij mnie życiem swym

Albowiem Twa łaska, Twa łaska
Na wieki trwa
Albowiem Twa łaska, Twa łaska
Na wieki trwa
D A G
D A G
D A G
D A G
D A G
G D

D A G D
D A G D
D A G D
D A G D
Autor: Nieznany

J12Jest potężna moc
Jest potężna moc w Imieniu Jezus
Jest potężna moc w Imieniu Jezus
Jest potężna moc w Imieniu Jezus

By zerwać kajdany
Wszystkie kajdany
Skruszył je Pan

Boża Armia wstaje już
Boża Armia wstaje już
Boża Armia wstaje już
f# D A E
f# D A E
f# D A E

f#
D
A E

f# D A E
f# D A E
f# D A E
Tytuł oryginalny: Breake every chain
Autor: Jesus Culture
©: 2011 Jesus Culture Music
Tłumaczenie: Nieznane

J13Jestem tego pewien
Jestem tego pewien
Nic nie oddzieli nas
Od miłości Twojej Panie

Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie
Potęgi niebieskie, teraźniejszość
Przyszłość, moce
Ani wysokość i głębokość, stworzenie też
Nic nie oddzieli nas
e
e
C a C D

C D
e D/F#
G
C D
e D/F# G ©
Autor: Dawid Leszczyński
Na podstawie: Rz 8:38
J14Jestem tu by wielbić
Ty, Światłość dnia
Wszedłeś w moje ciemności
Dałeś mi wzrok, abym mógł
Widzieć Twą Twarz i spojrzenie miłości
W którym roztapiasz mój strach

Jestem tu, by wielbić
By oddawać chwałę
Jestem tu, by wyznać: To mój Bóg
Dobry i łaskawy
Cały tak wspaniały
Ponad wszystko cenny dla mnie jest

Ty, czasów Król, wywyższony na wieki
Jaśnieje w niebie Twój tron
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem
By rajem stał się mój dom

I niczym nie odpłacę się
Za miłość Twą i za Twój krzyż
I niczym nie odpłacę się
Za miłość Twą i za Twój krzyż
C  G  F
C  G  F
C  G  F
C  G  F
C  G  F

C   G   C  F
C   G   C  F
C   G   C  F
C   G   C  F
C   G   C  F
C   G   C  F

C  G  F
C  G  F
C  G  F
C  G  F

G  C  F
G  C  F
G  C  F
G  C  F
Tytuł oryginalny: Here I Am To Worship
Autor: Timothy David Hughes
©: 2001 Thankyou Music
Tłumaczenie: Nieznane

J15Jesteś godzien wszelkiej czci
Święci z aniołami
Kłaniają Tobie się
Starcy swe korony
Rzucają przed Twój tron
Śpiewając pieśń

Jesteś godzien wszelkiej czci
Jesteś godzien wszelkiej czci
Stworzyłeś wszystko sam
Dla Twojej chwały jest
Jesteś godzien chwały

Niech dzień i noc, noc i dzień
Dym kadzideł wznosi się
Niech dzień i noc, noc i dzień
Dym kadzideł wznosi się
C D/C
C D/C
C D/C
C D/C
G

G
G D
D C
C D
D G

G h
e C7+
G/D D
a C
Tytuł oryginalny: Worthy Of It All
Autor: David Brymer;Ryan Hall
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Tomasz Kłosiński;Dorota Wolska
Na podstawie: Ap 4
J16Jesteś Królem - Królem jest Bóg
Jesteś Królem, jesteś Królem
Królem jest Bóg
Jesteś Królem, jesteś Królem
Królem jest Bóg

Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Boga wielbiąc Go
Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Boga wielbiąc Go
D (D2 D) A (A2 A)
h h/A G
D (D2 D) A (A2 A)
h h/A G

D D6 D
A2 A
h h/A G
D D6 D
A2 A
h h/A G
Autor: Nieznany
Na podstawie: Ps 47:8
J17Jesteś piękny w świętości swej
Jesteś piękny, w świętości swej
Jezu, Jezu
Wzniosę ręce me, będę śpiewać Ci
Jezu, Jezu

Będę wielbić Cię
Pragnę kochać Cię
Jezu, Jezu
Jesteś piękny, w świętości swej
Jezu, Jezu

I nikt nie jest tak święty
I nikt nie jest tak godny
I nikt nie jest tak piękny
Jak Baranek jest
Baranek Boży jest
D h
h G A
D h
h G A

D
h
h G A
D h
h G A

G A
G A
G A
G A
G A
Tytuł oryginalny: You are beautiful
Autor: Carol Hall
©: 2004 Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

J18Jesteś tu obecny w swojej chwale
Jesteś tu obecny w swojej chwale
Olśniewasz pięknem swym
Ucisz mnie, chcę słyszeć Cię
Sercu memu objaw się
Obecność Twa to odpowiedź
Na pragnienie duszy mej

Chcę wielbić Cię
Swym śpiewem chwalić Ciebie
Rozgłaszać wielkość Twoją
Tyś mnie uwolnił Panie
Królestwem Swym obdarzasz mnie
Obecność Twa to odpowiedź
Na pragnienie duszy mej
D G A7 h h/A
G A7 D
G D
G D
h h/A G
A A7 D

D
G A7 h h/A
G A7 D
G D
G D
h h/A G
A A7 D
Tytuł oryginalny: You Are Here
Autor: Patty Kennedy
©: 1986 Kingsway Publishing
Tłumaczenie: Nieznany

J19Jesteśmy Panie Kapłaństwem Twym
Jesteśmy Panie Kapłaństwem Twym
By wielbić majestat Twój
By ogłaszać Twoje dzieła dziś
By każdy Ciebie poznać mógł

Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
A gwiazdy oddają Ci cześć
Tyś jest wszechmocny, wielki Pan
Twa wiedza i moc wiecznie trwa
Wiecznie trwa

Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech głośno instrumenty brzmią
C d7 d6
F d7 G G7
F G C a
d7 d6 G G7

C d7 d6
F d7 G G7
F G C a
d7 d6 G G7
C7

F d7 e a
d7 G G7 C C7
F d7 e a
d7 G C
Tytuł oryginalny: Resound In Praise
Autor: Billy Funk
©: 1994 Integrity’s Hosanna! Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: 1 P 2:9
J20Jesteśmy Twymi dziećmi
Jesteśmy Twymi dziećmi
Potrzebujemy Ciebie
Miłości, która trwa
Dobroci nieskończonej
Łaski i nadziei
Na wybawienie

Zbawiciel, On porusza góry
On może wybawić mnie
Może wybawić mnie
Na zawsze sprawca odkupienia
Zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć

Weź mnie jakim jestem
Z mym grzechem i mym lękiem
Wypełnij życie me
Tobie dziś oddaję
Całą moją wiarę
Weź życie moje

Chcę być światłem, aby poznał świat
Ciebie wielki Królu
Zbawicielu nasz, Jezu
B F
d9
C B
F
d9
C B

F C
B F d
d C
F C
B F
D C

B F
d9
C B
F
d9
C B

B F C d
B9
F C d
Tytuł oryginalny: Mighty to Save
Autor: Ben Fielding;Reuben Morgan
©: 2006 Hillsongs Publishing
Tłumaczenie: Nieznany

J21Jezu Chryste świadku wierny aż na śmierć
Jezu Chryste świadku wierny aż na śmierć
Jak owca na rzeź, nie otworzyłeś swoich ust
Sądzono Cię, męczono Cię
Zgładzono Cię
Wzgardzony, boleści mąż
Któż o Panie losem Twym przejął się

Jezu pierworodny wśród umarłych

Każdy kto nadzieję w Tobie ma
Uświęca się tak, jak Tyś święty jest

Bo Ty żyjesz i wrócisz tu, wkrótce wrócisz tu

Ty życiem jesteś, Ty prawdą jesteś
Ty drogą jesteś i nie ma innych dróg
c# E
c# E
c# E
f#
c# E
H B A a

E c# A H

E
c# A H

E c# A H

E c#
c# A H E
Tytuł oryginalny: Firstborn From The Dead
Autor: Luke Wood
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ap 1:5;Ap 3:14;Iz 54;1 J 3:3
J22Jezu jestem tu umiłowany Twój
Jezu, jestem tu, umiłowany Twój
To co Ty myślisz i to co czujesz
Chcę wiedzieć dziś

Bo ja gorliwie szukam Cię
Gorliwie szukam Cię
Pragnę serce Twe znać
Bo ja gorliwie szukam Cię
Gorliwie szukam Cię
Pragnę serce Twe znać

Z miłością wywyższam Cię
Z miłością wywyższam Cię
e C
h D
e

e C
C h
h D
e C
C h
h e

e C h e
e C h e
Tytuł oryginalny: Favorite one
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska

J23Jezu Tyś piękny jest
Duchu mądrości, otwórz me oczy znów
O Duchu objawienia, otwórz znów serce me
Duchu mądrości, otwórz me oczy znów
O Duchu objawienia, otwórz znów serce me

Bo chcę widzieć Ciebie
Tak chcę widzieć Ciebie
Ujrzeć Ciebie Jezu

To wiem: oczy Twe są jak płomień ognia
A włosy Twe są białe jak śnieg
Jedno wiem, że Twój głos
Jest jak szum wód wielu
Jezu Tyś piękny jest

Panie któż, jak Ty jest
Jezu Tyś piękny jest
Któż dorówna Tobie i w niebiosach i na ziemi
Któż dorówna Tobie i w niebiosach i na ziemi
D G
D G
D G
D G

D A G
D A G
A D

D
A
G
G D
e D

D
A
G D
e
Tytuł oryginalny: Jesus You’re Beautiful
Autor: Jon Thurlow
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Tomasz Kłosiński;Dorota Wolska
Na podstawie: Ap 1:14-15
J24Jezu ukochany duszy mej
Jezu, ukochany duszy mej
Jezu, nigdy nie opuszczę Cię
Z grząskiego błota, wydobyłeś mnie
Na pewnej skale postawiłeś stopy me

To Ciebie kocham, potrzebuję
Choćby runął świat nigdy nie opuszczę Cię
Mój Zbawco i Przyjacielu
Będę wielbić Cię do końca moich dni
G D Dsus D
e C D
G D Dsus D
e C D

G D Dsus D
e C D
G D Dsus D
e C D
Tytuł oryginalny: Jesus Lover of My Soul
Autor: Hillsong
©: 1996, 1998 Hillsong Church
Tłumaczenie: Dorota Wolska
Na podstawie: Ps 40:3
J25Jezus - Święty namaszczony Pan
Jezus, Jezus
Święty, namaszczony Pan, Jezus
Jezus, Jezus, żyje wywyższony Pan, Jezus

Twe imię jak miód na ustach mych
Twój Duch jest jak woda duszy mej
Twe słowo jak lampa u mych stóp
Jezu ja kocham Cię, ja kocham
G h C G D C
G D C a G D G
G h C G D C G D C a G D G

G C G
G C G
G C e
e C a D D7
Tytuł oryginalny: Holy And Anointing One
Autor: John Barnett
©: 1988 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Andrzej Sionek
Na podstawie: Ps 119:103,105
J26Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus jest Panem nad Polską
Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus jest Panem nad Polską

On sprawiedliwym Królem jest
On prawym sędzią świata
A Jego cenna Krew
Uwalnia nas z mocy złych
Jego zwycięstwo rozgłaszaj dziś
e
e
C
a D e
e
e
C
a D e

C D e
C D e
C D
G G/F# e
C a H7
Tytuł oryginalny: Jesus Christ Is Lord
Autor: Ramon Pink
©: 1987 Scripture in Song/Maranatha! Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ef 1:7
J27Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Chrystus moim Panem jest Alleluja
Jezus Chrystus moim Panem jest Alleluja
On kocha mnie, On kocha mnie Alleluja
On kocha mnie, On kocha mnie Alleluja!
e G D e
e G D e
a e D e
a e D e
Tytuł oryginalny: Come Let Us Celebrate (L' Chaim B'Yeshua)
Autor: Joel Chernoff
©: 1990 Messianic Music Publishing
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Rz 10:9
J28Jezus Chrystus z martwych wstał
Jezus Chrystus z martwych wstał, Alleluja
Niech radują wszyscy się, Alleluja
Niech zwycięstwa zabrzmi pieśń, Alleluja
Niebo z ziemią śpiewa wraz, Alleluja

Żyje znowu Chwały Król! Alleluja
Gdzie o śmierci oścień twój? Alleluja
Zbawił wszystkich przez Swą śmierć! Alleluja
Gdzie o śmierci tryumf Twój? Alleluja

Zbawcze dzieło stało się
Jezus Pan zmartwychwstał

Więc śpiewajmy wszyscy Mu! Alleluja
Uwielbiajmy Jego Moc! Alleluja
Aniołowie chwalcie Go! Alleluja
Ojca, Syna z Duchem wraz! Alleluja
Alleluja! Alleluja! Amen
D Dsus D h G A D
D Dsus h G A D
F G F G A
D Dsus D h G A D

D Dsus D h G A D
D Dsus h G A D
F G F G A
D Dsus D h G A D

A f# G
A f# H7

E Esus E c# A H
E Esus E c# A H
G A G A H7
E Esus E c# A c#
c# A H c# A H c# A E
Tytuł oryginalny: Christ The Lord Is Risen Today
Autor: Charles Wesley;Terry Butler
©: 1994 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera

J29Jezus dla Jezusa
Jezus dla Jezusa
Wszystko to co mam
Kim jestem i kim pragnę być
Jezus dla Jezusa
Wszystko to co mam
Kim jestem i chcę być

Wszystkie me ambicje, plany też
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe
Wszystkie me nadzieje, plany też
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe

Tylko z woli Twej jestem wolny
Tylko z woli Twej jestem wolny
D G D
D A G A
D G D A
D G D
D A G A
D G D A

D G D
A e A
D G D
A D

G D
G D A
Tytuł oryginalny: Jesus all For Jesus
Autor: Robin Mark
©: 1990 Word Music
Tłumaczenie: Nieznany

J30Jezus jest z nami tu
Jezus jest z nami tu
Jezus jest z nami tu
A Jego moc działa dziś, by zbawić cię
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię
A Jego moc działa dziś, by uwolnić cię
Jezus jest z nami tu
C D G e
C D G e
C D G e
C D G e
C D G e
C D G
Autor: Nieznany

J31Jezus Królem naszym jest
Jezus Królem naszym jest
Jezus, nasz umiłowany
Jezus Królem naszym jest
Jezus, nasz umiłowany
Jezus Królem naszym jest
Jezus, nasz umiłowany
Jezus Królem naszym jest
Jezus, nasz umiłowany

O wstań, wstań Święty Boże nasz
O wstań, wstań i zajaśniej nad nami
O wstań, wstań Święty Boże nasz
O wstań, wstań i zajaśniej nad nami
D A h G A
D A h G A
D A h G A
D A h G A
D A h G A
D A h G A
D A h G A
D A h G A

D A h G A
D A h G A
D A h G A
D A h G A
Autor: Nieznany
Na podstawie: Ps 21:14;Łk 23:3;Ap 17:14
J32Jezus mój dobry jest
Jezus mój
Dobry jest
Dobry jest
Jezus mój
Doradca, Boży Syn dobry jest
Jezus mój

Jezus mój
Wspaniały jest
Wspaniały jest
Jezus mój
Książę Pokoju, wszechmogący Bóg
Wspaniały jest
G
C
G
C
G D2/F# e e7 a a7 D D7
G

G
C
G
C
G D2/F# e e7 a a7 D D7
G
Tytuł oryginalny: Isn't He
Autor: John Wimber
©: 1980 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Colin Symes
Na podstawie: Iz 9:5-6
J33Jezus najwyższe imię
Jezus najwyższe imię
Nasz Zbawiciel, Książe Pokoju
Emmanuel, Bóg jest z nami
Odkupiciel, Słowo Żywota

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy
Jedyny Ojca Syn, umiłowany
Zgładził grzech, Baranek na wieki
Królów Król i panów Pan
D D7 D6 Adim7 h h/A
e e7 A A7 D Dsus D A7
D D7 D6 Adim7 h h/A
e e7 A A7 D D7 D7sus D7

G A f#
A e e7 Gdim7 D Dsus D7
G A f#
Adim7IV e e7 A7 D
Tytuł oryginalny: Jesus Name Above All Names
Autor: Naida Hearn
©: 1978 Scripture in Song
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Iz 9:5b
J34Jezus najwyższej godzien chwały
Jezus najwyższej godzien chwały
Jezus najwyższej godzien czci
Jego imię jest ponad wszystko
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać
Na imię Jezus każdy skłoni się
I każdy język wyzna
Że to Chrystus Boży Syn
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd

Wszelka władza i moc i majestat
Są w rękach Twych, są w rękach Twych
Tak! Władza i moc i majestat
Są w rękach Twych, są w rękach Twych
Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn
A h c# c#0
D E c# F#
F# h E A f# f#/E
D H7 E E7
A h c# c#0
D E c# F#
F# h
E A f# f#/E
D H7 E E7

A A/G# f# f#7
D A h E
A A/G# f# f#7
D A h E
C#7 f# D E A
Tytuł oryginalny: Jesus Shall Take the Highest Honour
Autor: Chris Bowater
©: 1985 Sovereign Lifestyle Music
Tłumaczenie: Anna Bałuczyńska
Na podstawie: Flp 2:9-10
J35Jezus nasz Król dziś Go wywyższajmy
Jezus nasz Król - dziś Go wywyższajmy
Jezus nasz Król - uwielbiajmy Go
Jezus nasz Król - dziś Go wywyższajmy
Jezus nasz Król - uwielbiajmy Go
Nasze życie, nasze pieśni oddajemy Jezusowi

La, la laj…
d C a7 d
d C a7 d
d C a7 d
d C a7 d
(g) C B g A7

d C d a7 d
Autor: Nieznany

J36Już nie chcę letnim być
Już nie chcę letnim być
Więc wołam dziś: rozpal znowu mnie
Chcę w sobie życie mieć
Więc wołam dziś: rozpal znowu mnie

Znasz dobrze serce me
Więc wołam dziś: rozpal znowu mnie
Chcę znów gorliwym być
Więc wołam dziś: rozpal znowu mnie

Tak! Zakupić chcę u Ciebie skarb
Jestem tu biedny, ślepy, nagi
Byś okrył mnie
Bym już nie wstydził się
Więc rozpal znowu mnie
F C
g B F
F C
g B F (F C g B F)

F C
g B F
F C
g B F

g d C
B F C
g B
C
B F
Tytuł oryginalny: Light The Fire Again
Autor: Brian Doerksen
©: 1994 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ap 3:15-18
J37Już niedługo
Dusza ma oczekuje Ciebie
Tak jak stróż czeka na poranek
Oczy me wypatrują Ciebie
Głębia ma wzywa Twoja głębie
Już niedługo, niedaleko
Twój nadciąga deszcz
I niebo zbliża się

Przyjdź, objaw swą chwałę
Przyjdź, objaw oblicze swe
 
Dusza ma nasłuchuje Ciebie
Szeptów Twych
Które mnie prowadzą
Poznać chcę, Twoje taj e nice
Słyszeć Cię, pośród nocnej ciszy
Każdej nocy i każdego dnia
Czekam na Ciebie
A Ty objawiasz się
G A G A
G A G A
G A G A
G A G A
G e D/3 G G e D/3 G
G e D/3 G
G D/3 e

e G A
e G A

G A G A
G A
G A
G A G A
G A G A
G e D/3 G G e D/3 G
G e D/3 G
G D/3 e
Autor: Fisheclectic
©: Fishecletic

K1Kiedy rozpiął niebiosa
Kiedy rozpiął niebiosa
Nad bezmiarem wielkich wód
Nasz Bóg to straszliwy Bóg
Suchą ziemię rozpostarł
By człowiek mieszkać mógł
Nasz Bóg to straszliwy Bóg
Gdy człowiek zgrzeszył w raju
Do odejścia zmusił go
Za niego na Krzyżu przelał Swoją Krew
Wkrótce przyjdzie sądzić świat
A więc lepiej uwierz w to, że
Nasz Bóg to straszliwy Bóg

Nasz Bóg straszliwy wielki Bóg
Nad ziemią Królem jest
W mądrości, chwale
On mocnym władcą jest

Pan też stworzył światło
By władało dniem
Nasz Bóg to straszliwy Bóg
Słowem ust je oddzielił
Tak powstała noc
Nasz Bóg to straszliwy Bóg
Sądził Sodomę
Za jej wielki grzech
Łaskę i pokój na Krzyżu nam dał
Pamiętaj więc o tym
Uznaj to i wiedz, że
Nasz Bóg to straszliwy Bóg
e
e
a7 h7 e
e
e
a7 h7 e
a
a7
h7
C
a
a7 h7 e

C G D
e C
G
a7 h7 e

e
e
a7 h7 e
e
e
a7 h7 e
a
a7
h7
C
a
a7 h7 e
Tytuł oryginalny: Awesome God
Autor: Rich Mullins
©: 1988 BMG Songs
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 47
K2Kocham Ciebie Jezu
Kocham Ciebie Jezu
Wznoszę ręce dając cześć
Całym światem jesteś mi
Uwielbiam Twoje imię Panie mój
D h h7/A
e A A7
f# h h7/A
e A A7 D
Autor: Nieznany

K3Krew Jezusa
Opuściłeś tron, aby życie dać
Ofiarować się, przynieść radość nam
Krzyża cały ból, Ty przyjąłeś sam
Mogę wolna być i bez wstydu żyć

Życie me zawdzięczam Tobie
Zbawco mój, dziękuję Ci
Ofiara Twa przyniosła wolność
Życie mam w Jezusa krwi

Zmartwychwstałeś by naszym Panem być
W twoich rękach jest wszechpotężna moc
Całe niebo brzmi wielbiąc Imię Twe
Wkrótce wrócisz tu jako ziemi król

Kiedy przyjdzie czas by przed Tobą stać
Ty objawisz mi piękno twarzy swej
Padnę do twych stóp i zaśpiewam ci
Baranek godzien jest przyjąć wszelką cześć
h D/3 G
A D/3 G
h D/3 G
A D/3 G

D G D
D/3 A
h G
D A D/G

h D/3 G
A D/3 G
h D/3 G
A D/3 G

h D/3 G
A D/3 G
h D/3 G
A D/3 G
Tytuł oryginalny: Jesus' Blood
Autor: Jock James
©: LIFE Worship
Tłumaczenie: Nieznane

K4Król królów - chwała Alleluja
Król królów, Pan panów
Chwała, Alleluja
Król królów, Pan panów
Chwała, Alleluja

Jezus, Książę pokoju, chwała, Alleluja
Jezus, Książę pokoju, chwała, Alleluja
d
A7 d
d
A7 d

d A7 d
d A7 d
Tytuł oryginalny: King Of Kings
Autor: Noami Batya;Sophie Conty
©: 1980 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ap 19:16;Iz 9:5
K5Król królów - Lew Judy
Król królów
Panów Pan
Lew Judy
Boży Syn
Król królów
Panów Pan
Lew Judy
Boży Syn

Nadchodzi tu
Król chwały przychodzi tu
W sprawiedliwości sądzić ziemię Swą
Nadchodzi tu
Król chwały przychodzi tu
To On prawym władcą jest
e
e
e
C D
e
e
e
C D D7

D7 G G/F# e
C D G
C a F D7
D7 G G/F# e
C D G
a D D7 G
Autor: Nieznany
Na podstawie: Ap 5:5;Ap 17:14;1 P 4:5;Ap 19:11
K6Królowi odwiecznemu
Królowi odwiecznemu
Bogu nieśmiertelnemu
Panu niewidzialnemu
Jedynie mądremu
Bogu samemu

Niech będzie chwała i cześć, uwielbienie
Królowi chwała na wieki
Królowi chwała i cześć, uwielbienie
Na wieki, na wieki
Amen
Amen
C F C G
C F C G
a F C G
F G a
F G C

G a
G C
G a G F
F/G G C F/C C G
G
G
Tytuł oryginalny: Unto the King
Autor: Joey Holder
©: 1984 Far Lane Music Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: 1 Tym 1:17
K7Królu chwały przyjmij chwałę
Jak słońce lśni Oblicze Twe
Jezu uwielbiam Cię
Jezu uwielbiam Cię
Płomienie ognia - oczy Twe
Jezu uwielbiam Cię
Jezu uwielbiam Cię

Królu chwały przyjmij chwałę
Królu chwały przyjmij chwałę
Królu chwały przyjmij chwałę

Twój głos jak szum potężnych wód
Niepokonany Bóg
Niepokonany Bóg
A miecz wychodzi z Twoich ust
Niepokonany Bóg
Niepokonany Bóg

W swej dłoni trzymasz siede gwiazd
Jezu Ty kochasz nas
Jezu Ty kochasz nas
W swej dłoni trzymasz siede gwiazd
Jezu Ty kochasz nas
Jezu Ty kochasz nas
e C
G
h
e C
G
h

e C
A/c#
C A/c# D

e C
G
h
e C
G
h

e C
G
h
e C
G
h
Tytuł oryginalny: King of glory
Autor: Jesus Culture
©: 2008 Jesus Culture Music
Tłumaczenie: Nieznane

K8Kto porusza się po wodach
Kto porusza się po wodach
Trzyma Księżyc w dłoni swej
Kto rozprasza ciemność nocy
Rozpalonym światłem dnia
Kto przechadza się po górach
Kto na Ziemi w dole jest
Kto jest większy niż Niebiosa
Kto miłością duszy mej

Stworzyciel Bóg, to Jahwe
Jest Który jest, to Jahwe
Wszechrzeczy Pan to Jahwe
Róża Szaronu, Jahwe
Boży Syn, to Jahwe
W Trójcy Bóg, to Jahwe

Kim jest ten kto daje szczęście
Ten kto pokój daje nam
Kim jest ten kto mnie pociesza
Gorzki w słodki zmienia smak
Kto rozbudza mą żarliwość
Kto powstaje wewnątrz mnie
Kto mój głód wciąż zaspokaja
Wszystkim co potrzebne jest

Jesteś Święty, jesteś wieczny
i na wieki rządzisz Ty
Każdy skłoni się przed Tobą
Każdy Imię wyzna Twe
Aniołowie cześć oddają
Stojąc wciąż przed Tronem Twym
My na Ziemi zgromadzeni
Ogłaszamy Imię Twe
G C
G D
G C
e7 D
G/B C
G D/F#
e7 D C
G/B C D

G/B C e7
D G/B C
e7 D
G/B C e7
D G/B C
e7 D

G C
G D
G C
e7 D
G/B C
G D/F#
e7 D C
G/B C D

C D
G D/F# e7 D
C D
D e7 D
C D
G D/F# e7 D
C D
C/E D/F#
Tytuł oryginalny: He is Yahweh
Autor: Dean Salyn
Tłumaczenie: Dawid Leszczyński

L1Lepszy jeden dzień
Jak piękne jest mieszkanie Twe
O, Wszechmogący
Za Tobą tęsknię i omdlewam wciąż
Tu serce me szczęśliwe jest
W Twej obecności
Więc śpiewam Ci w cieniu skrzydeł Twych

Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych
Niż w pałacach królów tysiąc dni
Lepszy jeden dzień na progu Twym
Niż tysiąc innych
(Tysiąc innych)

O jedną rzecz zabiegam by
Być blisko Ciebie
W świątyni Twej oglądać piękno Twe
Me serce woła wciąż
Do Ciebie Boże mój
Twój duch jest wodą duszy mej

Me serce woła wciąż
Do Ciebie Boże mój
Twój duch jest wodą duszy mej
Poznawać Ciebie chcę
Przyjdź znowu, pragnę Cię
Przychodzę blisko tak
Przychodzę blisko tak
E
A H
E H
E
A H
E H

A
H
A
H
E Esus4

E
A H
E H
E
A H
E H

c# H
A H
c# H A H
c# H
A E/g#
f#
H
Tytuł oryginalny: Better is one day
Autor: Matt Redman
©: 1995 Thankyou Music
Tłumaczenie: Tomasz Kłosiński
Na podstawie: Ps 84
L2Lilią Tyś z doliny
Lilią Tyś z doliny, Gwiazdą świecącą
Piękniejszy od tysięcy Tyś jest
Jak podziwiać mam twe piękno
Pragnę zobaczyć Cię
Jezu, Jezu

Baranku boży z nieba, synu człowieczy
Obeznany z cierpieniem
Złamany za mój grzech
Jak podziwiać miłosierdzie Twe
Odnaleźć łaskę Twą
Jezu, Jezu

Upragniony przez narody
Nadchodzący w chwale Król
Dzierżący berło swej władzy
Władasz, władasz
Jak oczekiwać Twego przyjścia
Byś wiarę znalazł tu
Jezu, Jezu

Więcej Ciebie a mniej mnie
I więcej Ciebie a mniej mnie
Więcej Ciebie, więcej Ciebie Jezu
G D/G e C
G D/G e C
G D/G
e C
G D/G e C

G D/G e C
G D/G e
C
G D/G
e C
G D/G e C

G D/G e
C
G D/G
e C
G D/G
e C
G D/G e C

G
D/G
e G C
Tytuł oryginalny: Lily of the valley
Autor: David Ruis;Kim McMechan
©: 2004 Vineyard Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: PnP 2:1-2;Ag 2:7;Łk 18:8
Ł1Łaskawy i współczujący Pan
Łaskawy i współczujący Pan
Nieskory do gniewu w miłości swej
Łaskawy i współczujący Pan
Nieskory do gniewu w miłości swej
Nasz Pan tak dobry jest
Wszystkiemu, co stworzył
Okazuje litość Swą

Jak wschód od zachodu daleko jest
Właśnie tak odrzucił On grzechy
Wymazał je
Jak wschód od zachodu daleko jest
Właśnie tak odrzucił On grzechy
Wymazał je

Pana chwal, duszo ma Pana chwal
Pana chwal, duszo ma Pana chwal
G D
C G
G D
C G
E C
G
D

G D
C
G
G D
C
D

D C G
D C G
Tytuł oryginalny: The Lord Is Gracious and Compassionate
Autor: Graham Ord
©: 1998 Vineyard Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 103:12
M1Ma dusza śpiewa
Ma dusza
Śpiewa Ci
Śpiewa
O miłości mej

O miłości mej
O miłości mej
O miłości mej
O miłości mej
O miłości mej

Jeszcze tylko krótka chwila, a zobaczę Cię
Jeszcze tylko krótka chwila i już poznam Cię
Jeszcze tylko krótka chwila i będziemy razem

Wszystko czego pragnę
To znać serce Twoje
Pragnę wytrwać aż powrócisz
D
Asus
h h/A
G G2 D

Asus
h
G
D
Asus h G

D
Asus
h h/A G2 G

D
Asus
h h/A G A7
Tytuł oryginalny: My Soul Sings
Autor: Cory Asbury
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Tomasz Kłosiński;Dorota Wolska

M2Majestat Twój nie wstrzymał Cię
Majestat Twój nie wstrzymał Cię
Korony Swej wyrzekłeś się
Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś
Mój grzech, mój brud zmazałeś sam
Kiedyś zmarł i zmartwychwstał
Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony

Tylko Ciebie Panie wielbić chcę
Bo tylko Ty zdobyłeś serce me
Po wieki wieczne będę kochać Cię
Bo tylko Ty zdecydowałeś się
Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie
Tobie Panie więc dziś śpiewam w uwielbieniu
G D e
h C
C G C D
G D e
h C
C G C D G

G D e
h C
C G C D
G D e
h C
C G C D G
Autor: Nieznany
Tłumaczenie: Nieznane
Na podstawie: Flp 2:6-8
M3Memu Bogu
Memu Bogu, Królowi
Będę śpiewał tę pieśń
Teraz, zawsze na wieki amen
Memu Bogu, Królowi
Będę śpiewał tę pieśń
Teraz, zawsze na wieki amen

Alleluja, Alleluja, Alleluja, amen
Alleluja, Alleluja, Alleluja, amen
e D
h e
C D e
e D
h e
C D e

e D a e C D e
e D a e C D e
Autor: Francis Koerber

M4Mocny Boże Królu chwał
Mocny Boże, Królu chwał
Przed tronem Twym wołamy dziś
Niech się święci imię Twe
Niech się stanie wola Twa
Niech Królestwo przyjdzie Twe

Całą ziemią włada Pan
Jego Imię wielbij wciąż
Oddaj Mu chwałę, pokłon złóż
Całą ziemią włada Pan
Włada Pan

Każdy skłoni się
Każdy wyzna to
Że Jezus Panem jest
Ku chwale Boga Ojca
Każdy ujrzy Go
D G A
D G A
G h
D A
C e A A7

D G A
D G e A7
D G A
G e G A A7
D

D G A
D G A
G h
D A
C e A A7
Tytuł oryginalny: Mighty God
Autor: Leonard Jones
©: The Morning Star
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Łk 11:2;Rz 14:11;Flp 2:11
M5Mój Jezu
Mój Jezu, Mój Zbawco
Któż jest tak wielki jak Ty
Przez wszystkie dni, wysławiać chcę
Wspaniałe dzieła Twoich rąk

Mój Panie, obrońco
Źródło mych natchnień i sił
Niech cały świat, wszystko co jest
Zawsze wielbi imię Twe

Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim
Ogłaszaj wszędzie, że On królem jest
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów
Gdy przemówi stwórca ziem
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk
I zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być
Co może równać się z tym
Co u Ciebie mam
A E E7
f# c# D
D A D A
c# G h E E7

A E E7
f# c# D
D A D A
f# G h E E7

A f# D E E7
A f# D E E7
f# f#/E D h
E E7
A f# D E E7
A f# D E E7
f# f#/E D E
E7 A
Tytuł oryginalny: My Jesus My Savior
Autor: Darlene Zschech
©: 1993 Hillsongs Australia
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 98:4;Ps 100
M6Mój Pan mocą moją jest
Mój Pan mocą moją jest
Pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym
Mój Pan mocą moją jest
Pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym

Dla Ciebie otwieram serce me
Dla Ciebie otwieram serce me
Dla Ciebie otwieram serce me

Mój Pan Królem był i jest
Na zawsze i na wieki. Amen
Mój Pan Królem był i jest
Na zawsze i na wieki. Amen
D C
G D
D C
G D

C G D
C G D
C G D

D C
G D
D C
G D
Tytuł oryginalny: The Lord is my strength
Autor: Frank Galio
©: 1982 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Wj 15
M7Mów do mnie Panie
Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię.
Przyjąć od Ciebie co masz dla mnie.
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć.
W cieniu twym Panie chcę iść.
 
Święty, potężny jesteś Panie nasz.
Przed Tobą dziś możemy stać.
Dzięki łasce.
Nie dzięki nam samym.
A H A H
A H A H
A H A H
A H A H

cis A H
cis A H
cis A H
cis A H
Autor: Nieznany

N1Na wieki będzie trwać chwała Boża
Na wieki będzie trwać chwała Boża
Bo raduje się Pan, że uczynił świat

Śpiewać chcę memu Bogu
Po wszystkie dni
Sławić, co stworzył On i wychwalać Go
G D C D
D G D C G

G D
C G
G D C G
Autor: Nieznany
Tłumaczenie: Aleksander Karpowicz
Na podstawie: Ps 104:31
N2Nada te turbe
Nada te turbe 
Nada te espante
Guen a dios tiene
Nada la falta

Nada te turbe 
Nada te espante
Solo Dios basta
a d
G C
F d
E a

a d
G C
F d E a
Tytuł oryginalny: Nada te turbe
Autor: Teresa de Ávila

N3Nadchodzi Pan w Swej mocy i chwale
Nadchodzi Pan w Swej mocy i chwale
Nadchodzi Pan, śpiewajmy Mu pieśń
Nadchodzi Pan, Hosanna! Hosanna
Nadchodzi Pan, śpiewajmy Mu pieśń

Bo nasz Pan powraca na Syjon
Pośród chwały jest jego tron
Uwielbiajmy Go, wywyższajmy
Niech ujrzy Go świat
E A H7 E
E A c# H7
E A H7 E
E A H7 E

c# F#
H7 E
c# F#
D A H7
Tytuł oryginalny: The Lord Is Come
Autor: Rich Marchi
©: 1987 ZionSong Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Iz 52:8;Za 8:3;Dn 7:22
N4Nadejdzie dzień
Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie
Cała ziemia śpiewa, śpiewa

Wielka radość na Syjonie
Król zstępuje z nieba, z nieba

Nadejdzie dzień
Nadejdzie dzień
Zobaczy to każdy z nas

Nadejdzie dzień
Nadejdzie dzień
Uwielbi Go cały świat

Nasz Pan potężny i groźny
Królem całej ziemi jest

A nam addaje narody
Słychać już zwycięstwa pieśń
           
Nasz Pan (o tak!)
Potężny (o tak!)
I groźny (o tak!)
Królem całej ziemi jest
           
O tak (o tak!)
Królestwo, (o tak!)
Nadchodzi, (o tak!)
Słychać już zwycięstwa pieśń

Bo Król nasz przybywa
Przy dźwiękach trąb
Wśród radosnych okrzyków zajmuje Tron
Wszyscy świata królowie u Jego stóp
To Pan wywyższony jedyny Bóg.    
C G D e
C G D e

C G D e
C G D e

C G
D e
C G D e

C G
D e
C G D e

B/D# e D/F# G E/G# a
C G/B a G B/D# e D/F# G

D/F# G E/G# a
C G/B a G e

B/D# e
D/F# G
E/G# e
C G/B a G e

B/D# e
D/F# G
E/G# a
C G/B a G e

C#0 D7sus4
e
C#0 D7sus4 e
C#0 D7sus4 e
C#0 D7sus4 e
Autor: TGD
©: TGD

N5Nasz Bóg jest święty
Nasz Bóg jest święty - potężnie święty
Nasz Bóg jest święty

Panie spójrz z nieba - świątyni Twej
I wyciągnij Swoją dłoń
I niech niebieskie wojsko Twe
Przebudzenie niesie nam

Nasz Bóg jest prawy
Potężnie prawy
Nasz Bóg jest prawy

Panie daj prawe serca nam
Niech to sprawi Twoja dłoń
Byśmy dziś
Odebrać mogli to, co
Zrabował dzieciom Twoim wróg

Nasz Bóg jest mocny - potężnie mocny
Nasz Bóg jest mocny

Wszystkie bożki świata to ułuda
Ogłaszamy wszystkim to
Każdy język w końcu wyzna że
Jezus Chrystus panem jest

Nasz Bóg jest godny - potężnie godny
Nasz Bóg jest godny
e h e h
e h

e A2 e A2
e A2 e A2
e A2 e A2
e A2 H7

e h
e h
e h

e A2 e A2
e A2 e A2
e A2
e A2
e A2 H7

e h e h
e h

e A2 e A2
e A2 e A2
e A2 e A2
e A2 H7

e h e h
e h
Tytuł oryginalny: Our God Is Holy
Autor: Don Potter
©: The Morning Star
Tłumaczenie: Marcin Widera

N6Nasz Bóg jest wielki
Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą
Któż jest jak Ty - tylko Ty
Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności
Któż jest jak Ty - tylko Ty

Nasz Bóg jest wielki
Nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący
Nasz Bóg, Nasz Bóg

Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności
Któż jest jak Ty - tylko Ty

Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam
Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam
C F C
C F a
C d F G
C F C
C F a
C d F G

C
F
C G
a F
C G

C F C
C F a
C d G

C F C G7
C F C G7
C F C G7
C F C G7
Tytuł oryginalny: Our God is Greater
Autor: Chris Tomlin
©: 2013 sixstepsrecords/Sparrow Records
Tłumaczenie: Nieznane

N7Nasz Bóg panuje
Nasz Bóg panuje ubrany w dostojność
Ubrany w majestat, przywdział potęgę
Bóg nasz króluje odziany pięknością
Okrył się męstwem, przepasał dzielnością

A Jego Tron wznosi się
Nad ziemi krąg
Stolica Twoja była
Przed początkiem świata
Jest utwierdzona
Przetrwa wszystkie lata
Świadectwa Twoje
Są bardzo wiarygodne
Będziemy świętować
W mieszkaniu Twojej chwały

Twój Tron wznosi się nad ziemi krąg
Nad wielki huk podniosłych wód
Ty Jesteś większy
Ponad potęgę morskich fal
Jesteś mocniejszy
A G D A G D
A G D A G D
A G D A G D
A G D A G D

A D G A D G A D G
A D G
A D G
A D G
A D G
A D G
A D G
A D G
A D G
A D G A D G

A D G A D G A D G A D G
F/5  G/5 e F/5
F/5 G/5 Asus2
F/5  G/5 e F/5
F/5 G/5 Asus2
Tytuł oryginalny: Nasz Bóg panuje
Autor: Mate.O
©: Mate.o

N8Nasz Mesjasz
Nasz Mesjasz, wybawca nasz
Jezus Pan, Boży Syn
Nasz Zbawca, obrońca
Mocny Bóg, Pasterz nasz
Nasz Mesjasz, wybawca nasz
Jezus Pan, Boży Syn
Nasz Zbawca, obrońca
Mocny Bóg, Pasterz nasz

Niech będzie chwała Jezusowi cześć
Baranek jest godzien czci
Chwała Jezusowi cześć
Baranek jest godzien czci
a G
F d7 G E
a G
F d7 G E
a G
F d7 G E
a G
F d7 G E

E a G D
a G D (F G E)
a G D
a G D (F G E a)
Tytuł oryginalny: Messiah
Autor: Andy Park
©: 1989 Mercy Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Mt 16:16
N9Nasz Ojcze w niebiosach
Nasz Ojcze w niebiosach
Święć się Imię Twe
Niechaj przyjdzie, Twe Królestwo
Twa wola pełni się

Na ziemi tak jak jest w niebiosach
Bądź wola Twa
Na ziemi tak jak jest w niebiosach
Bądź wola Twa

Przyjdź Królestwo Twe
Przyjdź Królestwo Twe
Przyjdź Królestwo Twe
Przyjdź Królestwo Twe
Przyjdź Królestwo Twe

Bo Twe jest Królestwo, bo Twa jest potęga
Twoja jest chwała na wieki, amen
D h
e e7 A A7
D h
e e7 A

G e e7 h (h/A)
A
G e e7 h (h/A)
A D (jak dalej to A G)

G h h/A
h/A G
G h h/A
h/A G
G h h/A

G
h h/A
Tytuł oryginalny: Our Father
Autor: Marcus Meier
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Mt 6:9-14
N10Nie czekałeś bym ja sam
Nie czekałeś bym ja sam
Mógł odnaleźć Cię
Lecz przyszedłeś na ten świat
By zbawić mnie
Nie czekałeś, kiedy ja zacznę szukać Cię
Lecz Ty sam wezwałeś po imieniu mnie

Więc zawsze Tobie wdzięczny chcę być
Zawsze Tobie wdzięczny za Twój Krzyż
Zawsze Tobie wdzięczny chcę być
Bo Ty sam przyszedłeś zbawić mnie
A
D h
E
E7 A (D E)
A D h
E E7 A

D E A
D E E7 A
D E f# H7
D h E A
Tytuł oryginalny: I'm Forever Grateful
Autor: Mark Altrogge
©: 1986 People of Destiny International
Tłumaczenie: Marcin Widera

N11Nie spoczniesz póki cały nie będę Twój
Nie spoczniesz póki cały nie będę Twój
Me serce jest Twe
Nie spoczniesz póki cały nie będę Twój
Me serce jest Twe

Kładę Cię, jak pieczęć dziś, na sercu mym
Jak obrączkę na palcu mym
Bo miłość Twa mocniejsza jest niż śmierć
Zazdrość twardsza jest niż grób
I wielkie wody nie ugaszą jej

Przyjdź, bądź jak ogień we wnętrzu mym
Przyjdź, bądź jak płomień w sercu mym
Przyjdź, bądź jak ogień we wnętrzu mym
Aż jedno będziesz Ty i ja
d B
F g
d B
F g

d B F
g d
d B
d g
d F g d

d B F
g C d
d B F
g C d
Tytuł oryginalny: You won’t relent
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska
Na podstawie: PnP 8:6
N12Nie szczycę się
Nie szczycę się mądrością Panie
Nie szczycę się z dostatku swych sił
Nie jestem dumny z tego co posiadam
Tylko Tobą Panie szczycę się

Jakże wzniosły jest Twój Tron
Ty rządzisz narodami
Jakże wzniosły jest Twój Tron
Cała ziemia drży
Jakże wzniosły jest Twój Tron
Stwórco mój, Zbawco mój
Tylko Tobą szczycę się
G C
e D
G C
G D G

D
C G
D
C G
Asus A
C G
C D G
Autor: TGD
©: TGD

N13Nie z krwią i z ciałem toczymy bój
Nie z krwią i z ciałem toczymy bój
Nie z bratem, siostrą zmagamy się
Nadziemskie władze to jest nasz wróg
Ciemności w górze, władcy, duchy złe

Zdecydowałem, nie cofnę się już stąd
Zdecydowałem, odbieram ziemię swą
Zdecydowałem, nie oddam już nic
Wezmę miecz, będę stał jak lew
Walcząc w imieniu Twym

Jezus – Panów Pan
Jezus – Zwycięski Król
Jezus – Lew z Rodu Judy
d a d
d a d
d a d
d a d

d (C d)
g (F g) a7
d (C d)
a g F
C d (C d)

(C d) d B C
(C d) d B C
(C d) d B g7
Tytuł oryginalny: I Have Decided
Autor: Don Potter
©: 1996 Sheep In Tow
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ef 6:12
N14Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała
Tak Jemu chwała i cześć
G e C Csus
G G/F# e A A7 D
G G7 C c
G a D D7 G
Tytuł oryginalny: Let There Be Glory
Autor: Elizabeth Greenelsh;James Greenelsh
©: 1978 Integrity's Hosanna! Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ap 7:12
N15Niech przepływa strumień Ducha
Niech przepływa strumień Ducha
Przez wszelkie ziemskie ciało
I potoki wody żywej niech wypłyną z was
I napełnię Swoim Duchem Mój święty naród
Aż każdy człowiek padnie
Na kolana przed Panem Swym

Ześlij deszcz, ześlij deszcz
I wylej Swego Ducha na nasz kraj
Ześlij deszcz, ześlij deszcz
Wypełnij nas Swą mocą, światłem Swym
Ześlij deszcz
A
h
A D D2 h
A h
A
G D E E7

f# f#/E c#
D h E E7
f# f#/E c#
D h E
A
Tytuł oryginalny: Send Your Rain
Autor: Kent Henry
©: 1993 Integrity Media
Tłumaczenie: Katarzyna Filipczak
Na podstawie: Za 12:10;Ez 34:26;Oz 6:3
N16Niech przyjmie chwałę i cześć
Niech przyjmie chwałę i cześć
Siedzący na tronie
Błogosławieństwo i moc
Niech weźmie baranek

Od wieków na wieki
Niech płynie Królowi pieśń chwały
Od wieków na wieki
Niech płynie Królowi pieśń chwały
A e
G D A
A e
G D A

F
G A
F
G A
Tytuł oryginalny: To Him Who Sits On The Throne
Autor: Dabbye Graafsma
©: 1994 Integrity’s Hosanna! Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ap 5:13
N17Niech zabłyśnie światło
Niech zabłyśnie światło
Oblicza Twego nad sercem mym

To jedyna nadzieja i modlitwa
To jedyna nadzieja i modlitwa
To jedyna nadzieja i modlitwa

Całuję Twoje stopy Synu Boży, Synu Dawida
e
C D e

e
e
e

e C D e
Autor: Dorota Wolska
©: Fundacja 24/7
Na podstawie: Ps 44:4 ;Ps 2:12
N18Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz
Na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest
d
B
B
g A7
d B A7 d

B F
B F
B A7 d B A7 d
Autor: Nieznany

N19Nikt nie dorówna Ci
Nikt nie dorówna Ci
Święte Twe miejsce jest
W sercu mym chwały pieśń
Twarz Twoją widzieć chcę

Nikt nie dorówna Ci
Święte Twe miejsce jest
Nikt nie dorówna Ci
Tyś Bogiem mym

Tyś Bogiem mym
Wypełnia życie me
Święta obecność Twa
Twarz Twoją widzieć chcę

Tyś Bogiem mym
Wypełnia życie me
Święta obecność Twa
Tyś Bogiem mym
D e e7
Asus A A7 D2 Dsus D
h h/A e e7
Asus A A7 D2 Dsus D

D e e7
Asus A A7 D2 Dsus D
h h/A e e7
Asus A A7 D2 Dsus D

D D7 G
A A2 f# h
h e e7
A A7 D2 Dsus D

D D7 G
A A2 f# h
h e e7
Asus A A7 D G6 D
Tytuł oryginalny: Ther's No One Like You
Autor: Eddie Espinosa
©: 1990 Mercy Publishing/Kingsway's Thenkyou Music
Tłumaczenie: Katarzyna Filipczak
Na podstawie: Ps 77:14
O1O Panie nasz nasz Panie
Bo niebiosa głoszą chwałę Twą
I nieboskłon dzieła Twoich rąk
Tak, że każdy człowiek
Może słyszeć to
Dniowi dzień obwieszcza je
Nocy noc ogłasza wieść
Ich głos rozchodzi się po krańce ziem

O Panie nasz
Jak przedziwne imię Twe po ziemi jest
O Panie nasz
Jak przedziwne imię Twe po ziemi jest

Kiedy patrzę na niebo
Dzieło Twych palców
Księżyc i gwiazdy
Któreś stworzył
Kimże jestem
Kimże jestem
Kimże jestem
C G/H
D/F# a7
C G/H
D
C G/H
D/F# a7
C G/H D

C C/E D/F#
G C e D
C C/E D/F#
G C e D

C e
D/F#
G/H
G
C
e
D
Tytuł oryginalny: Majestic
Autor: Jon Thurlow;William Matthews
©: 2008 Jon Thurlow & William Matthews/Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 19:2-5;Ps 8:2-5
O2Obyś rozdarł już niebiosa
Obyś rozdarł już niebiosa
Obyś rozdarł już niebiosa
Obyś rozdarł już niebiosa
I zstąpił tu

Tęsknimy za Tobą
I wołamy Jezu przyjdź
Kochamy Ciebie
I wołamy Jezu wróć
Duch i Oblubienica woła przyjdź
Duch i Oblubienica woła przyjdź

Tyś jedyną odpowiedzią
Tyś jedynym rozwiązaniem
Tyś jedyną odpowiedzią
Tyś jedynym rozwiązaniem
Tyś jedyną odpowiedzią
Tyś jedynym rozwiązaniem
G Gmaj7 Gadd9 G
G Gmaj7 Gadd9 G
C C(#4)
D

G
G
G
G
C
C D D7

G
G
C
C
D
D
Tytuł oryginalny: Rend the heavens
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Iz 63:19
O3Oceany
Ty wzywasz na głębokie wody
Na Słowie Twym, mój stawiam krok
W ukryciu czekam i przychodzisz
Prowadzisz mnie, choć wokół toń

Panie wzywam Imię Twe
Nad bezkres fal podnoszę wzrok
Gdy burzą się
W ramionach Twych spełnienie mam
Ty jesteś mój, ja jestem Twój

W głębinach łaska Twa wystarcza
Twa mocna dłoń ochrania mnie
Gdy krok niepewny, strach otacza
Ty nigdy, nie zostawisz mnie

Duchu, prowadź mnie gdzie wiara nie ma granic
Daj mi chodzić nad wodami
Gdziekolwiek mnie prowadzisz
Weź mnie dalej niż pójść mogą moje stopy
Moja wiara się umocni
W Twojej obecności
h h/A D
A G
h h/A D
A G

G D A
G D A
G
G D A
A G h

h A/3 D
A G
h A D
A G

h D
A
G
h D
A
G
Tytuł oryginalny: Oceans
Autor: Matt Crocker;Joel Houston;Salomon Ligthelm
©: Hillsong United
Tłumaczenie: Nieznane

O4Ochrzcij serce me
Ochrzcij serce me Swoim ogniem, pragnieniem
Ochrzcij serce me Swoim ogniem, pragnieniem
Ochrzcij serce me Swoim ogniem, pragnieniem
Ochrzcij serce me Swoim ogniem, pragnieniem

Nie chce zostać urażony
Nie chce zostać urażony
Nie chce zostać urażony
Gdy się wszystko znaczenie dziać

Bo pragnę być z Tobą - nie przeciwko
Bo pragnę być zawsze tam, gdzie Ty
Z Tobą, nie przeciwko
Bo pragnę być zawsze tam, gdzie Ty

Ślubuje mą wierność, Jezusowi, Jezusowi
Ślubuję mą wierność, Barankowi
a G d E E7
a G d E E7
a G d E E7
a G d E E7

a
G
d
E E7

E7 a
G
a
G

a G
a G
Tytuł oryginalny: Baptize my Heart (Only a Shadow)
Autor: Misty Edwards
©: © Copyright 2012 Misty Edwards
Tłumaczenie: Marcin Widera

O5Oczekuję Ciebie Panie
Nie chcę zbyt wysoko sięgać Panie
Patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała
Chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie
Choć zazdrości godny świata pałac

Oczekuję Ciebie Panie
Jesteś mym oczekiwaniem
Uspokajasz serce moje
Uciszeniem jesteś i pokojem mym

Nie chcę by się wywyższało serce
Wszystko czego pragne to Twe progi
W ciszy na Twym progu siedzieć będę
Cieszyć się, że jesteś moim Bogiem
E g# H4 H
E g# F#/A# H
E g# H4 H
E g# F#/A# G#/C

F#/A# H4 H
E/G# F# g#9
F#/A# H4 H
e/G F# E

E g# H
E g# F#/A# H
E g#m H
E g# F#/A# H
Autor: TGD
©: TGD

O6Oczyść serce me
Oczyść serce me
Chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro
Oczyść serce me
Chcę czystego złota blaskiem lśnić

Zstąp ogniu zstąp
Przyjdź oczyść serce me
Pragnę być święty
Tobie oddany Panie
Chcę zawsze być święty
Tobie mój mistrzu na zawsze oddany
Gotów, by służyć Ci

Oczyść serce me
Obmyj swoją krwią
Spraw, bym mógł być święty
Oczyść serce me,
z najtajniejszych grzechów oczyść mnie
D A h
h/A e e7 Asus A Asus A7
D A h
h/A e e7 D A7

D G A A7
D G A A7
D A A7
G e Asus A
A A7 D D2 A A7
G e h A7
G A7 D

D A h
h/A e e7
Asus A Asus A7
D A h
h/A e e7 D A7
Tytuł oryginalny: Refiner's Fire
Autor: Brian Doerksen
©: 1990 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Ludmiła Rapanowicz

O7Oddajmy cześć
Oddajmy cześć
Wiecznemu Panu chwał
Pokłońmy się
Temu, który
Rozpostarł niebiosa
I utwierdził ziemi krąg
Jego chwała
Wznosi się ponad szczyty gór
Jego łaska
Nad nami jest, a niebo Jego tron

Bóg to nasz Pan i tylko On
h
h
e A
A7 D
G A
A h
h e A
A D
D e A
G A h

h G A h
Tytuł oryginalny: Let Us Adore
Autor: Julius Chajes
©: 1952 Transcontinental Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Za 12:1;Ps 113:4;Ps 117:2
O8Odważnym czynisz mnie
Stoję tu, przed Tobą dziś
Zachwycony
Wspaniałością Twą
Bo słyszałem o wielkości
I o majestacie Twym
Królu nieba
W uniżeniu kłaniam się
A miłość Twa
Z siłą morskich fal
Wciąż ogarnia mnie
Wciąż ogarnia mnie
Bo Ty jesteś z nami
A nie przeciwko nam
Zwycięzca z nieba
Otworzyłeś drogę
By każdy mógł (dziś) wejść
Słyszę jak po imieniu
Wołasz mnie
Słyszę, jak śpiewasz
Tę miłości pieśń.

Więc mnie przyciągnij
Abym wyszedł poza brzeg
Do łaski Twej, do łaski Twej
Odważnym czynisz mnie
Odważnym czynisz mnie
Wołasz mnie
Opuść brzeg i w falach zanurz się
Odważnym czynisz mnie
Odważnym czynisz mnie
Strach nie oddzieli mnie
Już od miłości Twej
Odważnym czynisz mnie
Odważnym czynisz mnie
Wołasz mnie:
Opuść brzeg i w falach zanurz się!
Odważnym czynisz mnie
Odważnym czynisz mnie
Żaden strach nie złamie
Obietnicy Twej
h G D
h
G D
h G
D A/3
h
G e
D
h A
e D/3
G A
D
h A
e
D/3
G A D
h G
D
h G
D

h G
D A/3
h G e
h
G
D/3
A
h
G
D/3
A
h
G
D/3
A
h
G
D/3
A
Tytuł oryginalny: You make me brave
Autor: Amanda Cook
©: Bethel music
Tłumaczenie: Nieznane

O9Ogłaszamy królestwo Boże w nas
Ogłaszamy Królestwo Boże w nas (M)
Ogłaszamy Królestwo Boże w nas (K)
Ogłaszamy Królestwo Boże w nas (M)
Ogłaszamy Królestwo Boże w nas (K)
Wśród nas jest (M)
Wśród nas jest (K)
Wśród nas jest (M)
Wśród nas jest (K)

Głusi znów słyszą
Niewidomi znów widzą
Zmarli powstają, by żyć
Ubogim głosimy tę Dobrą Nowinę
Jezus jest Królem Amen
D F G D
D F G D
D F G D
D F G D
D
D
D
D

F G F G
F G D
F G F G A
F G F G F D
F G F G A
Tytuł oryginalny: We Declare that the Kingdom of God is here
Autor: Graham Kendrick
©: 1986 Make Way Music & Thankyou Music
Tłumaczenie: Iwona Bednarz
Na podstawie: Łk 10:8-9
O10Ojcze chcę abyś przytulił mnie
Ojcze! Chcę abyś przytulił mnie
Odpocząć chcę w Twych ramionach dziś
Ojcze! Chcę abyś pokazał mi
Jak bardzo Ty troszczysz się o życie me

Dziś przynoszę Ci
Wszystkie troski i smutki
Tyś wciąż przy mnie jest
Zawsze wiernie kochasz mnie
Zawsze wiernie kochasz mnie

Ojcze! Ja wiem, że przytulisz mnie
Odpocząć dasz w Twych ramionach dziś
Ojcze! Ja wiem, że pokażesz mi
Jak w cieniu Twym chronisz mnie
Nie jestem sam

Dziś przynoszę Ci
Wszystkie lęki, obawy
Tyś wciąż przy mnie jest
Zawsze wiernie kochasz mnie
Zawsze wiernie kochasz mnie
F d
B d C
F d
B d C

a d g
g C
a d g
g B d B7+ C d/C
g d B7+ C F

F d
B d C
F d
B d
C

a d g
g C
a d g
g B d B7+ C d/C
g d B7+ C F
Tytuł oryginalny: Father I Want You To Hold Me
Autor: Brian Doerksen
©: 1991 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera

O11Ojcze kochamy Cię
Ojcze, kochamy Cię, wielbimy, wywyższamy
Imię Twe niech sławi cały świat

Niechaj cały świat sławi Imię Twe
Imię Twe niech sławi cały świat

Jezu, kochamy Cię, wielbimy, wywyższamy
Imię Twe niech sławi cały świat

Duchu, kochamy Cię, wielbimy, wywyższamy
Imię Twe niech sławi cały świat
C F G C
F G G7

C F E7 a
F G F C

C F G C
F G G7

C F G C
F G G7
Tytuł oryginalny: Glorify Thy Name
Autor: Donna Adkins
©: 1981 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Nieznany

O12Ojcze połącz w jedno
Ojcze połącz w jedno
Kościół, dzieci Twe
Odnów w nas żarliwość
W ogłaszaniu mocy Twej
Wypełnij nas Swym Duchem
Olejem namaść nas
A zwyciężymy ciemność
By rozbłysło światło Twe

Twój lud staje dzisiaj, by wielbić
I chwalić Święte imię Twe
Chcemy światłem być
Nie pod korcem jednak stać
Ale zanieść światło Twe tam, gdzie mrok
F e
F C
B F
d G G7
F e
F C
B F
d G

C e B F
G D
F G
e a
d F G C
Tytuł oryginalny: Father Bring together
Autor: Steve Hampton
©: Family Song Lyrics
Tłumaczenie: Marcin Widera

O13Ojcze przychodzimy szukać Ciebie
Ojcze! Przychodzimy szukać Ciebie
Boże nasz, chcemy widzieć chwałę Twoją
Kłaniamy się, przed tronem łaski Twej
Przychodzimy wciąż, by zmieniać się

Ojcze! Przychodzimy kochać Ciebie
Boże nasz, chcemy widzieć chwałę Twoją
Kłaniamy się, przed tronem łaski Twej
Przychodzimy wciąż, by zmieniać się
G G2 a7 D G
G G2 a7 D G
C e D e D C
C e D

G G2 a7 D G
G G2 a7 D G
C e D e D C
C e D
Tytuł oryginalny: We Come To Humble Ourselves
Autor: Brian Doerksen
©: 1990 Mercy Publishing
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: 2 Kor 3:18
O14Ojcze światła
Ojcze światła, Ty nie zmieniasz się
Ten sam zawsze jesteś
Ojcze światła, Ty nie zmieniasz się
Ten sam zawsze jesteś

Bo wszystko to, co dobre jest dajesz Ty
Bo wszystko to, co dobre jest dajesz Ty
Bo wszystko to, co dobre jest dajesz Ty
Ojcze światła

Ojcze światła
Ty zachwycasz się swoimi dziećmi
Ojcze światła
Ty zachwycasz się swoimi dziećmi
G C
C G
G C
C G

G D C
G D C
G D C
G

G
G C G
G
G C G
Tytuł oryginalny: Father Of Lights
Autor: John Barnett
©: 1991 Mercy / Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Jk 1:17
O15On do końca wierny jest
Obietnica, że powróci tu
Tak mocno w mej pamięci trwa
Stworzenie oczekuje Go
Aż zajaśnieje w sercach nam

I przyjdzie tu na obłoku w chwale Swej
Sprawiedliwy Pan
Z mieczem w ręku Swym

I ujrzą Go wszystkie ludy ziemi
Płomień Jego oczu
Zazdrość o małżonkę Swą

On do końca wierny jest
Do końca przy mnie trwa
Do końca wierny jest
Przyjdzie i poślubi mnie

On do końca wierny jest
Do końca przy mnie trwa
Do końca wierny jest
Przyjdzie i poślubi mnie

Chwała Temu, który sprawiedliwy jest
Chwała Temu, który sprawiedliwy jest

On do końca wierny jest
Do końca przy mnie trwa
Do końca wierny jest
Przyjdzie i poślubi mnie
F a G F
F a G F
F a G F
F a G F
(F a)
G a F
F C
C G

G a F
F C
C G

a
F
C
G

a
F
C
G

a F C G
a F C G

a
F
C
G
Tytuł oryginalny: Jesus is Faithful to the End
Autor: Cory Asbury
©: ℗ 2009 Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

O16Opatrzy Pan skaleczenie Swego ludu
Opatrzy Pan skaleczenie Swego ludu
Uleczy On Sam wszystkie Jego rany
Opatrzy Pan skaleczenie Swego ludu
Uleczy On Sam wszystkie Jego rany

I powstanie do boju wielka armia Pana
I powstanie do boju potężna armia Pana
I powstanie do boju wielka armia Pana
I powstanie do boju wielka armia Pana
I powstanie do boju potężna armia Pana
I powstanie do boju wielka armia Pana
a7 E7 F G
a7 E7 F G
a7 E7 F G
a7 E7 F G

F G
C C7+ a
d G G7 C (C7)
F G
C C7+ a
d G G7 C
Autor: Dorota Wolska
©: Fundacja 24/7
Na podstawie: Iz 30:26
O17Oto Pan oto Król
Oto Pan
Oto Król
Zbawca nasz
Boży Syn
Ojciec nasz
Jahwe Król
Święty Pan
Tyś wiecznie żywy Bóg

Uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię
Ty ogarniasz cały świat
Okazujesz łaskę Swą
Chwalimy Cię i wywyższamy Cię
Panie Jezu, Zbawicielu nasz
A E
E G
G h
E A
A E
E G
G
h E E7

A E
D h
D E
A E
D h D E A
Tytuł oryginalny: I Extol You
Autor: Jeniffer Randolph
©: 1985 Integrity’s Hosanna! Music
Tłumaczenie: Nieznany

O18Otrzyjcie już łzy płaczący
Otrzyjcie już łzy płaczący
Żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący
Weselcie się, radujcie
Bo zmartwychwstał samowładnie
Jak przepowiedział dokładnie
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja!

Darmo kamień wagi wielkiej
Żydzi na grób wtoczyli
Darmo dla pewności wszelkiej
Zbrojnej straży użyli
Na nic straż, pieczęć i skała
Nad grobem Pana się zdała
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja!
C F C
d a G
C F C
d a G
G G7 C C7
F G C
d G7 C C7 F G F G C

C F C
d a G
C F C
d a G
G G7 C C7
F G C
d G7 C C7 F G F G C
Autor: Nieznany

O19Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa
Otwórz me oczy
Chcę widzieć Jezusa
I być bliżej Niego
I kochać goręcej
Otwórz me uszy
I naucz mnie słuchać
Otwórz me oczy
Chcę widzieć Jezusa
D Dsus D e e7
A A7 Dsus D
h h h/G e e7
A A7 Dsus D
D e e7
A A7 Dsus D
h h/G e e7
A A7 D G G6 D
Tytuł oryginalny: Open Our Eyes
Autor: Bob Cull
©: 1976 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Nieznany

O20Otwórz me oczy o Panie
Otwórz me oczy o Panie
Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie
Chcę widzieć Ciebie

Wywyższonego widzieć chcę
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej swą miłość i moc
Gdy śpiewam Święty, Święty, Święty

Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Chcę widzieć Ciebie
C
C/E
F G
C

G a
F G
G a
F G

F G
F G
F G
C
Tytuł oryginalny: Open the eyes of my heart
Autor: Paul Baloche
©: 1997 Integrity's Hosanna! Music
Tłumaczenie: Nieznany

O21Otwórz oczy me
Nie pozwól zasnąć
Nie pozwól stać
Nie pozwól milczeć
Nie zostawiaj
I nie pozwól zasnąć
Nie pozwól stać
Nie pozwól milczeć
Nie zostawiaj
Nie zostawiaj

Synu Dawida
Ja jestem tak, jak ślepy Bartymeusz
Nie mijaj mnie
Otwórz oczy me
a
a
G
d
a
a
G
d
d

a
d
a F
d a
Tytuł oryginalny: Open my eyes
Autor: Katie Reed
©: International House of Prayer
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Mk 10:46-52
P1Pan jest mocą Swojego ludu
Pan jest mocą Swojego ludu
Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja moc
On jest mym Bogiem nie jestem sam
W Nim moja siła nie jestem sam
D G A4 A
A h h/A G A
G F# h h/A
A D G A
f# h G A D
Tytuł oryginalny: In the Lord
Autor: Jacques Berthier
©: 1986 Ateliers et Presses de Taizé, France
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Iz 12:2-5;Ps 18:2-3
P2Pan wywyższony
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał - uwielbiajmy Go
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Oddajmy Jemu cześć

On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa
Niebo i ziemia raduje się Jego imieniem
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał
E c#
A f# H7
E c#
A g# A H C#sus C#7

f# E H7 E g# A (g# f#)
f# E H7 E g# A E
A f# A H7
E
Tytuł oryginalny: He Is Exolted
Autor: Twila Paris
©: 1985 Straightway Music/Aliance Media Ltd
Tłumaczenie: Nieznany

P3Panem jest wszechmogący Bóg
Panem jest wszechmogący Bóg
Panem jest wywyższajmy Go
Bo wielka jest Jego moc

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mocy ma miłuję Cię
Sławię imię Twe
Chwalę Cię, wśród narodów
Mój Panie i wybawicielu

Radujmy Się, weselmy się
Oddajmy chwałę Bogu
Nasz Bóg jest godzien uwielbienia
Bóg jest godzien uwielbienia
a e
a e
F G a a/H

a e G a a/H
a e G a a/H

a e
a e
a e
F G a a/H

a e
a e
F G a
F G a/H
Tytuł oryginalny: Praise The Lord
Autor: Daniel Markoya
©: 2003 Daniel Markoya
Tłumaczenie: Nieznany

P4Panie będę szukać Cię
Panie będę szukać Cię
Przed mym snem o Tobie myśleć
W ciągu dnia o Tobie marzyć
Jesteś ciągle w myślach mych

Całym sercem będę kochać Cię
Każdą myślą i mą siłą
Stracę życie, szukając Ciebie
Jesteś ciągle w myślach mych

Chociaż jestem biedny
Ty wciąż myślisz o mnie
I choć imię Twe jest Święty
Jestem ciągle w myślach Twych
Jestem ciągle w myślach Twych

Chociaż jestem słaby
Ty wciąż myślisz o mnie
I choć jesteś wywyższony
Jestem ciągle w myślach Twych
Jestem ciągle w myślach Twych

O tak, ja kocham Cię
O tak, Bóg kocha mnie

Jak daleko każesz mi pójść
Jak zależnym pozwolisz mi być

Ja kocham Boga, Bóg kocha mnie
To jest to kim jestem, kim jesteśmy my
To zmienia wszystko, całkowicie
a G (C) e
a G (C) e
a G (C) e
a G a

a G (C) e
a G (C) e
a G (C) e
a G a

F
d
a
C a
G a

F
d
a
C a
G a

a G F a (G)
a G F a (G)

a G (C e)
a G (C e)

a
G
F d G
Tytuł oryginalny: Always on my mind
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska
Na podstawie: Ps 63:7
P5Panie błogosław mnie i strzeż mnie
Panie błogosław mnie i strzeż mnie
Ku mnie zwróć oblicze swe
Bądź łaskawy
Rozpromień oblicze swe
Pokój daj

Bo żyję po to by poznać Cię
Zajaśniej więc
Bo żyję po to by poznać Cię
Zajaśniej więc

Niech oblicza Twego blask
Zajaśnieje w sercu mym
I daj mi to odczuć
(d) B F
Csus C Csus C
B
B F
Csus C Csus C

g d Csus
C Csus C
g d Csus
C Csus C

g d
g d
Csus C Csus C
Tytuł oryginalny: Light of your face
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska;Marcin Widera
Na podstawie: Lb 6:24-26
P6Panie mój jestem tu
Panie mój jestem tu
Bo przed Tobą chcę wylać dziś serce me
Wiem, że Ty widzisz moje łzy
Znasz serce me, wiesz co w nim jest
Ty odpowiesz na pewno
A Słowo Twe
Prawdą i życiem jest
Jesteś tu, blisko mnie
Uwalniasz mnie od wrogów mych
Więc bezpieczny mogę być
Wyznaję, że

W mym sercu jest miłość do Ciebie
W mym sercu jest pragnienie Ciebie
I w mym sercu jest wdzięczność do Ciebie
W mym sercu jest
Pieśń uwielbienia i czci
G Gsus G D Dsus D D2
e e7 C
C G Gsus G D Dsus D D2
e e7 C
C G Gsus G D Dsus D D2
e e7
C
C G Gsus G D Dsus D D2
e e7 C
a C a a7
D7

G Gsus G D
e e7 C
C G Gsus G D
e e7
C C7+ G
Tytuł oryginalny: Pour Out My Hart
Autor: Craig Musseau
©: 1994 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera

P7Panie mój wzywam Cię
Panie mój wzywam Cię
Tak bardzo chcę żyć w prawdzie Twej
Ze wszystkich sił wyznaję dziś
Że pragnę Cię
Jestem słaby, proszę Cię
Niech we mnie działa Twa wielka moc
Lecz ze wszystkich sił
Wyznać teraz chcę, że pragnę Cię

Tak! pragnę Cię, Tak! pragnę Cię
Tak! pragnę Cię, Tak! pragnę Cię

Rzeko płyń, Ogniu płoń
Rzeko płyń, Ogniu płoń
Duchu Święty na mnie zstąp
Duchu Święty na mnie zstąp
Duchu Święty na mnie zstąp
Duchu Święty na mnie zstąp
Duchu Święty na mnie zstąp
Duchu Święty na mnie zstąp
G D/F#
e e7 C
G D/F#
C
G D/F#
e e7 C
C G
G D/F# C

C G D/F# C G D/F# C
C G D/F# C G D/F# C

G D/F# e C G D/F# e C
G D/F# e C G D/F# e C
G G/E C G
G G/E C G
G G/E C G
G G/E C G
G G/E C G
G G/E C G
Tytuł oryginalny: There Must Be More
Autor: David Ruis
©: 1994 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera

P8Panie Polska patrzy w Twą twarz
Panie Polska patrzy w Twą twarz
Klęcząc przed świętym tronem Twym
Bo chce nawrócić się
Ze swoich własnych dróg

Panie wołamy przed tronem Twym
Pokutując za wszelki grzech
Boże dobądź Swój miecz
I rozjaśnij niebo nad nami


Panie Polska patrzy w Twą twarz
Klęcząc przed świętym tronem Twym
I wzywa Cię - Pana, stwórcę tej ziemi
Panie wołamy przed tronem Twym
Pokutując za wszelki grzech
Boże dobądź Swój miecz
I rozjaśnij niebo nad nami

Bo tylko Ty jesteś
Prawdziwym królem tej ziemi
W rękach Swych masz obosieczny miecz
A nieprzyjaciel jest
Jako podnóżek u Twych stóp
Ogłaszamy w Polsce rządy Twe
e h
e h
C
D e (e h e h)
e h
e h
C
D e (e h e h)

e h
e h
C D e (e h e h)
e h
e h
C
D e E4

C
C D e
C D e
C
D e
C D e
Autor: Dorota Wolska
©: Fundacja 24/7

P9Panie pragnę całym sercem
Panie pragnę całym sercem
Boże pragnę całym sercem
Panie pragnę całym sercem
Kochać Cię, kochać Cię
Kochać Cię, kochać Cię

Bo pragnę kochać co Ty kochasz
I odrzucić co odrzucasz
I blisko Ciebie wciąż przebywać
Ogłaszać imię Twe
Ogłaszać imię Twe
F a G
F a G
F a G
F a G
F a G

F a G
F a G
F a G
F a G
F a G
Tytuł oryginalny: I Want To Be Whole Hearted
Autor: Jon Thurlow
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska

P10Panie Twój tron wznosi się
Panie Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata
Jesteś najwyższy Panie nasz, Boże nasz
Panie Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata
Jesteś najwyższy Panie nasz, Boże nasz

Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię
Wywyższamy Cię Panie nasz
Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię
Wywyższamy Cię Panie nasz
D e e7 Asus
A F# h
h/A e e7 A A7 D
D e e7 Asus
A F# h
h/A e e7 D G D

D A
G g D A7
D A
G g D
Tytuł oryginalny: For Thou o Lord Art High
Autor: Pete Sanches
©: 1977 Pete Sanchez/Gabriel Music
Tłumaczenie: A. Karpowicz
Na podstawie: Ps 97:9
P11Panu naszemu pieśni grajcie
Panu naszemu pieśni grajcie
Wysławiajcie Jego święte imię
Panu naszemu pieśni grajcie
Wysławiajcie Jego święte imię

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja
d C F
g d C d (A7)
d C F
g d C d (A7)

d C F g d C d (A7)
d C F g d C d (A7)
Autor: Nieznany

P12Poddaję się Tobie
Oto ja
Klęczę kolejny raz
Oddaję co mam
Wszystko co mam

Odnajdź mnie
Panie przyciągnij mnie
Tak blisko chcę być
Przy Tobie chcę być

Jestem twym

Obmyj mnie
W łasce i prawdzie swej
Tak bardzo chcę żyć
W pełni chcę żyć

Ty słyszysz mnie
Wpadam w objęcia Twe
Teraz mów Ty
Mów do mnie Ty

Jestem Twym, Jestem Twym
Chcę lepiej Ciebie znać
Chcę lepiej Ciebie znać

Jak gwałowny wiatr
We mnie wiej Ty sam
Niech dzieje się
To czego chcesz Panie

Jak potężny sztorm
Porwij duszę mą
Niech dzieje się
To czego chcesz Panie
h
D
e
G

h
D
e
G

h D e G

h
D
e
G

h
D
e
G

h D
e
G

G D
A
G
h A

G D
A
G
h A
Tytuł oryginalny: I surrender
Autor: Hillsong
©: Hillsong
Tłumaczenie: Nieznane

P13Podnieśmy sztandary miłości
Podnieśmy sztandary miłości Alleluja
A trąby niech grają do boju
Chrystus nam daje zwycięstwo Alleluja
Jerycho upadnie

Ciało Chrystusa jest armią zbrojną
Co zwalcza moce ciemności
Wyzwala ono więźniów
Mocą imienia Chrystusa Króla

Bracia dziś Chrystus nas wzywa do siebie
By walczyć przy Jego boku
To On nam daje życie
By zanosić je tam, gdzie go brak

Bracia, zostańmy w jedności ze sobą
I Ducha złączeni mocą
Zebrani wokół Pana
Walczmy do dnia, gdy On znów powróci

Głośmy, że Chrystus zmartwychwstał
Że śmierć nie ma nad Nim już swej mocy
Ciemnościom stawmy czoła
Ducha zbroję przywdziejmy na siebie

W imieniu Boga, naszego Ojca
W imieniu Chrystusa Pana
W imieniu Ducha mocy
Toczmy walkę do końca swych dni
F G a
F C G
F G a
F G a

C G D a
F G C E
C G D a
a F G a

C G D a
F G C E
C G D a
a F G a

C G D a
F G C E
C G D a
a F G a

C G D a
F G C E
C G D a
a F G a

C G D a
F G C E
C G D a
a F G a
Tytuł oryginalny: Lift High The Benners Of Love
Autor: Richard Gillard
©: 1975 West Wind Music
Tłumaczenie: JAC

P14Powietrzem moim jest
Powietrzem moim jest
Powietrzem moim jest
Obecność Twoja święta w sercu mym

Codziennym chlebem mym
Codziennym chlebem mym
Twe żywe Słowo dane mi dziś

Bez Ciebie nie mogę już żyć
Dla Ciebie, me serce chce bić
G C
G C
G D/F# e D C a7 D

G C
G C
G D/F# e D C a7 D

G D/F# e D C a7 D
G D/F# e D C a7 D
Tytuł oryginalny: Breath
Autor: Marie Barnett
©: 1995 Mercy / Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Nieznany

P15Powstań Panie Boże ocal mnie
Powstań Panie, Boże ocal mnie
Powstań Panie, Boże ocal mnie

Bo udeżyłeś w szczękę
Wszystkich wrogów mych
I wyrwałeś mnie z rąk bezbożników

Od Pana pochodzi zbawienie
Od Pana pochodzi zbawienie
Od Pana pochodzi zbawienie
Błogosławieństwo Twe nad nami
e D e
e D e

C D
C
a h e

C D e
C D e
C D e
C h e
Tytuł oryginalny: Arise, O Lord
Autor: David Morris
©: 1990 Integrity Media, Inc.
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 3:8-9
P16Powstań świeć, bo wzeszło światło twe
Powstań, Świeć, bo wzeszło światło twe
Chwała Pana jawi się nad tobą
Gdy nad całą ziemią ciemność jest
Gęsty mrok spowijało wszystkie ludy
To ponad tobą jaśnieje Pan
Jego chwała jawi się narodom
Przyjdą wszystkie ludy do twoich bram
Książęta do blasku twego wschodu

Jeruzalem, Jeruzalem
Czemuś w smutku jest skąpana
Jeruzalem, Jeruzalem
Tańcz na chwałę swego Pana

Podnieś swoje oczy i w koło patrz
Wszystkie ludy idą już do ciebie
Córki twe na rękach niesione sa
I z daleka idą już synowie
Nucąc radośnie chwały pieśni
Wielbiący Pana, Boga swego zbawcę
On przywrócił chwałę i świetność swą
Miastem świętym będziesz nazywana

Jeruzalem, Jeruzalem
Czemuś w smutku jest skąpana
Jeruzalem, Jeruzalem
Tańcz na chwałę swego Pana
e D a
H7 e
e D a
H7 e
E a
D C H7
e D a
H7 e

E a
G C H7
E a
G H7 e

e D a
H7 e
e D a
H7 e
E a
D C H7
e D a
H7 e

E a
G C H7
E a
G H7 e
Autor: Nieznany
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Iz 60:1-22
P17Powstań świeć
Powstań! Świeć! Zajaśniej już
Bo chwała Pana nad Tobą jest
Powstań! Świeć! Zajaśniej już
Bo chwała Pana nad Tobą jest
Powstań! Świeć! Zajaśniej już
Bo chwała Pana nad Tobą jest
Powstań! Świeć! Zajaśniej już
Bo chwała Pana nad Tobą jest

Bo oto ciemność okrywa ziemię
I gęsty mrok, cały świat
A nad Tobą jaśnieje Twój Pan
Jego chwała jawi się nad Tobą
e D h e
C D h e
e D h e
C D h e
G D h e
C D h e
G D h e
C D h e

e D C H7
e D C D
G D G H7
C H7 e
Tytuł oryginalny: Kumi Ori
Autor: Batya Segal
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Iz 60:1-2
P18Powstań wietrze północny
Powstań wietrze północny
Wietrze południowy, na mnie tchnij
Przybądź wietrze próby
Wietrze odświeżenia; na mnie tchnij

Niech zawieje wiatr, niech zawieje
Niech zawieje wiatr, niech zawieje
Niech zawieje wiatr, niech zawieje
Niech zawieje wiatr, niech zawieje

Znajdź dziś drogę do duszy mej
Otwórz dziś serca mojego drzwi
Uczyń to co chcesz, uczyń to co chcesz
Uczyń to co chcesz

Nie ulęknę się, przed wiatrem nie cofnę się
Nie ulęknę się, zanurzę w ogniu się

Prowadź mnie przez ogień
Prowadź mnie przez deszcz
Prowadź mnie przez próby
Zgadzam na nie się
Sprawdź mnie, próbuj
Doświadcz i oczyść jak złoto, tak jak złoto
E
A/E E A/E
c#
A c# A

E A/E
E A/E
c# A
c# A

E A/E E
E A/E
c# A
c# A

E A/E E A/E
c# A c# A

E
A/E
E
A/E
c# A
c# A
Tytuł oryginalny: Fling Wide
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: PnP 4:16
P19Pragnę Cię poznać
Pragnę Cię poznać
Panie chcę znać Cię
Chcę w Tobie odnaleźć się
I chcę bliżej być prawdy Twej

Więc ku Tobie zwracam się
Pragnę Cię widzieć
Ma ufność w Tobie jest
Weź w darze życie me

Pragnę Cię poznać
Pragnę Cię kochać
Chcę lepiej poznać Cię
Jezu, Jezu
C G
C G
F C G
F C G

C G
C G
F C G
F C G

F C
F C
F a G F
C F (C F) C F
Tytuł oryginalny: I Want To Know You
Autor: Brian Doerksen;Cindy Rethmeier
©: 1990 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Flp 3:8
P20Pragnę siedzieć u Twych stóp
Pragnę siedzieć u Twych stóp
Pragnę słuchać Twoich słów
I wpatrywać się w niezwykłe piękno Twe
Tylko jedno pragnienie mam
I tylko o to proszę Cię
Bym na zawsze, mógł widzieć piękno Twe
Pragnę siedzieć u Twych stóp
Pragnę słuchać Twoich słów
I wpatrywać się w niezwykłe piękno Twe
Tylko jedno pragnienie mam
I tylko o to proszę Cię
Bym na zawsze
Mógł mieszkać w domu Twym

Bo Ty jesteś tarczą
Ty jesteś mocą
Ty jesteś siłą
W słabości mej

Pan Bóg zbawienie me
Teraz i na wieki
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis
fis E

h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E
h cis fis E

h cis fis E
h cis fis E
Autor: Dorota Wolska
©: Fundacja 24/7
Na podstawie: Łk 10:39-42
P21Pragnę wielbić Ciebie
Pragnę wielbić Ciebie
Zaśpiewać chwały pieśń
Złożyć u stóp Twoich
Całe życie me
Niechaj z głębi serca płynie hymn miłości
Wszystko we mnie śpiewa: Abba Ojcze
Pragnę Tobie poddać myśli, czyny, wolę
Szczerze teraz wyznać
Ja kocham Cię
D e e7
Asus A A7 D (G D)
D e e7
Asus A A7 D D7
D7 G G/F# A A7 f#
h h/A e e7 Asus A A7 G D D7
D7 G G/F# A A7 f#
h H7 e e7
A A7 G G6 D
Tytuł oryginalny: We Are Here To Praise You
Autor: Graham Kendrick
©: 1985 Make Way Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Rz 8:15;Ga 4:6
P22Pragnę więcej Cię mieć Panie mój
Pragnę więcej Cię mieć Panie mój
Stać się bardziej jak Ty, Panie chcę
Coraz lepiej rozumieć Twe słowa
Czynić to, co Ty, o tak! To co Ty

Tyś wielki Bóg, co kocha dzieci Swe
Dokładnie wiesz, co kryje serce me
Wiem, że Ci nigdy nie dorówna nikt
Tyś Pan
Tyś przyjacielem, co mnie dobrze zna
Wiesz jak Cię tęsknie szuka dusza ma
Pragnę więcej Cię mieć Panie mój
e C C7+ D
e C C7+ D
e C C7+ D
h C H7 e

D G
a7 D G
a7 e
C
D G
a7 D G
a7 D G
Tytuł oryginalny: Immer Mehr Von Dir
Autor: Lothar Kosse
©: 1991 Hänssler-Verlag/Nouhausen-Stuttgart
Tłumaczenie: Ewa Przytuła

P23Proście o pokój dla Jeruzalem
Shalu Shalom Yerushalayim
Shalu Shalom Yerushalayim
Shalu Shalom Yerushalayim
Shalu Shalom Yerushalayim

Shalom, Shalom
Shalom, Shalom
Shalom, Shalom
Shalom, Shalom
Yerushalayim

Proście o pokój dla Jeruzalem
Proście o pokój dla Jeruzalem
Proście o pokój dla Jeruzalem
Jeruzalem w pokoju żyj
d g
g A d
d g
F A d

d g
C F
B g
d A
d

d g
g A d
d g
F A d
Tytuł oryginalny: Shalu Shalom Yerushalayim
Autor: Nieznany
©: Compilation 1990 Maranatha! Music.
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 122:6-8
P24Przed obliczem Pana uniżmy się
Przed obliczem Pana uniżmy się
Przed obliczem Pana uniżmy się
Przed obliczem Pana uniżmy się
Przed obliczem Pana uniżmy się

Pan sam wywyższy nas
Jego jest ziemia i czas
Pan sam wywyższy nas
Jego jest ziemia i czas
Pan sam wywyższy nas

Wszystkie swoje troski oddajmy Mu
Wszystkie swoje troski oddajmy Mu
Wszystkie swoje troski oddajmy Mu
Wszystkie swoje troski oddajmy Mu
e D h e
e D h e
e D h e
e D h e

C a a7 H7
C a e
e D h e
C a e
e D h e

e D h e
e D h e
e D h e
e D h e
Tytuł oryginalny: Humble Thyself In The Sight Of The Lord
Autor: Bob Hudson
©: 1978 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: 1 P 5:6-7
P25Przed tronem Twym stoimy
Przed tronem Twym stoimy
Wpatrzeni w Twej miłości blask
Do Ciebie Panie podobni
Stajemy się widząc Twą twarz

Chwała Twa wypełnia nas
Obecności Twojej blask
Gdy wielbimy Ciebie, wiem
Jesteś tu

Chwała, cześć
Mądrość, moc, błogosławieństwo
Na wieki, na wieki
(D) C G
D C G
D C G
D C F D

G C
e D
G C
G

D D/F#
e
C D
Tytuł oryginalny: You are near
Autor: Reuben Morgan
©: 1999 Reuben Morgan and Hillsong Publishing
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: 2 Kor 3:18;Ap 4:11;Ap 5:12
P26Przybądź Duchu Święty
Przybądź, Duchu Święty
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień
Przyjdź, Ojcze ubogich
Przyjdź Dawco łask drogich
Przyjdź, Światłości sumień

O najmilszy z gości
Słodka serc radości
Słodkie orzeźwienie
W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą
W płaczu utuleniem

Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia
Jeno cierń i nędze

Obmyj, co nie święte
Oschłym wlej zachętę
Ulecz serca ranę
Nagnij, co jest harde
Rozgrzej serca twarde
Prowadź zabłąkane

Daj Twoim wierzącym
Tobie ufającym
Siedmiorakie dary
Daj zasługę męstwa
Daj wieniec zwycięstwa
Daj szczęścia bez miary

Amen! Alleluja
a d G E
a d G E
C F G C
E a E a
E a C E
E7 a E a

a d G E
a d G E
C F G C
E a E a
E a C E
E7 a E a

a d G E
a d G E
C F G C
E a E a
E a C E
E7 a E a

a d G E
a d G E
C F G C
E a E a
E a C E
E7 a E a

a d G E
a d G E
C F G C
E a E a
E a C E
E7 a E a

E E7 a
Tytuł oryginalny: Veni Sancte Spiritus
Autor: Inocenty III
Tłumaczenie: Nieznany

P27Przyjdź tak blisko jak chcesz
Przyjdź tak blisko jak chcesz
I zapal serca, pragnące Cię
Tyś ogniem trawiącym jest
Ale bez Ciebie nie chcę żyć

Stworzyłeś mnie bym z Tobą był
I tego chcę całym sercem swym

Boże, weź serce me
Uświęć je w prawdzie Swej
Czyste serce - tego chce
W obecności Twojej żyć
Pragnę z Tobą żyć

Przyjdź i zerwij kajdany
Co niewolą mnie
Chcę służyć Ci
I w ogniu świętości Twej
Wciąż chcę wyznawać, że ufam Ci
A f#9
c#7 A
A f#9
c#7 Aadd9

D h7 E E11
D h7 E

A D2
f#9 E
A D2
f#9 E
E A

A
f#9
c#7 A
A f#9
c#7 Aadd9
Tytuł oryginalny: Come as close as you want
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Pwt 4:24
P28Przyjdź z pokłonem ludu Boży
Przyjdź z pokłonem ludu Boży
Przyjdź ze śpiewem, ludu święty
Sław Jezusa, swego Zbawcę
Wspaniałego, Króla Chwały
D e
e A A7 D
F# h h/Ae e7
e7 A A7 D
Tytuł oryginalny: Come And Praise Him
Autor: Andy Carter
©: 1977 Thankyou Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: 1 P 2:9-10
P29Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze
Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze
Przez Baranka Krew wejdźmy tam
Przyjdźmy doń śpiewaniem Go wielbiąc
Wywyższając Boży tron
Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze
Przez Baranka Krew wejdźmy tam
Przyjdźmy doń śpiewaniem Go wielbiąc
Wywyższając Boży tron

Wznosząc ręce swe
Wielbiąc Króla chwał
Chwała Ci, Jezu
Chwała Ci, Jezu
G
C a a7
C a a7
D D7
G
C a a7
C a a7
D D7

C a a7
D H7 E E7
a a7 D D7 G G/F# e e7
a a7 D D7 G (Gsus G)
Autor: Nieznany
Na podstawie: Hbr 10:19
P30Przynoszę Tobie uwielbienie
Przynoszę Tobie uwielbienie
I ofiaruję miłość mą
Tu w Twojej świętej obecności
Chcę Tobie wyznać miłość moją

Święty, Święty

Dziś usłysz krzyk mojego ducha
Usłysz mego serca płacz
Uwolnij mnie do uwielbienia
Bo całym sercem chcę Cię wielbić

Święty, Święty
Święty, Święty
Święty, Święty
Święty, Święty

Uwolnij mnie
Uwolnij mnie! - bym kochał
Uwolnij mnie! - bym znał Cię
Uwolnij mnie! - bym widział
Uwolnij mnie
a a/G F C
d d7/C G
a a/G F C
d d7/C G

a a/G F C d d/C G

a a/G F C
d d7/C G
a a/G F C
d d7/C G

a a/G F C d d/C G
a a/G F C d d/C G
a a/G F C d d/C G
a a/G F C d d/C G

G F C d7 G
G F C d7 G
G F C d7 G
G F C d7 G
G F C
Tytuł oryginalny: Release My Soul
Autor: Craig Musseau
©: 1992 Mercy Published/Thankyou Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 110:3
R1Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja

Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy
Alleluja
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki
Alleluja

Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy
Alleluja
Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie
Alleluja

Wychwalajcie Pana słońce i księżycu
Alleluja
Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba
Alleluja

Wychwalajcie Pana cztery pory roku
Alleluja
Wychwalajcie Pana pogody i słoty
Alleluja

Wychwalajcie Pana rzeki, oceany
Alleluja
Wychwalajcie Pana pagórki i góry
Alleluja

Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta
Alleluja
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki
Alleluja

Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi
Alleluja
Wychwalajcie Pana pokorni i święci
Alleluja

Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła
Alleluja
Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć
Alleluja

Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem
Alleluja
Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi
Alleluja

Wychwalajmy Boga, który rządzi światem
Alleluja
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki
Alleluja
C a d F G a D7 G
C G C A7 F G C

C F C
C F C
G a G a
a G C

C F C
C F C
G a G a
a G C

C F C
C F C
G a G a
a G C

C F C
C F C
G a G a
a G C

C F C
C F C
G a G a
a G C

C F C
C F C
G a G a
a G C

C F C
C F C
G a G a
a G C

C F C
C F C
G a G a
a G C

C F C
C F C
G a G a
a G C

C F C
C F C
G a G a
a G C
Autor: Nieznany
Na podstawie: Dn 3:52-87
R2Roni
Roni Roni Bat Zion
Heriu Yisrael
Simchi V'altsi B'chol Lev
Bat Yerushalayim

Heshir hashem mishpotaich
Pina oyvech
Melech Israel
Adonai
Bekirbech
Al tirai

Bajom hahu je amer
Le Jeruszalajim
Al tirai, Tsion, Tsion
Al jirpu, jadai-ich

Adonaj, Elohai-ich
Bekirbech gibor joszia
Jasis alai-ich bbsimcha
Jagil alai-ich, berina
E a
G d
E a
G E a

d E
d E
a G
d E

d E
d E
a G
d E

d E
d E
a G
d E
Tytuł oryginalny: Roni
Autor: David Loden
©: 1995 Integrity’s Hosanna Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Za 9:9
R3Rozpal dziś we wnętrzu mym
Rozpal dziś we wnętrzu mym
Twą nową gorliwość i moc
Rozpal dziś o Panie mój
Twój nowy ogień i moc

Ogień Twój oczyszcza mnie
Dodaje siły, uzdrawia mnie
Rozpal go w głębi duszy mej
A c#
D E
A c#
D E

D E
c# C#7 f# f#/E
D D2 D h E Esus A
Tytuł oryginalny: Burn It Deep
Autor: Kent Henry
©: 1989 Kent Henry Ministries
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Za 12:6;Hbr 1:7
R4Rzeka Twej miłości płynie
Rzeka Twej miłości płynie
Rzeka Twej miłości płynie
W miejscu tym (w sercu mym)

Ty przychodzisz w mocy
Pełen pasji, pełen łaski
W chwale Twej

Niech ożywcza rzeka płynie
Niech ożywcza rzeka płynie
W miejscu tym (w sercu mym)

Niechaj pełna mocy
Pełna łaski, pełna prawdy
Wylewa się
G
h
D

h
A G
D

G
h
D

h
A G
D
Tytuł oryginalny: Mighty river
Autor: Jason Upton;Brandon Ruminski
©: 2002 40 Psalms Music
Tłumaczenie: Nieznany

R5Rzuć ogień swój
Rzuć ogień swój, ożyw go w nas
I w głębi serc niechaj płonie
Niech wola Twa wypełni się
Niech w imię Twe serca płoną

Wołam przyjdź Duchu Święty na nas zstąp
Duchu Święty spocznij na nas
Życie tchnij Duchu Święty na nas zstąp
Duchu Święty spocznij na nas

Na groźby spójrz i wyciągnij dłoń
Odwagę daj, wstrząśnij tym miejscem
W jedności dziś wznosimy głos
Królestwo Twe przyjdź, bądź Twa wola

Rzuć Panie ogień swój, potrzebujemy Cię
Twej obecności tu pragniemy
Rzuć Panie ogień swój, potrzebujemy Cię
Twej obecności tu pragniemy
e D
H7 e
e D
H7 e

a D e
e G
a D e
e G (H7)

e D
H7 e
e D
H7 e

C a D
e G
C a D
e G
Tytuł oryginalny: Stir up the flame
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska;Marcin Widera
Na podstawie: Łk 12:49
R6Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja
I dobroć Jego wysławiajmy, alleluja

1.Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, alleluja
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, alleluja
2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, alleluja
Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, alleluja
3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, alleluja
Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, alleluja
4. Wychwalajcie Pana cztery pory roku, alleluja
Wychwalajcie Pana pogody i słoty, alleluja
5. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, alleluja
Wychwalajcie Pana pagórki i góry, alleluja
6. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, alleluja
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, alleluja
D G D G A
H fis e A D

D G D G A
D e D G A D
D G D G A
D e D G A D
D G D G A
D e D G A D
D G D G A
D e D G A D
D G D G A
D e D G A D
D G D G A
D e D G A D
Autor: Nieznany
Tłumaczenie: I. Pawlak
Na podstawie: Dn 2:57-88
S1Słuchaj dźwięków nieba
Słuchaj dźwięków nieba
Co tam dzieje się
Głos aniołów i
Hałas chwały brzmi
To nasz Panów Pan
Śpiewa niebo i my
Jezus Królów Król
Będziemy śpiewać Ci
O chwale krzyczeć Twej
Będziemy śpiewać Ci
Do końca naszych dni

Tobie chwała, Tobie chwała
Jesteś święty, jesteś święty

Zwróć swój wzrok do góry
I wznieś radosny krzyk
Głos zbawienia wznieś
On uwolnił Cię
To nasz Panów Pan
Śpiewa niebo i my
Jezus Królów Król

La la la la la

To nieskończona moc
Słodkiej miłości Twej
To wyzwolenia czas
Bo Ty tak kochasz nas
Śpiewamy ci

Alleluja, alleluja
Jesteś święty, jesteś święty
E E/d#
A
E
E E/d#
A
f#
A
d# A
d# A
d# A
d# A

E E/d#
c# A f#
E E/d#
A
E
E E/d#
A
f#
A

E E/d# c# A f#
d# A
d# A
d# A
d# A
A

E E/d#
c# A f#
Tytuł oryginalny: O Praise Him
Autor: David Crowder
©: 2003 worshiptogather.com Songs sixstep Music
Tłumaczenie: Nieznany

S2Słuchaj Izraelu
Słuchaj Izraelu
Tylko Jahwe jest Bogiem Twym

Kochaj Pana Boga swego
Całym swym sercem
Kochaj Pana Boga swego
Całą swą duszą
Kochaj Pana Boga swego
Całym umysłem
Kochaj Pana Boga swego
Całym swym życiem
E f# g# f#
E f# g# f# H7

E f# g# f# E
E f# g# f# E (E f# g# f# E)
E f# g# f# E
E f# g# f# E (E f# g# f# E)
E f# g# f# E
E f# g# f# E (E f# g# f# E)
E f# g# f# E
E f# g# f# E (E f# g# f# E)
Tytuł oryginalny: Hear o Israel
Autor: Tradycyjna żydowska
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Pwt 6:4-5
S3Słusznie Cię kochamy
Synu Boga, Ty zrodzony w ciele
Mąż boleści, zabity na śmierć
Synu Człowieczy Ty przyszedłeś z nieba
Po prawicy Ojca rządzisz w mocy swej

Wielkie imię Twe
Godny jest Baranek wziąć cześć
Chwała i cześć
Temu, który życie swe dał

Synu Boga, Namaszczony władco
Niebo i ziemia razem ogłoszą to
Synu Człowieczy, Królu wszystkich królestw
Będziesz władał ziemią w pełni mocy swej

Wielkie imię Twe
Godny jest Baranek wziąć cześć
Chwała i cześć
Temu, który życie swe dał

Słusznie Cię kochamy
Synu Boży i Człowieczy
Słusznie Cię kochamy Jezu
C G
F G
C G
F G

F a
d F G
F a
d F G

C G
F G
C G
F G

F a
d F G
F a
d F G

F
a
e F G
Tytuł oryginalny: Great Is Your Name
Autor: Luke Wood;Natasha Downs
©: © 2010 Forerunner Worship
Tłumaczenie: Marcin Widera

S4Sos Asis
Sos asis be Adonaj
Tagel nafszi be Elohaj
Ki hilbiszani bigdej jesza
Me ilzdakach je atani
Ki hilbiszani bigdej jesza
Me ilzdakach je atani

Sos asis be Adonaj
Tagel nafszi be Elohaj
Ki hilbiszani bigdej jesza
Me ilzdakach je atani
Ki hilbiszani bigdej jesza
Me ilzdakach je atani
d C
F C
a g
g d
d g
C A7 d

d C d A7
d C A7
d C g d
d C d
d C g d
d C d
Tytuł oryginalny: Sos Asis
Autor: Batya Segal
©: Greetings from Jerusalem
Na podstawie: Iz 61:10
S5Spójrz Panie nasz
Spójrz Panie nasz
Dziś stajemy w imię Twe
Ześlij na nas ogień Twej obecności
Przyjdź, oczyść nas
Niech obmyje nas Twój deszcz
Przyjdź i odnów Kościół znów
W Twojej łasce

Wylej miłość Swą
Panie Jezu, Jezu

Obecność Twoja zmienia nas
Obecność Twoja leczy nas
Obecność Twoja ogniem jest
Stoimy z drżeniem przed Tobą

Nie, nie każ nam
Dzisiaj w drogę samym iść
Bez Twej mocy słowo nieść
Do narodów
Jak pozna świat, że jesteśmy ludem Twym
Gdy nie będziesz pośród nas
Zamieszkiwał
e e/d
e/d
C7+ A
e e/d
e/d
C7+
A

D D2/F# G D
D D2/F# G D A G A

G G6 Dsus D A
G D A
G G7+ G6 D Asus
G Asus

e e/d
e/d
C7+
A
e e/d
e/d C7+
A
Tytuł oryginalny: Your presence
Autor: Brian Doerksen;Craig Musseau
©: 1993 Mercy Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: 2 Kor 3:18;Wj 33:14-15
S6Stoję tu jesteś blisko
Stoję tu jesteś blisko
Łaska Twa daje wszystko
Miłość Twa zdobyła mnie
Tulę się w ramiona nieba
Pokój Twój ogarnia mnie
Zanurzam się w dobroci Twej

Odradzam się, łaska Twa przyciąga mnie
Oddaję serce swe
Odchodzi strach, oddycham Tobą
Ciągle we mnie trwa
O, ooo, miłość Twa

Znajdziesz mnie, gdy zabłądzę
Widzieć chcę Twoją chwałę
Piękno Twe podziwiać chcę
Twoja moc wciąż zachwyca
Godna czci Twoja Twarz
Obecność Twa schronieniem mym

Okrywa mnie miłości Twojej blask
Panie Tyś wszystkim mi
Chcę widzieć Twoją Twarz
Jezu, Ty pragnieniem jesteś mym
Usłysz wołanie me
Dla Ciebie będę żyć
D
D
G
D
D
G

e D A
e D A
e D A
G
G D

D
D
G
D
D
G

D D/G
h
G A
D D/G
h
G D
Tytuł oryginalny: Sinking Deep
Autor: Hillsong
©: Hillsong
Tłumaczenie: Nieznane

S7Strumienie rzeki z Świątyni Twej
Strumienie rzeki z Świątyni Twej
Rozweselają wciąż Miasto Twe
Bóg w jego wnętrzu - nie zachwieje się
O brzasku dnia mu pomoże

Bóg dla nas mocą, ucieczką jest
Jego pomoc zawsze pewna jest
Nie lękamy się, choćby szczyty gór
Zapadły się w otchłań mórz

Narody burzą się, ludy drżą
Góry topią się od Jego słów
Aż po krańce ziem
Wojnom kładzie On kres
Siły zła, miażdży w proch
D C
h G A
G A h G
e A D

a C D G
G F C G
B C a D
D E A

a C D G
G F C G
B C
C a D
D E A
Tytuł oryginalny: There is A River
Autor: Bill Batstone;Tom Howard
©: 1984 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 46
S8Stworzycielu świata
Stworzycielu świata
Nieba, ziemi, gwiazd
Twą świątynią są niebiosa
Chwała Ci na wysokościach

Boże cudów, w majestacie swym
Jesteś Święty, Święty
Wszechświat cały śpiewa chwałę Ci
Jesteś Święty, Święty

Nieba i ziemi Pan
Nieba i ziemi Pan

Co dzień o poranku
Będę witał światło Twe
Kiedy potknę się w ciemnościach
Z mroku nocy wezwę Cię

Alleluja, śpiewaj Panu nieba i ziem
Alleluja, śpiewaj Panu nieba i ziem
Alleluja, śpiewaj Panu nieba i ziem
Alleluja, śpiewaj Panu nieba i ziem
Dsus e7 C2
Dsus e7 C2
Dsus e7 C2
Dsus e7 C2

G Dsus D
a7 C
G Dsus D
a7 C

C D C
C D C

Dsus e7 C2
Dsus e7 C2
Dsus e7 C2
Dsus e7 C2

a7 C D
a7 C D
a7 C D
a7 C G Dsus D a7 C a7 C
Tytuł oryginalny: God Of Wonders
Autor: Chris Tomlin
©: Universal Music Publishing Group
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 104:1;Ps 136:4;Ps 148:13
S9Stworzyłeś dla Siebie mnie
Chcę zawsze w Tobie być
I Ty bądź we mnie też
Bo bez Ciebie nic nie zrobię Panie mój
Bo bez Ciebie nic nie zrobię Panie mój

Iść razem z Tobą w przepiękny dzień
Oglądać piękno Twe i Twoich dzieł
I być zanużonym w Twą chwałę
Stworzyłeś dla Siebie mnie

O Tobie myślę wciąż i wołam w dzień i w noc
O Jezu, pragnę zawsze blisko Ciebie być
O Jezu, pragnę zawsze blisko Ciebie być

Zwanym być kochanym Twym
Znać Twoją twarz i każdą Twą myśl
Ogień miłości Twej nieść w sercu swym
Przykazań strzec
Pełnią radości żyć
D G
D G
h A G
h A G

D G
D G
D G
h A G (ref. Asus4)

e D/f#
h A
e D/f#

h A/c#
C G
D/f# h
A
C GA (2 raz GDA)
Tytuł oryginalny: Made for You
Autor: Matt Gilman
©: 2008 Forerunner Music
Tłumaczenie: Tomasz Kłosiński

S9Szata
Nie chcę w innym miejscu być x 2
Ale tam, gdzie jesteś Ty x2

Nie chcę w innym miejscu być x 2
Ale tam, gdzie jesteś Ty x 2

Bo nikt nie zajmie Twego miejsca i nic nie wypełni go
Nikt i nic nie wypełni tej pustki wewnątrz mnie
Nikt nie zajmie Twego miejsca i nic nie wypełni go
Nikt i nic nie wypełni tej pustki wewnątrz mnie
Nikt nie zajmie Twego miejsca i nic nie wypełni go
Nikt i nic nie wypełni tej pustki wewnątrz mnie
Wewnątrz mnie… x3

To miejsce jest tylko Twoje - serce me
To miejsce jest tylko Twoje
To miejsce jest tylko Twoje - serce me
To miejsce jest tylko Twoje

Synu Boży, Synu Dawida
Pzwól mi dotknąć skraju szaty Twej
Synu Boży, Synu Dawida
Pozwól mi dotknąć skraju szaty Twej
Skraju szaty Twej… x4

Pragnę być tam, gdzie jesteś Ty x4

Pragnę widzieć niebo otwarte, Syna Bożego po prawicy
Pragnę ujrzeć Króla w splendorze otoczonego wieczną chwałą
Baranka Bożego, którego oczy płoną miłością
Który zwyciężył na wieki już
D7+ G7+
h D7+ G7+

D7+ G7+
h D7+ G7+

D7+ G7+ h A h
h A G A h
h A G A h
h A G A h
h A G A h
h A G A h
h A G (A)

h A G A h
h A G (A)
h A G A h
h A G (A)

h A G A
A h A G A h
h A G A
A h A G A h (a G)
A h H G

h A G A h

h A G A
h A G A
h A G A
h A G A
Tytuł oryginalny: Szata
Autor: Dorota Wolska
©: Fundacja 24/7

S23Szekinah w chwale zstąp
Czekamy tu
Czekamy tu
Czekamy tu
Aż dotkniesz nas

Chcemy trwać w Twojej obecności
Chcemy trwać w Twojej obecności
Szekinah w chwale swej zstąp
Szekinah w chwale swej zstąp
Chcemy trwać w Twojej obecności
Chcemy trwać w Twojej obecności
Szekinah w chwale swej zstąp
Szekinah w chwale swej zstąp

Wylewaj pełnię swego Ducha
Szekinah w chwale zstąp
Szekinah w chwale zstąp

Bądź w nas, więcej wciąż
Twych słów chcemy więcej wciąż
Bądź w nas więcej wciąż
Więcej pragniemy

O nie nigdy dość obecności Twojej
Nie nigdy dość obecności Twojej
Nie nigdy dość obecności Twojej
Nie nigdy dość, nie nigdy dość

Więcej wciąż, więcej wciąż
Więcej wciąż, więcej wciąż
Więcej wciąż, więcej wciąż
Ducha Twojego
C
F
a
G

C
C
F
F
a
a
F
G

C G
d
F

C G
G
d
F

C
G
d
F

C
G
d
F
Tytuł oryginalny: Shekinah
Autor: Cory Asbury;Jaye Thomas
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Nieznany

Ś1Śpiewaj dziś Panu panów pieśń
Śpiewaj dziś Panu panów pieśń
Śpiewaj dziś pieśń Królowi królów
Śpiewaj dziś Panu panów pieśń
I błogosław dziś Pana chwał

Śpiewaj pieśń, imię Pana dziś chwal
Śpiewaj pieśń wszechmocnemu Panu swemu
Śpiewaj pieśń, imię Jezusa sław
Chwała chwała Panu chwał

Tańcz, tańcz, tańcz
Przed swym Panem, bo On dobry jest
Tańcz, tańcz, tańcz
Przed mocnym Królem Swym
Tańcz, tańcz, tańcz dla chwały swego Pana
On nad wszystkim władcą jest

Walcz, walcz, walcz
O swe życie w Panu walcz
Nie pozwól, by świat pochłonął Cię
Dziś do Pana przyjdź, wielbij świętość Jego
Bo on nad wszystkim władcą jest
h A h A
h A G7+ A2
h A G7+ h
A2 F#7 h

h A2 G6 F#7
h A2 G6 F#7
h A2 G6 F#7
G7+ F#7 h

h
A2 G6 F#7
h
A2 G6 F#7
h A2 G6 F#7
G7+ F#7 h

h
A2 G6 F#7
h A2 G6 F#7
h A2 G6 F#7
G7+ F#7 h
Tytuł oryginalny: Repentance
Autor: Don Potter
©: The Morning Star
Tłumaczenie: Marcin Widera

Ś2Śpiewajcie Bogu pieśni chwały
Śpiewajcie Bogu pieśni chwały
Śpiewajcie Bogu pieśni chwały
Śpiewajcie Bogu pieśni chwały

Nasz Pan Królem jest całej ziemi
Więc zawsze śpiewaj Mu z całego serca
O klaszczcie, krzyczcie wraz wszyscy ludzie
Bo On jest godzien wszelkiej czci
G F
G F
D G


D C G
D C G
D C G
D C G (D)
Autor: Nieznany
Na podstawie: Ps 47:2,8
Ś3Świeć Jezu świeć
Tyś jak wiatr, Tyś jak olej
Tyś jak deszcz, Ty jak ogień

Świeć, Jezu świeć
Zajaśniej Obliczem Swym
Świeć, Jezu świeć
Zajaśniej Obliczem Swym
E
A

E
A E
cis
A E
Tytuł oryginalny: He Is Like
Autor: Tim Cone;Joy Maves
©: IHOP
Tłumaczenie: Dorota Wolska
Na podstawie: Li 6:24-26
Ś4Święte Imię Jezus
Święte Imię Jezus
Święte Imię Jezus
Jest na ustach mych i w sercu mym
W mocy Ducha uwielbiam Cię

Nie ma w innym zbawienia
Gdyż nie dano nam ludziom innego imienia
W Nim zbawienie jest
G G/h C D
G G/h C D
e A
a D D7

e H7
e A7 C
C a D H (G)
Autor: Franciszka Godlewska
Na podstawie: Dz 4:12
Ś5Świętemu Bogu oddaj cześć
Świętemu Bogu oddaj cześć
Dziękczynną serca śpiewaj pieśń
Jezusa, syna Swego
Bóg darował nam
Świętemu Bogu oddaj cześć
Dziękczynną serca śpiewaj pieśń
Jezusa, syna Swego
Bóg darował nam

W nim, słaby mocnym staje się
Biedny niechaj wyzna, że
Bogatym jest, gdyż wszystko dał nam Bóg
W nim, słaby mocnym staje się
Biedny niechaj wyzna, że
Bogatym jest, gdyż wszystko dał nam Bóg
E H7
c# g#
A E
D H7
E D H7
c# g#
A E
D H7

g# c# f#
H7 G#sus G#
c# D H7
g# c# f#
H7 G#sus G#
c# D H7
Tytuł oryginalny: Give Thanks
Autor: Henry Smith
©: 19878 Integity's Hosanna Music
Tłumaczenie: Wanda Ziemba;Wiesław Ziemba
Na podstawie: Jl 4:10;Za 12:8;Iz 66:2
Ś6Święty - cała ziemia jest pełna Jego chwały
Święty, Święty, Święty
Pan Zastępów jest
Święty, Święty, Święty
Pan Zastępów jest

Cała ziemia jest pełna Jego chwały
Cała ziemia jest pełna Jego chwały
Cała ziemia jest pełna Jego chwały
Święty jest nasz Bóg
A f# c# E A
D h h/G E
A f# c# E A
D H7 E E7

E7 A A7 D F#
F#7 H H7 E G#
G#7 C# C#7 f# f#/E
D E A
Tytuł oryginalny: Holy Is The Lord of Hosts
Autor: Nolene Prince
©: 1976 Scripture in Song
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Iz 6:3
Ś7Święty - Hosanna na wysokości
Święty, Święty, Święty
Pan Zastępów Bóg
Niebo i ziemia są pełne Twej chwały
Święty, Święty, Święty
Pan Zastępów Bóg
Niebo i ziemia są pełne Twej chwały

Hosanna, Hosanna na wysokości
Hosanna, Hosanna na wysokości
a D
a D
a a/G D C a7 D
a D
a D
a a/G D C a7 D

D C G D C G D (C G)
D C G D C G D (C G)
Tytuł oryginalny: Holy, Holy, Holy (Hosanna)
Autor: Peter Scholtes
©: 1966 F.E.L Publications
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Iz 6:1-3
Ś8Święty - Hosanna
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg zastępów
Pełne są niebiosa
I ziemia chwały Twojej

Hosanna (Hosanna)
Hosanna (Hosanna)
Hosanna na wysokości

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie
C e a
d G
C e a
F G

C
e
F G C
(G7)
a d G G7
Autor: Nieznany

Ś9Święty - Kadosz
Święty, święty, święty
Święty, święty, święty
Nasz Pan, nasz Bóg Wszechmogący
Nasz Pan, nasz Bóg Wszechmogący

Który był, który jest, wkrótce przyjdzie znów
Który był, który jest, wkrótce przyjdzie znów
a d d7 a
a d d7 a
G e a
G e a

A G D A
A G D A
Tytuł oryginalny: Kadosh
Autor: Elisheva Shamrom
©: Elisheva Shamrom
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Iz 9:6;Ap 4:8
Ś10Święty - Ty jesteś
Święty, Święty, Święty
Ty jesteś
(Ty jesteś, który jesteś)

Jesteś piękny jak jaspis
Jesteś piękny jak krwawnik
Tron Twój otacza tęcza jak szmaragd

Otwórz me oczy bym mógł widzieć Twe piękno
Otwórz me oczy bym mógł widzieć Cię
A H c#
c#
c#

A H c# H
A H c# H
A H c# H

A g# A
A g# A
Autor: Dorota Wolska
©: Fundacja 24/7
Na podstawie: Iż 6:1-4;Ap 4:3
Ś11Święty jest nasz Pan o Święty Pan Zastępów
Święty jest nasz Pan - o Święty Pan Zastępów
Prawy jest i słuszny każdy Jego czyn
Fałsz nie wyjdzie z Jego ust
Bo Jego droga Prawdą jest
Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu

Święty, o Święty
Zawsze był i jest i będzie wciąż ten sam
Choć grzeszny cały świat
On czysty wciąż niewinny jest
Święte Imię Twe

Godzien jest nasz Pan - o godzien Pan Zastępów
Jego dobroć ciągle płynie poprzez świat
Sprawiedliwością jest nasz Pan
Lecz miłosierny będzie nam
Niebiosa głoszą chwałę Mu

Godzien, o Godzien
Zawsze był i jest i będzie wciąż ten sam
Choć grzeszny cały świat
On czysty wciąż niewinny jest
Godne Imię Twe
d C d
d C F
g C
F d
g A7 d D7

g C F d
g C d D7
g C
F d
g A d

d C d
d C F
g C
F d
g A7 d D7

g C F d
g C d D7
g C
F d
g A d
Autor: Nieznany
Na podstawie: Ap 15:3-4;Ap 4:8;Ap 5:12
Ś12Święty jest nasz Pan
Święty jest nasz Pan
Święty jest nasz Pan
Święty jest nasz Pan
Bóg Wszechmocny
Święty jest nasz Pan
Święty jest nasz Pan
Święty jest nasz Pan
Bóg Wszechmocny

Godzien, godzien, godzien
Godzien jest nasz Pan przyjąć cześć
Godzien, godzien, godzien
Godzien jest nasz Pan przyjąć cześć

By przyjąć chwałę i mądrość i wdzięczność
Godzien, godzien jest nasz Pan
Godzien, godzien jest nasz Pan
Godzien, godzien jest nasz Pan
e2
D
C
C a a/G H7
e2
D
C
C a a/G H7

E D A
A E H7
E D A
A E H7

A E A E
A H7 E
A H7 E
A H7 E
Tytuł oryginalny: Worthy Is The Lamb
Autor: Phil Driscoll
©: 1985 Above and Beyond Misic/ASCAP
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ap 4:8;Ap 5:15
Ś13Święty - Ty jesteś
Święty, Święty Święty
Ty jesteś,Ty jesteś

Jesteś piękny jak jaspis
Jesteś piękny jak krwawnik
Tron Twój otacza tęcza jak szmaragd
C D h
h

C
D
e D
Tytuł oryginalny: Święty - Ty jesteś
Autor: Dorota Wolska
©: Dorota Wolska

T1Tak ja umarłem przez nieprawość
Tak, ja umarłem przez nieprawość
Zaprzedany w grzechach mych
I na wieki potępiony
Tak, obiektem gniewu byłem ja
I zasługiwałem na śmierć
Całkowicie zasłużyłem na śmierć

Ty tam znalazłeś mnie
Bo ukochałeś mnie
Ty tam zobaczyłeś mnie
Boś bogaty w miłosierdzie

Choć umarłem w grzechach swych
Ty ożywiłeś mnie
Podniosłeś mnie, z Chrystusem posadziłeś
I przez łaskę Swą, zbawiłeś mnie
Dzięki wierze tej, to prawdziwy Boży dar

Na wieki wykupiony Twoją krwią
I ofiary innej nie będzie nigdy już
h A G
h
A G
h A G
h
A G

A G
A G
A G
A G

h f#
G D
h f# G D
h f# G D
h f# G D

h f# G e (D do refrenu)
h f# G e
Tytuł oryginalny: Gift of God
Autor: Justin Rizzo
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska
Na podstawie: Ef 2:6;Hbr 10:14
T2Tak jak jeleń do źródła wody
Tak jak jeleń do źródła wody
Dusza ma do Ciebie lgnie
Tyś pragnieniem mojego serca
Ciebie Panie wielbić chcę

Tyś mą siłą, Tyś tarczą jest
Na Tobie tylko polegać chcę
Tyś pragnieniem mojego serca
Ciebie Panie wielbić chcę

Tylko Ty jesteś tarczą mą
Tylko Ciebie uwielbiać chę
Tyś pragnieniem mojego serca
Ciebie Panie wiellbić chcę
D A h h/A
G A7 D (A)
D A h h/A
G A7 D

h h/A G D
G e C F#sus F#
D A h h/A
G A7 D

h h/A G D
G e C F#sus F#
D A h h/A
G A7 D
Tytuł oryginalny: As A Deer
Autor: Martin Nystrom
©: 1984 Maranatha! Praise
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 42:2-3
T3Tak pragnę być Ci wierny
Dokończyć biegu chcę, zachować wiarę swą
Pomóż wygrać mi, nagrodę poznania Cię

Tak pragnę być Ci wierny
Tak pragnę być wytrwały
Tak pragnę być Ci wierny
Do końca dni

Nie chcę zawstydzić się
W dniu gdy zobaczę Cię
Potrzymaj na drodze Twej
Zachowaj w łasce Swej

Bo w Obecności Twej chcę żyć
I przed Obliczem Twoim trwać
Wytrwałym uczyń mnie
Przez wszystkie dni
e f# h e f# h
e f# h e f# G

D
h
G
Asus4

e f# h
e f# h
e f# h
e f# h

D h G
D h G
Asus4
D
Tytuł oryginalny: Found Faithful
Autor: Justin Rizzo
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska
Na podstawie: 2 Tym 4:7
T4Takie mam pragnienie by chwalić Cię
Takie mam pragnienie by chwalić Cię
Z mego serca Panie uwielbiam Cię
Wszystkim co mam w sobie oddaję Ci cześć
Wszystko co miłuję w Tobie jest

Daję Ci serce me
Daję Ci duszę mą
Dla Ciebie żyję wciąż
Każdym oddechem mym
Każdą chwilą mą
O Panie służę Ci
G D/F# e C G D/F#
e D/F# G Fmaj9 C C/D
G D/F# e C G D/F#
e D/F# G Fmaj9 C C/D

G D/F#
a7
C/D
G D/F#
a7
C/D D G
Tytuł oryginalny: I Give You My Heart
Autor: Reuben Morgan
©: 1995 Reuben Morgan and Hillsongs Publishing
Tłumaczenie: Nieznany

T5Tchnij moc tchnij miłość
Tchnij moc, tchnij miłość
I przenikaj życie me
Tchnij moc, tchnij miłość
I przenikaj życie me

Bo całym sercem swym uwielbiać Cię chcę
Bo każdą myślą swą uwielbiać Cię chcę
I z całej siły swej uwielbiać Cię chcę
O Panie mój, o Panie mój

Tchnij moc, tchnij miłość
I przenikaj życie me
Tchnij moc, tchnij miłość
I przenikaj życie me

Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć
Bo każdą myślą swą oddaję ci cześć
I z całej siły swej
Oddaję Ci cześć
O Panie mój, o Panie mój
e C
h e (C D e)
e C
h e

e a D a
e a D e
e a D e
e C D h e

e C
h e (C D e)
e C
h e

e a D a
e a D e
e a
D e
e C D h e
Tytuł oryginalny: More Love More Power
Autor: Jude Del Hierro
©: 1987 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Stefania Boroń

T6To Bóg wywyższajmy Go
To Bóg, wywyższajmy Go
(to Bóg, wywyższajmy Go)
U stóp Jego złóżmy cześć
(u stóp Jego złóżmy cześć)
To Bóg, wywyższajmy Go
(to Bóg, wywyższajmy Go)
U stóp Jego złóżmy cześć
(u stóp Jego złóżmy cześć)
Gdyż On (gdyż On)
Jest Święty

Bo nasz Pan, nasz Bóg jest Święty
Bo nasz Pan, nasz Bóg jest Święty
Bo nasz Pan, nasz Bóg jest Święty
Bo nasz Pan, nasz Bóg jest Święty
e D e
(e D e)
e D e
(e D e)
e D e
(e D e)
e D e
(e D e)
e (D)
D G

G G/F# e e/D C D
G G/F# e e/D C D
G G/F# e e/D C D
G G/F# e e/D C D
Tytuł oryginalny: Exolt The Lord
Autor: Cindy Rethmeier
©: 1991 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Nieznany

T7To On Król ziemio raduj się
To On Król
To On Król
To On Król
Ziemio raduj się
Ziemio raduj się
Ziemio raduj się
Śpiewaj chwały pieśń, bo włada Bóg

Posyła z nieba ogień
By zniszczyć Swoich wrogów
Szczyty przed Nim drżą
Gdy nadchodzi Król
Gdy nadchodzi Król

Niebiosa głoszą prawość
A ludzie widzą chwałę
Bo jesteś wywyższony
Całej ziemi Pan
C
C
C
C
C
G
F G C

G C
G C
G C
C G
G

G C
G C
C G
G
Tytuł oryginalny: The Lord Reigns
Autor: Dan Stracwick
©: 1980 Scripture In Song
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 97
T8To On nasz Pan i Król
To On nasz Pan i Król
Odziany w majestat swój
Ziemio raduj się
Ziemio raduj się
Okrywa światłość Go
Ucieka ciemność i zło
I drży na Jego głos
Drży na Jego głos

Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go
Jak wielki jest Bóg, świat ujrzy to
Jak wielki, wielki jest nasz Bóg

On czas w Swej dłoni ma
Od wieków na wieki trwa
Początkiem, końcem On
Początkiem, końcem On
Jedyny w Trójcy Bóg Ojciec, Syn i Duch
Barankiem jest i Lwem
Barankiem jest i Lwem

Na wieki godzien jest
Przyjąć chwałę, moc i cześć
Ogłaszać chcę jak wielki jest Bóg
G
e
e C
C D
G
e
e C
C D

G
e
C D G

G
e
C
D
G
e
C

G
e
C D
Tytuł oryginalny: How Great is our God
Autor: Ed Cash;Jesse Reeves;Chris Tomlin
©: 2004 worshiptogether.com Songs/sixsteps Music
Tłumaczenie: Nieznany

T9To Pan buduje Jeruzalem
To Pan buduje Jeruzalem
To Pan buduje Jeruzalem

Dzieci Izraela gromadzi
Ze wszystkich stron
Leczy chore serca
Opatruje rany
Bo Pan buduje
Bo Pan buduje
Już Jeruzalem
d g
A7 d

D g
g
C
d
D
g
g A7 d
Tytuł oryginalny: The Lord Is Building Jerusalem
Autor: Rich Cook
©: Integrity Hosanna! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Iz 57:14-19
T10To Pana jest świat
To Pana jest świat
Ito co go napełnia
I Jego własnością
Są mieszkańcy ziemi
Albowiem On na morzach
Sam osadził świat
Utwierdził nad rzekami
Nad głębiami mórz

To Pana jest świat

Któż może wejść na górę Pana chwał
Może stać w świętym miejscu tym

To człowiek niewinny
I o czystym sercu
Co nie skłonił duszy
Ku marnościom świata
Taki doświadczy
Łaski Pana chwał
Otrzyma zapłatę
Niezniszczalny skarb

To Pana jest świat

Bramy wznieście się
Otwórzcie prastare drzwi
Bramy wznieście się
Otwórzcie prastare drzwi
By mógł wejść Pan, Król Chwały
Król Chwały mógł dziś wejść
By mógł wejść Pan, Król Chwały
Król Chwały mógł dziś wejść

Któż jest tym Królem Chwały
Nasz Pan, Bóg potężny

Bramy wznieście się
Otwórzcie prastare drzwi
By mógł wejść Pan, Król Chwały
Król Chwały mógł dziś wejść
By mógł wejść Pan, Król Chwały
Król Chwały mógł dziś wejść

Któż jest tym Królem Chwały
Nasz Pan, Bóg potężny
On Bogiem jest, Zwycięskim Bogiem jest
G
G
G
G
D e
C a
D e
C D

G F

e h
e F Dsus

G
G
G
G
D e
C a
D e
C D

G

G D
e D G
G D
e D G
G
G
G
G

F e G D
F e G D

G D
e D G
G
G
G
G

F e G D
F e G D
D B C D G
Tytuł oryginalny: The earth is the Lord's
Autor: Tom Howards;Bill Batstone
©: 1984 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 24
T11To przykazanie ja dziś daję Wam
To przykazanie ja dziś daję Wam
Byście się miłowali, jak Ja, miłuję was
Byście się miłowali, jak Ja, miłuję was

A wtedy wszyscy poznają, żeście moi
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie
A wtedy wszyscy poznają, żeście moi
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie
C a F G
C e a F G
C e a d G C

C7 F G C e a
F G C
C7 F G C e a
F G C
Autor: Nieznany
Na podstawie: J 13:34-35
T12Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi

Alleluja, Alleluja
Alleluja, chwała i cześć
D h
G A

G h
G A
Autor: Nieznany
Na podstawie: Ap 5:9
T13Twoja Krew oczyszcza mnie
Twoja Krew oczyszcza mnie
Nowe życie znajduję w Twej Krwi
Twoja Krew przelała się
By wykupić z grzechów mnie
Obmywa tak, abym bielszy był
Niż śnieg, niż śnieg
Mój Jezu zmazujesz grzechy me
A E f# f#/E
f#/E D h E (E4 E)
D E
E A C# f# f#/E
f#/E D d A
A E f# f#/E
f#/E h h/A E A
Tytuł oryginalny: It's Your Blood
Autor: Michael Christ
©: Mercy Publishing
Tłumaczenie: Ludmiła Rapanowicz
Na podstawie: 1 J 1:7
T14Twój Pan twój Bóg
Twój Pan, twój Bóg (M)
Twój Pan, twój Bóg (K)
Który w Tobie jest (M)
Który w Tobie jest (K)
Jest wielki (M)
Jest wielki (K)
Jest wielki (M)
Jest wielki (K)

Spotkałem Go (M)
Spotkałem Go (K)
Zmartwychwstały Pan (M)
Zmartwychwstały Pan (K)
Łaskawy i wierny, wszechmocny Bóg.

I w duchu Twym (M)
I w duchu Twym (K)
On panować chce (M)
On panować chce (K)
Na zawsze i wszędzie! Amen!
D
D
D h
h h/A
h/A e
e e7
e7 A
A A7

h
h h/A
h/A f#
f#
G6 e C A A7

D
D
h
h h/A
h/A e A A7 D
Tytuł oryginalny: The Lord Thy God
Autor: Blanc Morris
©: 1993 Integrity Media, Inc.
Tłumaczenie: Nieznane
Na podstawie: So 3:17;Iz 6:1
T15Twórca wszystkich rzeczy
Twórca wszystkich rzeczy
Malarz firmamentu
To, co najcenniejsze Panie, dajesz mi
Chór zastępów śpiewa o tym
Jak wielki jesteś Ty
Miłość Twa wypełnia całą duszę mą

Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę
Twa miłość całkiem odmieniła mnie
Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę
Za to kim naprawdę jesteś Ty

Twórca wszystkich rzeczy
Malarz firmamentu
Przyjdzie dzień gdy ujrzę
Ciebie twarzą w twarz
Od dnia gdy Cię spotkałem
I gdy poznałem miłość Twą
Me serce coraz bliżej Ciebie, Panie jest
e h
e h
C a H7
e h
e h
C a H7

e C D G
C a C H7
e C D G
C H7 e

e h
e h
C a
H7
e h
e h
C a H7
Autor: Nieznany

T16Ty jesteś skałą zbawienia mego
Ty jesteś skałą zbawienia mego
Ty dajesz mi w życiu moc
Tyś mym natchnieniem i mą nadzieją
Ku Tobie wznoszę mój głos

Panie wierzę Ci, wciąż wierzę Ci
Bo Twa miłość wierna jest
Gdy wzywałem Cię, pomogłeś mi
Więc teraz też obroń mnie
h A h A
h f# h f#
h A h A
h f# h

G A f# h
G A h
G A F# h
e F#sus F#
Tytuł oryginalny: Rock Of Our Salvation
Autor: Teresa Muller
©: 1983 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

T17Ty jesteś Tym
Ty jesteś Tym
Do którego chcę przylgnąć
Miłością mą - Jezu
Ty jesteś Tym
Do którego chcę przylgnąć
Miłością mą - Jezu

Weź miłość mą
Weź serce me
Oddaje wszystko Ci
Oddaje wszystko Ci
Weź miłość mą
Weź serce me
Oddaje wszystko Ci
Oddaje wszystko Ci

Oddaje wszystko Ci
Oddaje wszystko Ci
D
G G7+
h A A7
D
G G7+
h A A7

D G
G h
h A
A7 D
D G
G h
h A
A7 D

D G
h A
Tytuł oryginalny: I Give it All
Autor: Misty Edwards
©: © Copyright 2012 Misty Edwards
Tłumaczenie: Marcin Widera

T18Ty którego miłość nad wino jest
Ty, którego miłość nad wino jest
Lepsza niż wszystko inne
Bez opieki Twej
Nie mogę żyć i dalej iść
Twa (Twoja) moc orzeźwia mnie
Każdego dnia, umacnia duszę moją

Jezu jakże piękny Tyś
Najpiękniejszy z synów ludzi
Wdzięk rozlany na wargach Twych
Mym pragnieniem jest Cię znać
Jezu, wspaniałości ma
Najpiękniejszy z synów ludzi
Moim skarbem jesteś Ty
Ukochany duszy mej


O zaranna Gwiazdo
Świadku wierny
Miłosierdzie Twoje trwa na wieki wieków
D D/C h
h/A G
e e7
e7 F# F#7
h E
f# G

D4 D/E D
D/F# G
G e/C# D/F# h
e e7 Asus A
G G7+ D
D D/F# G
G e/C# D/F# h
e e7 Asus A


Ddim H7 e7
Asus A/G f#
h e A
Tytuł oryginalny: Beautiful
Autor: Pablo Perez
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: PnP 1:4;Ps 45:3
T19Tylko Ciebie chcę
Tylko Ciebie chcę
Tylko Ciebie chcę
Nic nie liczy się
Nic nie liczy się

Wierzę w to, że przyjdziesz tu tak jak deszcz
Wierzę w to, że przyjdziesz tu tak jak deszcz

Ty przyjdziesz jak deszcz
Ty przyjdziesz jak deszcz

Więc ześlij deszcz
Ześlij deszcz
Ześlij deszcz
Ześlij deszcz

Alleluja, Alleluja
Uczynisz wszystko nowym
Wszystko nowym
h (c#)
h (c#)
D (E)
D (E)

h D (c# E)
h D (c# E)

h (c#)
D (E)

h (c#) za 2 razem D (E)
h (c#) za 2 razem D (E)
h (c#) za 2 razem D (E)
h (c#) za 2 razem D (E)

h (c#)
D (E)
D €
Tytuł oryginalny: My soul longs for
Autor: Misty Edwards
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Dorota Wolska
Na podstawie: Iz 45:8;Ap 21:5
T20Tylko jeden jest godny
Tylko jeden jest godny
To Lew z rodu Judy
Tylko jeden jest godny
Odrośl Dawida

Ty człowiekiem stałeś się
Podobnym nam
Zaiste pięknyś jest
e D/F# Gsus G
C D
e D/F# Gsus G
C D

a D
G
D/F# C
Tytuł oryginalny: There Is One Found Worthy
Autor: Justin Rizzo;Josh Hawkins;Luke Hendrickson
©: 2008 Justin Rizzo, Josh Hawkins& Luke Hendrickson
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ap 5:5
T21Tylko jeden jest
Oto Bóg na tronie swym
Włada w mocy Swej
Aniołów chór śpiewa pieśń
A starcy oddają hołd

Jak ogarnąć piękno twe
Co wieczne, nieskończone jest
Zapraszasz, by wpatrywać się w Twoją twarz
Każdy język wyzna
Że majestat Twój potężny jest
Twój Syn uczynił drogę wszystkim nam

Tylko jeden jest
Tylko jeden jest
Tylko jeden jest tak godny

Co widzą starcy, że
Padają na twarze swe
Co widzą aniołowie, że
Wołają wciąż Święty

Chcę wiedzieć to, Chcę wiedzieć to
Wiedzieć dlaczego
Śpiewają wciąż Święty

Otwórz me oczy
Bym zobaczyć mógł majestat twój
I z niebem złączyć się, śpiewając pieśń
G e C D
G e C D
G e C D
G e C D

a C e D
a C e D
a C e D
a C e D
a C e D
a C e D

G e C D
G e C D
G e C D

G e
C D
G e
C D

G e C D
G e C D
G e C D

a G D e
a G D e
a G D e
Tytuł oryginalny: There Is Only One
Autor: Brandon Hampton;Sean Feucht
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Tomasz Kłosiński;Dorota Wolska
Na podstawie: Ap 4
T22Tyś jest Bóg wywyższamy Cię
Tyś jest Bóg wywyższamy Cię
Wywyższamy Cię
Tyś jest Pan uwielbiamy Cię
Uwielbiamy Cię

Tyś nasz odwieczny Ojciec
Twe stworzenie wielbi Cię
Twe stworzenie wielbi Cię
Twe stworzenie wielbi Cię
Amen
D A
G A
D A G A G
A G

D G
A D A e G
A D A e G
A D A G
A D
Tytuł oryginalny: All Creation Worships You
Autor: Kirk Dearman;Jim Mills
©: 1988 Integrity's Hosanna! Music
Tłumaczenie: Wojciech Rubin

T23Tyś mą ucieczką jest
Tyś mą ucieczką jest
Z ucisku wyrwiesz mnie
Otoczysz radością Twą
W me usta tchniesz zwycięską pieśń

Panie ufam Ci
Panie ufam Ci

Już nie będę lękać się
Mocą swą chronisz mnie
a d
G C
F d
E

E a
d

G F d
E
Tytuł oryginalny: You are my hiding place
Autor: Michael Ledner
©: 1981 Maranatha! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 32:7;Ps 56:12
U1U Twych stóp
U Twych stóp, to tu miejsce święte jest
Pragnę przyjść i skłonić się
Bo móc z Tobą być, to zaszczyca mnie
Więc pokornie chylę się

W tej chwili tak po prostu chcę z tobą być
Wpatrzony w Twoją Twarz
Ty wiesz, że tak niewiele dziś zrobię sam
A więc przyjdź i dotknij mnie

Bo wszystko czego pragnę, to z Tobą być
Do Twej świętości wejść
I aby Duch Twój teraz ogarnął mnie
Będę zawsze wielbił Cię

Jak ojciec bierze dziecko w ramiona swe
Tak Ty przygarniasz mnie
Pocieszasz duszę moją - nie lękam się
W cieniu Twoim chronię się
e D G C
e D G C
e D G C
e D C

a e C D
a G D
a e C D
e D C

a e C D
a G D
a e C D
e D C

a e C D
a G D
a e C D
e D C
Tytuł oryginalny: Aan Um Voaten Heer
Autor: Marcel Zimmer
©: 1993 Celmar Music!
Tłumaczenie: Ewa Szymczykowska
Na podstawie: Łk 10:38-42
U2Ujrzałem Króla Chwały
Ujrzałem Króla Chwały
Schodzi z niebios w mocy swej
Ziemia drży
Ziemia drży
Ujrzałem Jego miłość
Grzech obmywa w łasce swej
I śpiewa świat, śpiewa świat

Hosanna Hosanna
Hosanna na niebiosach
Hosanna Hosanna
Hosanna na niebiosach

Ujrzałem pokolenie
Zająć miejsce wstaje już
I wiara w nich wzrasta wciąż
Ujrzałem przebudzenie
Nadchodzi, więc nastaje świt
Modlimy się, szukamy Cię

Przyjdź i oczyść serce me
Otwórz moje oczy abym ujrzał Cię
Naucz abym kochał tak
Jak kochasz Ty
W serce me natchnienie włóż
Niech wszystko czego chcę
To Królestwo Twe
I z ziemi pragnę wkroczyć do
Wieczności Twej
E
c#
A
H
E
c#
A H

E A H c#
A c# H
E A H c#
A c# H

E
c#
A H
E
c#
A H

A H
E c#
A H
c#
A H
E
c#
A H c#
A H
Tytuł oryginalny: Hosanna
Autor: Hillsong
©: 2006 Hillsong Publishing
Tłumaczenie: Nieznany

U3Uwielbiaj duszo moja
Uwielbiaj duszo moja
Mesjasza Jezusa
Uwielbiaj swego Pana

Uwielbiaj duszo moja
Mesjasza Jezusa
Uwielbiaj swego Pana
e D
e D
e D e

e D
e D
e D e
Tytuł oryginalny: Baruch HaShem
Autor: Nieznany
©: 2011 City of Peace Media, Inc.
Tłumaczenie: Nieznany

U4Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony
Padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzony

On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie ci
U Jego stóp padnie wróg
Bo On Bóg niezwyciężony

Niepojęty w Swej mądrości
Święty, Święty Bóg miłości
Śpiewaj Panu ziemio
Chwalcie wszystkie świata strony
d a d a d a d
d a d a d a d

F G A
A d a
d a d a d

F G
A
A d
a d a d a d
Autor: Krystyna Żak-Rzucidło

U5Uwielbiam Cię bo jesteś godzien
Uwielbiam Cię, bo jesteś godzien
Uwielbiam Cię za dzieła Twe
Uwielbiam Cię, bo wszystko możesz
Uwielbiam Cię, bo zwycięstwo mam
Uwielbiam Cię, kiedy świeci słońce
Uwielbiam Cię, w najciemniejszą noc
Uwielbiam Cię, gdy wokół bitwa
Uwielbiam Cię, gdy wszystko gra
Krzycz, pośród nas jest król Jezus
Bóg jest tu w naszej chwale
Krzycz, pośród nas jest król Jezus
Chwal Go chwal Go chwal Go
Ze wszystkich sił

Niebo schodzi gdy wielbimy Cię
Aniołowie z nami chwalą Cię
e f# C D
e f# C D
e f# C D
e f# C D
e f# C D
e f# C D
e f# C D
e f# C D
f# G a C D
f# G a C D
f# G a C D
f# G a C D
f# G a C D

a h C D
a h C D
Autor: Nieznany

W1W obecności Twojej Boże mój
W obecności Twojej Boże mój
Składam hołd, uniżam się
Ty znasz i przenikasz serce me
I wiesz co w nim kryje się

Więc wołam Święty, Święty, Boże mój
Straszliwe imię Twe
Święty, Święty, Boże mój
Jak potężne imię Twe
Zmieniam się
W obecności Twojej Boże mój

W obecności Twej wszechmocy
Lękam się o życie me
Gdy przychodzi Twa ogromna moc
Brak mi słów bym mówić mógł

W obecności Twojej chwały
Muszę zgiąć kolana swe
Sprawiedliwy jesteś w sądach Swych
Wierny i niezmienny Bóg
G C D
D G C D
D G C
C e A7 D

D G C D
G C D
G C
C e A7 D
C a
C D G

G C D
D G C D
D G C
C e A7 D

G C D
D G C D
D G C
C e A7 D
Tytuł oryginalny: In The Presence Of A Holy God
Autor: Mark Altrogge
©: 1988 Integrity's Praise! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

W2W sercach naszych wznieśmy Panu cześć
W sercach naszych wznieśmy Panu cześć
Bo On jest godzien, by Go czcić
Śpiewaj w swym duchu
Klaszcz w dłonie swe
Nasz Pan jest godzien, by go czcić

Godzien, godzien
On jest godzien, by Go czcić
Alleluja
Nasz Pan jest godzien, by Go czcić
d g d
B7+ C d
d
g d
B7+ C d

d g d
B7+ C d
d g d
B7+ C d
Tytuł oryginalny: Make a joyful noise unto the Lord
Autor: Russel Lowe
©: 1984 Integrity's Praise! Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 98:4
W3W Twoje ręce
Panie prowadź mnie ku światłości Twej
Duchu Święty bądź przewodnikiem mym
Bo gdy zaufam Ci nie zawiodę się
I będę zawsze żył dla chwały Twej

W objęciach Twych Panie chronię się
I w ręce Twe powierzam Ducha mego
W objęciach Twych ma ucieczka jest
I w ręce Twe powierzam Ducha mego


Ty mnie nie zawiedziesz
Bo tarczą moją jesteś
I troszczysz o mnie się tak jak Ojciec
Delikatny głos Twój ciągle przypomina
Bym zawsze ufał Tobie jak Ojcu
D
D
A E
Tytuł oryginalny: Into your hands
Autor: Marcus Meier
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

W4Weselić się będzie pląsaniem panna
Weselić się będzie pląsaniem panna
Młodzieńcy i starcy i społem
La, laj, la, la, laj..

I w radość zamienię ich płacz
I w radość zamienię ich płacz
I wybawieniem w smutku
Będzie radość
I wybawieniem w smutku
Będzie radość
e
a Cdim7 H7 e
e a Cdim7 H7 e

e a e
e a H7
a D G C a H7
e E7
a D G C a H7
e
Autor: Merla Watson
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Jr 31:13
W5Wielbić mego Pana chcę
Wielbić mego Pana chcę
Bo On godzien chwały jest
On uwalnia mnie sam od wrogów mych

Mój Pan żyje, opoką moją jest
I niechaj będzie wywyższony
Mój Zbawiciel
Mój Pan żyje, opoką moją jest
I niechaj będzie wywyższony
Zbawca mój
D G D G
D G D G
D G D G D G

D G D
G D A7
A7
D G D
G D
A7 D
Tytuł oryginalny: I will call upon the Lord
Autor: Michael O'Shields
©: 1981 Sound III
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 18:3,46
W6Wielbić Pana chcę
Wielbić Pana chcę
Radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę
On źródłem życia jest
d g d
d B7+ C F A A7
d g d
d B7+ C d
Tytuł oryginalny: Bless The Lord My Soul
Autor: Jacques Berthier
©: 1982 Les Presses de Taizé
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 104:1
W7Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały
Wielki jest Pan
I godzien wszelkiej chwały
A wielkość Jego niezgłębiona
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja
e D e
D e
G D h e
e D e D e
G D h e
Autor: Nieznany

W8Wielki jest Pan i godzien wziąć chwałę
Wielki jest Pan i godzien wziąć chwałę
Wielki jest Pan i godzien wziąć cześć
Wielki jest Pan, więc wznieśmy swój głos
Więc wznieśmy swój głos
Wielki jest Pan, wielki jest Pan

Wielki jest Pan, sprawiedliwy nasz Bóg
Godny, by złożyć swą ufność w Nim
Wierny jest Pan, tylko On prawdą jest
Miłosierdzie okazał i moc
(A) G D A
G E A
G H7 E
C#7 f#
h E f# F#/E h E A

A h E f#
f# D E A (Asus A)
A h E f#
f# D E A (Asus A)
Tytuł oryginalny: Great Is The Lord
Autor: Michael W. Smith;Deborah W. Smith
©: 1982 Meadowgreen Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

W9Wielki jest Pan nasz godny chwały i czci
Wielki jest Pan nasz, godny chwały i czci
A miasto Boga świętym miejscem jest
Radością ziemi Pan
Wielki jest Pan
I w Nim zwycięstwo dane nam
On mocnym Swym ramieniem wspiera nas
Kolana skłońmy swe

Wywyższać chcemy Panie imię Twe
I chcemy Ci dziękować
Za Twą łaskę w naszym życiu
W Tobie Panie pokładamy ufność Swą
Jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem
Tu na ziemi i na niebiosach
G Gsus G a D/F# e
a D e
G G/F# a a7 Dsus D D2 D
G Gsus G a
a D/F# e
a D e
G G/F# a

G G/F# h
C a
C D
G G/F# h
C a
C D G
Tytuł oryginalny: Great Is The Lord
Autor: Michael W. Smith;Deborah W. Smith
©: 1982 Meadowgreen Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 48:1-2
W10Wierny wciąż tak niezmienny
Wierny wciąż tak niezmienny
Tylko Tyś moją skałą jest
Panie mój jestem dzieckiem Twym
Usłysz dzisiaj mnie, bo wznoszę swój głos
Usłysz dzisiaj mnie, bo wznoszę swój głos

Tyś tarczą jest i mą ucieczką
Podnosisz mnie z upadków mych
Twa miłość jak kotwica w czas sztormu
Pokładam w Tobie ufność mą
D D2 D e/D
A/D A G/D G D
D D2 D e/D
A D/F# G A D/F# G A
A D/F# G A D G D

D A G D (Dsus D)
D A G D
D D2 D G D D2/F# G D D/F# G
G D G h A D
Tytuł oryginalny: Faithful One
Autor: Brian Doerksen;Kathryn Scott
©: 1989 Langley Wineyard Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

W11Wierzę w Boga Ojca stwórcę
Wierzę w Boga Ojca stwórcę
Wszechświat dziełem Jego jest
I w Jezusa Bożego Syna
Co z dziewicy narodził się
On na krzyżu za nas umarł
Wziął na siebie świata grzech
Lecz zwycięsko z grobu powstał
Po prawicy Ojca siadł

Jezus, królów Król, Pan wszechświata
Jezus, królów Król, Pan wszechświata
Jezus, królów Król, Pan wszechświata
Jezus, królów Król, panów Pan
Panujący Pan
Panujący Pan

On Swojego Ducha zesłał
Kościołowi dary dał
Potwierdzając Swoje słowo
Do narodów posłał nas
Przyjdzie w chwale, by osądzić
Z tronu Swego cały świat
Przed Nim ugną się kolana
Każdy język wyzna Go
e e7 e e7 e D Dsus D
e e7 e e7 e D
e e7 e e7 e D Dsus D
e e7 e e7 e D
G
e D
G
e D

e D e D
e D e D
G e D
G e D
D E
D E

e e7 e e7 e D Dsus D
e e7 e e7 e D
e e7 e e7 e D Dsus D
e e7 e e7 e D
G
e D
G
e D
Tytuł oryginalny: We Believe
Autor: Graham Kendrick
©: 1986 Make Way Music
Tłumaczenie: Andrzej Sionek;Katarzyna Miturska

W12Wonny dar
Przynoszę Tobie Panie wonny dar
Namaszczam nim Ciebie
Tym, wszystkim co mam
Przychodzę złamany miłością Twą
Ufam Tobie, Panie
Ty podnosisz mnie wciąż
      
Chcę być Twoją
Miłą wonią, którą, przynoszę Ci
Panie potrzebuję Ciebie
Do stóp upadam Twych

Wylewam uwielbienia, olej swój

Wylewam swe serce
Weź życie me dziś
Najkosztowniejszy dar mój daję Ci
Wszystko to, co kocham
U stóp składam Twych

Ofiarę z posłuszeństwa złożę Ci
D A/3 G
D A/3
G
D A/3 G
D A/3
G

G
D D/4 A/3 G
D D/4
A/3 G

D A/3 G

D A/3
G
D A/3 G
D A/3
G

D A/3 G
Tytuł oryginalny: Fragrant offering
Autor: Rita Springler
©: ℗ 2010 E1 Music
Tłumaczenie: Nieznane
Na podstawie: Mt 26:6-13
W13Wprowadź mnie za zasłony
Wprowadź mnie za zasłony
Przed święte miejsce weź
Za ofiar ołtarze
Widzieć Twoją twarz chcę
Zabierz mnie od tłumów ludzi
Od śpiewających pieśń
Jestem głodny i spragniony Ciebie
I jednego tylko chcę

Więc weź mnie w święte świętych miejsce
Okryj mnie Baranka Krwią
Więc weź mnie w święte świętych miejsce
Ogień weź, dotknij ust - jestem Tu
d
B7+
C
g C
d
B7+
C
g C

C d/C C
g B7+ d
d d/C C
B7+ C d
Tytuł oryginalny: Take Me In
Autor: Dave Browning
©: 1991 Dayspring Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Hbr 10:19;Iz 6:6-7
W14Wstań zaśpiewaj pieśń weselną
Wstań zaśpiewaj pieśń weselną
I okrzyk chwały wznieś
Bo zbliża się On
Oblubieniec, Twój Pan
W ten dzień pochwyci nas Pan
W ten dzień zabierze nas stąd

Tańcz ze wszystkich sił
Wznieś ręce swe i zaklaszcz Mu
Bo zbliża się czas
Gdy przyjdzie nasz Pan
W ten dzień poślubi nas Pan
W ten dzień odmieni nasz los

Taniec chwały zatańczysz w ten dzień
Gdy Jezus poślubi Swój lud, Kościół Swój
I przyjdą do Pana ze wszystkich narodów
Pokłonić się i oddać Mu cześć
D Dsus D D2 D
Dsus D Dsus D
D Dsus D D2 G
G D (Dsus D D2 D)
C G D (Dsus D D2 D)
C G D (Dsus D D2 D)

D Dsus D
D2 D Dsus D Dsus D
D Dsus D D2 G
G D (Dsus D D2 D)
C G D (Dsus D D2 D)
C G A Asus A A2

D C G D
D C G D
D C G D
C G D (Dsus D D2 D)
Tytuł oryginalny: We Will Dance
Autor: David Ruis
©: 1993 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera

W15Wstępuje Pan nasz Bóg
Wstępuje Pan nasz Bóg
Wśród okrzyków chwał
Wstępuje Pan nasz Bóg
Przy radosnym dźwięku trąby
Wstępuje Pan nasz Bóg
Wśród okrzyków chwał
Śpiewajmy Mu radosną pieśń
Śpiewajmy Mu radosną pieśń

Gdyż Bóg Królem całej ziemi jest
Radośnie Mu śpiewajmy hymn
Wstępuje Pan nasz Bóg
Wstępuje Pan nasz Bóg
Wstępuje Pan nasz Bóg, wśród chwał
C
F C
C
d7 G
C
F C
D# F C
D# F C

a a7 D
a a7 D
C
Gdim7
C#0 G7 C
Tytuł oryginalny: Our God Is Lifted Up
Autor: Tim Smith
©: 1986 Integrity's Hosanna! Music
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ps 47:5-6
W16Wszelka chwała wszelka cześć
Wszelka chwała, wszelka cześć
Wszelka moc Twoja jest

Święty Ojcze wielbimy Cię
Drogi Jezu mój Zbawco
Duchu Święty czekam przyjdź
Duchu Święty czekam przyjdź
Duchu Święty czekam przyjdź
Ześlij ogień
d B
g C d

C d
C d A
g C
g C
g C
d C
Tytuł oryginalny: All Honor
Autor: Chris Falson
©: 1990 Maranatha! Prais
Tłumaczenie: Nieznany

W17Wszelkie stworzenie na ziemi i w niebie
Wszelkie stworzenie na ziemi i w niebie
Kłania się Tobie
I woła: Święty, Święty
I woła: Święty, Święty

Zastępy aniołów przed tronem Twym
W pochwalnym pokłonie
Wołają: Święty, Święty
Wołają: Święty, Święty jest Pan

Świętym, Święty, Święty
Pan, Bóg Wszechmogący
Który był i jest i który ma przyjść
e9 D2
e9
a7 D
a7 D

e9 D2
D2
a7 D
a7 D E

C D
C D
D# F G
Tytuł oryginalny: We Cry Holy
Autor: Ken Verheecke
©: 1998 Heartcall Music
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ap 4;Iz 6:1-3
W18Wszyscy spagnieni
Wszyscy spragnieni w słabości swej
Przyjdźcie do źródła
By zanurzyć swe serca w Nim
Odrzuć bóle i smutki, daj obmyć się
W wodach Jego miłości
Pragnij głębiej zanurzyć się

Wołaj: Panie Jezu, przyjdź
Panie Jezu, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź
E g#
A
f# g# A
E g#
A
f# g# A

E H A E A
E H A E A
E H A E A
E H A E A
Tytuł oryginalny: All Who Are Thirsty
Autor: Glenn Robertson;Brenton Brown
©: 2006 Vineyard Records UK
Tłumaczenie: Nieznane
Na podstawie: Iz 55:1-3
W19Wszystko dla Twej chwały
Jest jeden cel ludzkiego życia
I jeden powód do istnienia
Wszystkie nasze próżne ambicje
Przestaną kiedyś liczyć się
Przestaną wkrótce liczyć się

Cenić Ciebie ponad wszystko
Kochać Ciebie jak nikogo
Gdy Twa chwała się objawi
Wtedy pozna Ciebie świat
I pozna Ciebie cały świat

Bo w tym dniu to Ty zostaniesz wywyższony
I staną się bezwartościowe
Twory ludzkich rąk
Tylko Ty w tym dniu zostaniesz wywyższony
I uznają Ciebie Królem
Zawołają z głębi serc

Wszystko dla Twej chwały
Dla imienia Twego
Wszystko dla Twej chwały
Abyś mógł we wszystkim pierwsze miejsce mieć
Abyś Ty we wszystkim mógł pierwszeństwo mieć
C
C
C
d a
d C

C
C
C
d a
d C

d C G
d C
G
d C G
d C
G

F C
F C G
F C
F G
F G
Tytuł oryginalny: All is for your glory
Autor: Cory Asbury
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

W20Wszystko poddane jest
Któż jest jak On, kto oddałby w niebie tron
Któż jest jak On, kto zostawiłby chwałę swą

Światłość światłości przyszła
A ciemność ciemności jest pokonana
Na krzyżu siebie wydał
By śmierci już zadać kłam na zawsze.

Któż jest jak On, kto życie za życie dał
Któż jest jak On, kto grzechem za nas się stał

Ponad wszystko jest uwielbiony Ten
Który za nas zmarł
Ponad wszystko jest uwielbiony ten
Zmartwychwstały Pan

Wszystko poddane jest
Wszystko poddane jest
Pod stopy Twoje

Władza i wszelka moc
Na niebie, na ziemi są w twoich rękach

Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź
Wszechmogący, pośród nas
G h A G A f# G
G A f# G G A f# G

G h A
G h A h A
G h A
G h A f# G

G h A G A f# G
G A f# G G A f# G

D h
G D/F#
D h
G D/F#

G h A
G h A
G D

G h A
G h A G D

G h A G h A
G h A G h A
Autor: Mateusz Otremba
©: Mate.O

W21Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko twoim musi być
Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze
W obecności Twojej żyć

Wszystko daję dziś
Wszystko daję dziś
Jezusowi memu Zbawcy
Wszystko daję dziś

Wszystko Tobie dziś oddaję
Do nóg twoich skłaniam się
Radość świata zapomniana
Uchwyć, Jezu, uchwyć mię

Wszystko Tobie dziś oddaję
Zlej Świętego Ducha chrzest
Uczyń mię zupełnie Twoim
Daj mi poznać, żeś mój jest

Wszystko Tobie dziś oddaję
Teraz czuję święty żar
Doskonałą radość w Tobie
Niewymownej łaski dar
D A F#
h e A7 D
D A F#
h e A7 D

D H7 e
A A7 D
D D7 G
e A7 D

D A F#
h e A7 D
D A F#
h e A7 D

D A F#
h e A7 D
D A F#
h e A7 D

D A F#
h e A7 D
D A F#
h e A7 D
Tytuł oryginalny: I surrender All
Autor: Judson Van de Venter;Winfield Wheeler
Tłumaczenie: Nieznany

W22Wysłuchajcie Mego głosu
Wysłuchajcie Mego głosu
Czyńcie to co nakazuję
A będzie ludem Moim przez cały czas
Gdy na Moje zawołanie, nie odpowie żaden z was
Wtedy Swoją twarz odwrócę na długi czas

Jeśli nie usłuchacie Mnie, w ukryciu płakać będę
Do niewoli poślę was, trzodo ma

Dziś odrzućcie wasze troski
Obrzydliwość w sercach waszych
Zawróć do mnie Izraelu - mówi Pan
Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty
Ugodziły w serce moje - ludu mój

Słowa me poczytujecie
Jako przedmiot drwiny waszej
Brak w nich też upodobania, brak też czci
Jeśli szczerze naprawicie wasze drogi, czyny złe
Sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe
d
F B F
C a d
F B F
C a d

F C g d
F C d

d
F B F
C a d
F B F
C a d

d
F B F
C a d
F B F
C a d
Autor: Nieznany

W23Wywyższony jesteś Święty
Wywyższony
Jesteś Święty
Bóg straszliwy
W mocy Swej
Ty powstałeś
Zwyciężyłeś
I pobiłeś
Śmierci moc

Alleluja! Radujmy się
Alleluja! Radujmy się
e
C
a h
h e
e
C
a h
h e

D A E D A E
D A E D A H7
Tytuł oryginalny: You Are Mighty
Autor: Craig Musseau
©: 1989 Langley Vineyard Music
Tłumaczenie: Nieznany

Z1Z głębokości mórz aż po szczyty gór
Z głębokości mórz
Aż po szczyty gór
Stworzenie objawia majestat Twój
Od kolorów jesieni
Po wiosenny nów
Wszystko śpiewa Ci pieśń
Pełną cudownych słów, ogłaszając

Niepojęty, niezmierzony
Gwiazdy stworzyłeś na niebie
I każdą z nich znasz
Wspaniałym Bogiem Tyś jest
Wszechmogący, nieskończony
W zachwycie klękamy przed Tobą
By wyznać Ci, że
Wspaniałym Bogiem Tyś jest!

Kto uwalnia błyskawic moc
W czasie burz
Kto maluje kolory polarnych zórz
Słońce stworzył na niebie
I dał mu swą moc
Uwielbienie przynosi w gwieździstą noc
Tylko Ty

Niepojęty, niezmierzony
Gwiazdy stworzyłeś na niebie
I każdą z nich znasz
Wspaniałym Bogiem Tyś jest

Zawsze dobry, miłujący
Ty znasz moje serce
I mimo to wciąż kochasz mnie
Wspaniałym Bogiem Tyś jest
e
Dsus/F# G G2
a a7/G F
e
Dsus/F# G G2
a a7/G
F C2

G Dsus
C2
C2 e
e C2
G G2 Dsus
C2
C2 e
e C2

e
Dsus/F# G G2
a a7/G F
e
Dsus/F# G G2
a a7/G
F C2

G Dsus
C2
C2 e
e C2

G G2 Dsus
C2
C2 e
e C2
Tytuł oryginalny: Indescribable
Autor: Laura Story
©: 2004 worshiptogether.com Songs/sixsteps Music
Tłumaczenie: Nieznany

Z2Z nami Bóg On żyje w nas
Z nami Bóg, On żyje w nas
Emmanuel, Emmanuel

To Imię dane nam, to Imię dane nam
Emmanuel, Emmanuel

Najpiękniejsze Imię Emmanuel
Najpiękniejsze Imię Emmanuel
a D
G Esus4 E

a D
G Esu4 E

a D
G Esus4 E
Autor: Dorota Wolska
©: Fundacja 24/7
Na podstawie: Iz 7:16;Mt 1:23
Z3Zaśpiewać chcę miłości pieśń
Zaśpiewać chcę miłości pieśń
Memu Zbawcy, Jezusowi
Za dzieła Twe wychwalam Cię
Kochany Zbawco, drogi Jezu

Raduję się, bo nazwałeś mnie Swym
Tylko z Tobą pragnę być
W Twych ramionach się skryć
W Twych ramionach się skryć
Więc przytul mnie i ukryj mnie
W Twych ramionach dziś
E H2/D# c#
A c# H
E H2/D# c#
A c# H

f# c# H/D# E
f# c# H (H/D#)
E H/D# c# A (A7+)
E H/D# c#
A c# H A
A7+ E
Tytuł oryginalny: Arms Of Love
Autor: Craig Musseau
©: 1991 Mercy Published/Thankyou Music
Tłumaczenie: Marcin Widera

Z4Zaufaj serce me
Zaufaj serce me Pan Twój Bogiem jest
To w jego rękach jest życie twe
Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej
Jego siła jest doskonała

Zaufaj serce me Pan Twój Bogiem jest
To w jego rękach jest życie twe
Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej
Jego siła jest doskonała

Bo Ty i tylko Ty
Jesteś moim Bogiem
Ty zasiadasz dziś
Na mego serca tronie
Ty zdobyłeś mnie
Gdy oddałeś życie swe

Wszystko we mnie woła chwała
Błogosławię imię Twe
Wszystko we mnie wielbi Ciebie
Moja dusza chwali Cię
D
G h
A
A G

D
G h
A
A G

G
h (A)
G
h (A)
G A
h A

A h D/F# G
A D/F# G
A h D/F# G
A D D/F# G
Tytuł oryginalny: Be Still
Autor: Dennis Wilson;Stephen Kalinich
©: 2013 Bethel Music Publishing
Tłumaczenie: Fishetletic

Z5Ześlij deszcz - otwórz niebiosa nad nami
Ześlij deszcz, ześlij deszcz
Otwórz niebiosa nad nami
(D) e C
G D
Tytuł oryginalny: Let it rain
Autor: Michael W. Smith
©: Michael W. Smith
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Iz 45:8
Z6Ziemio raduj się Pana chwal
Ziemio raduj się! Pana chwal
Chwałę Jego głoś po świecie całym
Mów jak wielkie są przedziwne dzieła Twe
Wielka jest Twa moc, o Boże nasz

Tyś najwyższy Pan wszechświata
Wróg u Twoich padnie stóp
Moc i wielkość Twą rozgłasza
Całej ziemi, nieba chór
E H A H
E H A H
E H A H
E H A H

E f# H7
E A H7
E f# H7
A H7 E
Autor: Nieznany
Na podstawie: Jl 2:21
Z7Złam Panie moce bałwanów
Złam Panie moce bałwanów
Przyjdź i władaj jak Król
Skrusz kajdany niewoli
Przyjdź i władaj jak Król

Nie chcemy mieć żadnych bóstw
Nie chcemy mieć innych Panów niż Ty
Nie chcemy mieć żadnych bóstw
Bo napisano
Jedynie Boga czcij
I służ Mu wiernie
C G
d a G
C G
d a G

a F G
a F G C
a F G
d
F
G C
Tytuł oryginalny: No Other Gods
Autor: Brian Doerksen
©: 1993 Mercy/Vineyard Publishing
Tłumaczenie: Marcin Widera

Z8Zmartwychwstał Pan Alleluja
Zmartwychwstał Pan
Zmartwychwstał Pan
Zmartwychwstał Pan, Alleluja
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja

O śmierci, gdzie jesteś o śmierci
Gdzie jest moja śmierć
Gdzie jest jej zwycięstwo

Dzięki niech będą Ojcu
Który nas prowadzi do Królestwa
Gdzie się miłością żyje

Radujmy się! Radujmy się bracia
Jeśli dzisiaj się radujemy
To dlatego, że On zmartwychwstał
e
e D
D C H7
H7 e D Dsus D C H7

e D
D C
C H7

e D
D C
C H7

e D
D C
C H7
Tytuł oryginalny: Resucito
Autor: Kiko Arguello
Na podstawie: 1 Kor 15:55;Kol 1:13;Flp 4:4
Z9Zmartwychwstał Pan niebiosa głoszą chwałę
Zmartwychwstał Pan
Niebiosa głoszą chwałę
Któż tak jak On
Dotyka nas miłością Swą

Na wieki żyje Król
Baranek Święty Pan
I przed Nim składam hołd
Wywyższam Jego moc

Ogłosić chcę
Zmartwychwstałego Pana moc
On życie dał
Przez śmierć pojednał cały świat
A A7+ D
E E7 D/A A
A A7+ D
E E7 D/A A

A D E
E A E/G# f#
D E
E E7 D/A A

A A7+ D
E E7 D/A A
A A7+ D
E E7 D/A A
Tytuł oryginalny: All Heaven Declares
Autor: Noel Richards;Tricia Richards
©: 1987 Kingsway's Thankyou Music
Tłumaczenie: Nieznany

Z10Zobaczcie jak jest dobrze
Zobaczcie jak jest dobrze
Przebywać razem z braćmi
Zobaczcie jak jest dobrze
Przebywać razem z braćmi

Jak jest dobrze
Przebywać razem z braćmi
Zobaczcie jak jest dobrze
Przebywać razem z braćmi
d g
A d
d g
A d

d g
A d
d g
A d
Tytuł oryginalny: Hinei mah tov umah na’im
Autor: M. Jacobson
Tłumaczenie: Nieznany
Na podstawie: Ps 133
Z11Zrzuć na mnie troski swe
Zrzuć na mnie troski swe
Ja o ciebie dbam
O ciebie dbam

Bo źródłem życia jestem Ja
I każdą troskę Twoją znam
Więc trwaj cały czas przy mnie
Ten, kto wzywa imię Me
Nigdy nie zawiedzie się
Więc trwaj cały czas przy mnie

Więc jeśli zmęczony jesteś
Ja ukoję Cię, ukoję Cię
Brzemię me jest lekkie, słodkie jarzmo me jest
Słodkie jarzmo me jest
D A/D#
h
G2 A

D A/D#
G2
A
D f#
h
G2

D f#
h G2
D f# h
G2
Tytuł oryginalny: Fountains
Autor: Jon Thurlow
©: Forerunner Music
Tłumaczenie: Tomasz Kłosiński;Dorota Wolska
Na podstawie: Ps 55:23
Z12Zwyciężyli go dzięki Baranka krwi
Zwyciężyli go dzięki Baranka krwi
Dzięki słowu świadectwa swoich ust
Wybrali śmierć, nie życie i świat
Dlatego niebo cieszy się
W świecie tym doznamy ucisku
To nic! On powiedział nam

Jam zwyciężył świat
Jam zwyciężył świat
Jam zwyciężył już ten świat
Jam zwyciężył świat
Jam zwyciężył świat
Jam zwyciężył już ten świat

Zwyciężyliśmy dzięki Baranka krwi
Dzięki słowu świadectwa naszych ust
Wolimy śmierć, nie życie i świat
Dlatego niebo cieszy się
W życiu swym doznajemy ucisku
To nic! On powiedział nam
e
C h e
e
C a H7 e
a e H7 e
a H7

e
C
a H7 e
e
C
a H7 e

e
C h e
e
C a H7 e
a e H7 e
a H7
Tytuł oryginalny: They Have Overcame
Autor: Don Potter
©: The Morning Star
Tłumaczenie: Marcin Widera
Na podstawie: Ap 12:11
Z13Zwyciężyłeś
Miłość Ojca dałeś mi gdy zechciałeś
Wziąć mój krzyż
Starłeś wstyd i grzechy me
Zmartwychwstałeś w chwale Swej

Nie zaparłeś męki się
Śmierć nie zatrzymała Cię
Prawdą swą
Uwalniać chcesz
Jezu, żyjesz wewnątrz mnie

Zwyciężyłeś, zwyciężyłeś
Grzech złamałeś
By mnie zbawić
Napiasno, że powstaniesz
Jezu jesteś, Panem dziś

Dziś Imię Twe jest wywyższone
Jest wywyższone
Jest wywyższone

Bez początku wiecznie trwasz
Tyś nadzieją, trzymasz nas
W Tobie życie moje jest
Twój krzyż przezwyciężył śmierć
C D G C
D G
C D e
C D G

C D G
C D G
C
D e
C D G

G D
e
C
G D
C D G (zwr) C

C e
G
D

C D G
C D G
C D e
e C D G
Tytuł oryginalny: Stronger
Autor: Ben Fielding;Reuben Morgan
©: Hillsong
Tłumaczenie: Tomasz Kłosiński

Zamknij Drukuj
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetGoogle